Parochie H. Gabriël

Bezinning

Een Zalig Kerstfeest

 

HoonhorstKerstEen wens die deze dagen vaak klinkt. In vele bewoordingen. Soms met deze woorden ‘Zalig Kerstfeest’, soms afgezwakt tot ‘fijne kerstdagen’ of ‘mooie feestdagen’. De kern blijft hetzelfde: de herinnering aan de geboorte van Jezus. Ook al moeten we daarbij beseffen dat de geboorte van Jezus waarschijnlijk niet op die datum heeft plaatsgevonden, maar gekoppeld is aan het zonnewendefeest. Het feest was er al, de betekenis van Gods komst in de wereld is eraan toegevoegd. Maar ondanks dat zou er ergens in het jaar een Kerstfeest zijn ontstaan.

 

Als gelovige mensen mogen we die komst van Jezus in de wereld volop vieren. En stilstaan bij de betekenis nu, anno 2018. De wereld om ons heen doet dat ook. Blijkbaar hoort dat toch bij Kerstmis. Volop verhalen over waar vandaag de dag nog kinderen in een stal worden geboren. Waar mensen op de vlucht of in nood zijn. Waar vrede ontbreekt. Kortom: zoeken naar plekken waar mensen in dezelfde ongelukkige situatie zitten als Maria en Jozef. Zoeken naar plekken waar de boodschap van vrede niet zichtbaar is. Zoeken naar plekken waar een Jezuskind welkom zou zijn.

 

Wat is de betekenis van Kerstmis voor u, voor jou? Tijdens deze kerstdagen een programma van bezoekjes, maaltijden, cadeautjes afwerken en daarna weer verder gaan naar de jaarwisseling? Niet dat daar iets mis mee is, maar mag het ook ietsje meer zijn? Zit dat er ook in? Een mens kan haar of zijn leven niet alleen leven. Er is altijd verbondenheid met anderen. We leven tussen mensen en met mensen. En of je mensen nu kent of niet: je hebt er mee van doen. Ook al willen we het niet.

 

Het Jezuskind wil daar de aandacht op vestigen: “mens, je leeft niet alleen”. Er is een wereld om je heen die je kunt overzien en waar je mee te maken hebt. De vraag mag dan opkomen: wat is mijn rol hierin? De komst van het Jezuskind in ons midden brengt die vraag naar voren. Elk jaar weer. Een vraag die uitnodigt tot een antwoord. Wat alleen u, wat alleen jij kunt geven. Mag door jou die boodschap van Jezus in jouw wereld zichtbaar worden?

 

Namens het pastorale team een Zalig Kerstfeest toegewenst en een gezegend 2019.

 

Diaken Theo Reuling ofs

 

 

<< terug naar vorige pagina