Het proces van herstructurering is aangestuurd en begeleid door een kerngroep. Deze is eind 2016 door het parochiebestuur en het pastoraal team ingesteld. Eind 2018 is de parochie vrijwel geheel onder de nieuwe structuur gaan werken en heeft de kerngroep haar verantwoordelijkheden weer volledig overgedragen aan parochiebestuur en pastoraal team. Van haar werkzaamheden, bevindingen en resultaten heeft de kerngroep een eindrapportage opgemaakt. 

 

Lees hier het Eindrapport van de kerngroep.