Parochie H. Gabriël

Kevelaer

 

Data voor bedevaart Kevelear 2018

De data van de eerstvolgende bedevaart naar Kevelaer zijn nog niet bekend, maar zeker is wel dat er in 2018 weer een bedevaart voor mensen met een beperking georganiseerd zal worden.

 

Het bisdom houdt een centrale lijst bij met bedevaarten. U kunt ook bij een van deze bedevaarten aansluiten.

 


  

Bedevaart naar Kevelaer

Eeuwenlang al zoeken mensen plekken om rust en ruimte te vinden om nieuwe kracht op te doen, om staande te blijven in het leven. In bedevaartsplaatsen over de hele wereld vinden christenen die.

0

Maria

In Kevelaer komen we samen rond Maria, de eerste van alle gelovigen. Zij wijst ons de weg naar Jezus. Bij haar en met haar kunnen we stil worden en bidden om kracht en steun op onze levensweg, om troost in onze droefheid. Bij en met haar kunnen we ook samen danken voor het vele goede dat ons elke dag opnieuw wordt geschonken.

 

Broederschap

Al ruim 160 jaar was de stichting 'Broederschap Bedevaart Kevelaer' in Didam en Wehl actief. Tegenwoordigen organiseren zij de bedevaarten voor de gehele Gabriëlparochie. Elk jaar in de maand augustus zorgt de broederschap dat vanuit onze geloofsgemeenschappen een groot aantal pelgrims een dag van bezinning, gebed en verbondenheid kan beleven.

0

Mindervaliden

Tevens wordt eens per twee jaar in de maand mei een extra bedevaart gehouden voor mensen die minder goed ter been zijn. Dan worden speciale rolstoelbussen ingezet.

0

Pastores

Het pastoresteam tracht altijd bij de pelgrimstochten aanwezig te zijn en gaat voor in de H.Eucharistieviering en in het Marialof. De broedermeesters verzorgen de kruisweg.

)

Opgave

U kunt zich voor de bedevaart opgeven via de secretariaten van uw eigen geloofsgemeenschap. Vroegtijdig wordt dit aangekondigd in De Gabriël en tijdens de mededelingen aan het eind van een viering.

0

Opstapplaatsen

De pelgrims worden op vaste verzamelplaatsen in de verschillende geloofsgemeenschappen met bussen opgehaald.
Tevens bestaat de mogelijkheid om per fiets mee te gaan naar Kevelaer. U verblijft dan 1 nacht in Kevelaer in een hotel.

 

Voor informatie kunt U terecht bij het dagelijks bestuur:

Zij zijn bereikbaar via het secretariaat van Didam 0316 - 22 15 50

Of bij de broedermeesters/contactpersonen  in uw eigen geloofsgemeenschap:

 

<< terug naar vorige pagina