Parochie H. Gabriël

Diaconie

 


Parochiële diaconie

Binnen onze parochie richten we ons op de doelgerichte diaconie, de relatiegerichte diaconie en de spirituele weg van de diaconie.

 

Doelgerichte diaconie

Het praktische doen: het oplossen of verzachten van problemen, het wegnemen van onrecht, het bevorderen van barmhartigheid en verzoening.

 

Relatiegerichte diaconie

De nadruk wordt gelegd op het aandachtig en toegewijd zijn aan de ander, om zo te leren zien wat er bij de ander op het spel staat en om te begrijpen wie jij voor die ander kunt zijn.

 

Spirituele weg van de diaconie

Hierbij ligt nadruk op de weg om te groeien in geloof, te groeien als mens in navolging van Jezus.

Je ziet de ander, raakt bewogen en in toewijding probeer je de ander te helpen en nabij te zijn.

 

<< terug naar vorige pagina