In november en december ontvangen alle energiegebruikers tweemaal 190 euro’s om de hoge energierekening wat te verlagen. Maar sommigen hebben dat geld niet nodig en willen het graag bestemmen voor een persoon of gezin die dat wel hard kunnen gebruiken voor hun energiekosten. Vele goede doelen zijn mogelijk. 

In de regio Montferland-Doetinchem-Zevenaar wil ik bemiddelen om het geld dat zo over is bij de juiste doelgroep terecht te laten komen. Een stichting waar ik bestuurslid van ben wil haar bankrekening daarvoor lenen.

Wilt u zo de tegemoetkoming energiekosten bestemmen? Maak het over op IBAN: NL86 RABO 0314 8948 45 op naam van Vluchtelingen in Nood. Het komt dan op de goede plek terecht (zeker niet uitsluitend vluchtelingen!). De stichting is ANBI, dus ook nog aftrekbaar voor de belastingen. Het geld wordt besteed in de genoemde regio.

Diaken Theo Reuling ofs

Parochie H. Gabriël