Parochie H. Gabriël

Boete en verzoening

 

Dit sacrament wordt traditioneel geassocieerd met de biechtstoel en vaak nog steeds ‘de biecht’ genoemd. De biechtstoel wordt in de meeste Nederlandse katholieke kerken niet meer gebruikt. Meestal vindt het sacrament plaats na gesprekken met de pastoor bijvoorbeeld op de pastorie.

 
Sorry zeggen we allemaal in ons dagelijks leven, maar soms is het ook fijn om dit te zeggen tegen God en onszelf . Want we hebben allemaal onze fouten en tekortkomingen.

 
Je kan zo vaak als nodig is het sacrament boete en verzoening ontvangen. De kerk vraagt om minimaal één keer per jaar je zonden te belijden. Dit kan in een gesprek met de pastoor of in een boeteviering.

 

Boeteviering

In de Advent- en de Vastentijd vinden in onze parochie boetevieringen plaats. Hierin wordt stilgestaan bij onze menselijke beperktheden: waar schieten we tekort in het vervullen van onze christelijke opdracht?


Persoonlijke biecht

Voor een persoonlijke biecht kunt u contact opnemen met pastoor Jurgen Jansen of pastor Ben Aarsen.

 

 

 

Deze ‘biechtspiegel’ is een manier om je voor te bereiden op het sacrament van boete en verzoening. Aan de hand van zeven onderdelen van je gezicht stel je jezelf vragen over je relaties.