Parochie Heilige Gabriël

Dopen

 

Wanneer zijn de doopvieringen?

Met enige regelmaat wordt er in de kerken van onze parochie gedoopt.  

Het schema voor 2019 is als volgt:

  

Doopweekend Eerste voorbereidingsavond Tweede voorbereidingsavond
16 en 17 februari 2019 15 januari 22 januari
16 en 17 maart 2019 19 februari 26 februari
27 en 28 april 2019 19 maart 26 maart
18 en 19 mei 2019 23 april 30 april
15 en 16 juni 2019 14 mei 21 mei
6 en 7 juli 2019 18 juni 25 juni
21 en 22 september 2019 27 augustus 4 september
26 en 27 oktober 2019 17 september 24 september
16 en 17 november 2019 1 oktober

9 oktober 

 

De doopplechtigheid vindt veelal plaats op zondag aansluitend aan de weekendviering of op zaterdag voorafgaand aan de weekendviering. De dooplocatie, alsmede de exacte dag en tijd worden op de eerste voorbereidingsavond in onderling overleg vastgesteld aan de hand van de aanmeldingen. De doopvieringen zijn in principe gezamenlijke doopvieringen, wat wil zeggen dat meerdere kinderen tijdens dezelfde viering gedoopt zullen worden. Er kan - in overleg met de voorganger - ook gedoopt worden tijdens de weekendviering. De ouders doen dan wel mee in de reguliere voorbereiding. 

 

Aanmelden

Aanmelden voor het doopsel kan via het centraal secretariaat. U kunt zich aanmelden via het e-mailadres dopen@parochiegabriel.nl. Voor het aanmelden kunt u bijgaand formulier pdf  of formulier word

invullen en insturen. U kunt het centraal secretariaat ook bellen: elke werkdag 's morgens van 09.00 uur tot 12.00 uur op nummer 0316-22 10 21.

 

Voorbereiding

Aan de viering gaan twee gesprekken vooraf samen met andere ouders die hun kind laten dopen. Bij de aanmelding zijn de data van de voorbereiding bekend (zie hierboven in het rooster). U krijgt er een week voor de eerste avond nog een uitnodiging voor. De voorbereidingsavonden vinden steeds plaats in het parochiecentrum in Didam. Deze voorbereiding wordt verzorgd door de Doopwerkgroep, in samenspraak met de pastor die zal voorgaan in de doopviering. Van de ouders wordt verwacht dat ze beide avonden aanwezig zijn. De doopwerkgroep begeleidt de gesprekken. We praten met elkaar over ouderschap en geloven. Wat betekent dat voor elk van jullie, wat betekent dat voor de kerk? Verder wordt de viering doorgesproken en het boekje voorbereid. De ouders van de dopelingen maken het boekje zelf.

 

Worden er voorwaarden gesteld?

We verwachten dat u deelneemt aan de gehele voorbereiding. Bij verhindering op een van de data wordt een afspraak gemaakt voor een nieuwe doopdatum en voorbereidingsavonden. Verder gaan we er vanuit dat u als ouder(s) met uw gezin ingeschreven staat in de parochie en bijdraagt aan de Kerkbalans.

 

Wat kost een doop?

Er wordt een vergoeding voor de onkosten gevraagd. U krijgt een rekening thuis. Daarnaast zijn er de kosten voor het boekje.

0

 

 

Video over de doop gemaakt door Bewust Katholiek