In de afgelopen periode zijn rond een ontwikkelingen in dorpen de standpunten van parochiebestuur en locatieraden kenbaar gemaakt middels brieven. Deze brieven zijn voorgelezen in de kerk en verstrekt onder de parochianen. Het betreft de geloofsgemeenschappen van :

Braamt

Loil

Stokkum: brief 27-02-2017 en intentieverklaring 30-12-2017


Wehl