Bas Koolenbrander (dirigent Gabriëlkoor) zal op dinsdag 20 juni om 20:15u zijn afstudeerproject te gehore brengen in de Mariakerk te Didam.

Voor verdere informatie zie bijgaand artikel.


Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal.

Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking. Een cantor heeft in het werkveld vaak te maken met een organist, en/of een dirigent waar praktische afstemming mee moet zijn, en omgekeerd. Deze, en andere onderwerpen die hierbij komen kijken, zoals het liturgische aspect binnen vieringen, worden deze dag aan de orde gesteld. De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Mariakerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 15,- per persoon (inclusief materiaal).

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl 


In het kader van bewustwording rond armoede vindt op 6 juni 2023 een avond plaats in de Averhof in Beek. De avond duurt van 18.00 uur tot 20.30 uur. Bijgaande flyer biedt meer informatie.


De werkgroep die de Mariavieringen voorbereidt, heeft voor de vieringen in deze Mariamaand mei, gekozen voor het thema: Maria, Koningin van de Vrede. Het is een titel die Maria draagt en die in de Litanie van Maria voorkomt. Een eretitel die terug gaat tot de vijftiende eeuw, toen Maria aan een Italiaanse vrouw, vrede beloofde. In onze wereld is de vrede soms ver te zoeken. Vandaar dat deze titel in deze weken centraal staat.

Donderdag 25 mei in Didam : vrede in ons land

Al is er genoeg om op te merken, en lang niet alles gaat goed, maar onderzoeken tonen aan dat we in dit land, Nederland, gelukkige mensen zijn. Vaak zien we niet eens hoe goed we het hebben, tot het moment dat je in andere landen van de wereld komt, waar het allemaal beduidend minder is. En toch laten we niet na om te schoppen en te schreeuwen als het ons niet zint. En vaak laten we het daarbij. Vrede in ons land bereiken we ook als we zelf onze handen uit de mouwen steken, zelf wat doen als vrijwilligers. Niet aan de zijlijn blijven staan, maar zelf meewerken om de dingen die veranderd moeten worden, daadwerkelijk te veranderen. Deze week bidden wij op voorspraak van Maria, de Koningin van de Vrede, om in onszelf het vermogen te vinden om onze talenten te gebruiken voor de vrede en het welzijn in ons land.

U bent van harte welkom.

Marc Oortman, pastoor

Achter in iedere kerk staat vooraf aan de viering het kistje voor  persoonlijke intenties en een vaas voor een onverpakte bloemen . Het kistje en de vaas  worden aan het begin van de viering bij Maria geplaatst.


De werkgroep die de Mariavieringen voorbereidt, heeft voor de vieringen in deze Mariamaand mei, gekozen voor het thema: Maria, Koningin van de Vrede. Het is een titel die Maria draagt en die in de Litanie van Maria voorkomt. Een eretitel die terug gaat tot de vijftiende eeuw, toen Maria aan een Italiaanse vrouw, vrede beloofde. In onze wereld is de vrede soms ver te zoeken. Vandaar dat deze titel in deze weken centraal staat.

Zaterdag 20 mei Wehl:  vrede in de samenleving

Onze samenleving is heel divers. Verschillende groepen mensen wonen naast elkaar en met elkaar. We zien dat deze groepen elkaar vaak niet verstaan. In deze tijd zien we het contrast tussen ‘stad’ en ‘platteland’, maar ook tussen zwart en wit (of welke huidskleur dan ook), verschillen tussen religieuze groepen en groepen die niet religieus zijn. Het valt niet te ontkennen dat wij, als individu, soms meelopen met het geheel en dat we dat vaak doen omdat we denken dat het gelijk aan onze kant ligt. Vrede begint daar waar er begrip is voor het andere standpunt, om zo te komen tot een vergelijk. Deze week bidden wij, op voorspraak van de Maria, de Koningin van de Vrede, om kracht en inspiratie om de mens te zijn die het verschil in de samenleving kan maken.

U bent van harte welkom.

Marc Oortman, pastoor

Achter in iedere kerk staat vooraf aan de viering het kistje voor  persoonlijke intenties en een vaas voor een onverpakte bloemen . Het kistje en de vaas  worden aan het begin van de viering bij Maria geplaatst.


Op 18 mei is iedereen welkom bij de Hemelvaartviering op de binnenplaats van Huis Bergh in ‘s-Heerenberg. Het belooft goed weer te worden. Naar ‘s-Heerenberg komen kan op die dag mooi op de fiets of te voet. Vanuit Didam gaat diaken Theo Reuling te voet naar ‘s-Heerenberg. Hij vertrekt om 07.00 uur van huis (Wilhelminastraat 84) en loopt dan via Nieuw-Dijk (juffrouw Tok 07.20 uur) naar Loerbeek (De Deel 08.00 uur) en vervolgens door het Montferlandse bos naar Huis Bergh. Na afloop van de viering en de koffie lopen we weer terug.


De werkgroep die de Mariavieringen voorbereidt, heeft voor de vieringen in deze Mariamaand mei, gekozen voor het thema: Maria, Koningin van de Vrede. Het is een titel die Maria draagt en die in de Litanie van Maria voorkomt. Een eretitel die terug gaat tot de vijftiende eeuw, toen Maria aan een Italiaanse vrouw, vrede beloofde. In onze wereld is de vrede soms ver te zoeken. Vandaar dat deze titel in deze weken centraal staat.

Zaterdag 13 mei Beek  : vrede in de gezinnen

Om ons heen, in onze families en in onze buurt, zien wij steeds vaker dat gezinnen verscheurd worden door ruzies en onmin. Maar al te vaak leidt dat tot echtscheidingen, waarbij kinderen vaak het ‘kind van de rekening’ zijn en tot families waar mensen niet meer met elkaar praten. Vergeving is daarbij een woord dat vaak vergeten wordt. Vrede is niet alleen een begrip dat verstaan moet worden voor de wereld, maar ook voor de kleine kring: de mensen die ons gegeven zijn; onze gezinnen, families en vrienden. Dat vraagt vaak dat we over ons eigen gelijk moeten heenstappen. Deze week willen wij bidden om dat vermogen, op voorspraak van Maria, de Koningin van de Vrede.

U bent van harte welkom.

Marc Oortman, pastoor

Achter in iedere kerk staat vooraf aan de viering het kistje voor  persoonlijke intenties en een vaas voor een onverpakte bloemen . Het kistje en de vaas  worden aan het begin van de viering bij Maria geplaatst.


De werkgroep die de Mariavieringen voorbereidt, heeft voor de vieringen in deze Mariamaand mei, gekozen voor het thema: Maria, Koningin van de Vrede. Het is een titel die Maria draagt en die in de Litanie van Maria voorkomt. Een eretitel die terug gaat tot de vijftiende eeuw, toen Maria aan een Italiaanse vrouw, vrede beloofde. In onze wereld is de vrede soms ver te zoeken. Vandaar dat deze titel in deze weken centraal staat.

Zaterdag 6 mei te Zeddam : Vrede in de wereld..

De wereld is verscheurd. De oorlog in Oekraïne maakt dat nog maar eens duidelijk, maar er zijn zoveel plaatsen in de wereld die gebukt gaan onder oorlog en geweld. En steeds meer ervaren we dat die onrust en oorlogen gevolgen hebben voor ons. In deze week willen we dan ook bidden voor de wereldvrede. Dat wij, op voorspraak van Maria, de Koningin van de Vrede, mogen bidden dat zij die macht hebben, streven naar vrede.

U bent van harte welkom.

Marc Oortman, pastoor

Achter in iedere kerk staat vooraf aan de viering het kistje voor  persoonlijke intenties en een vaas voor een onverpakte bloemen . Het kistje en de vaas  worden aan het begin van de viering bij Maria geplaatst.


Het Oranjecomité Didam organiseert in samenwerking het Oranjecomité van Nieuw-Dijk en Loil en de taakgroep Oecumene van de gezamenlijke kerken op 4 mei a.s. om 18.30 uur de jaarlijkse ceremonie in verband met de Dodenherdenking voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog en tijdens Vredesmissies.

Het jaarthema van 2023 luidt:  ’Leven met Oorlog’

De ceremonies vangen op het genoemde tijdstip aan in de kerk van de protestantse Gemeente Didam aan de Torenstraat 10 in Didam. Er wordt tevens deelgenomen door de kinderen van de IKC ‘de Expeditie’ en leerlingen van het Liemers College locatie Didam en bij het monument door muziekvereniging De Club.

Na de herdenkingsbijeenkomst in de kerk gaan we in een stille tocht naar het Monument der Gevallenen, Onder de Toren in het centrum van Didam onder begeleiding van tamboers.

Na afloop van de gehele ceremonie is er gelegenheid tot het met elkaar napraten onder het genot van een kopje koffie in het Albertusgebouw aan de Raadhuisstraat.

NB de ceremonie in de kerk is eveneens te volgen als livestream met de volgende link

pkn-didam.nl/dodenherdenking (deze is reeds actief)


In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze kerkberichten worden nu ook geplaatst op de website van de parochie.

U kunt de kerkberichten lezen op onze Kerkberichtenpagina

Parochie H. Gabriël