Parochie H. Gabriël

Geloofsverdieping

 

 

Het verhaal dat God met de mensen schrijft

 Verhalen doorgeven

Catechese heeft als doel te leren van het verhaal van God met de mensen en dat van de mensen met God. Daarvoor is het belangrijk, dat we de verhalen aan elkaar blijven vertellen. Dat wil zeggen dat, waar mensen in Gods naam bijeenkomen, zijn verhaal centraal staat om hen verder in te leiden in de leer van het geloof (en de Katholieke Kerk). Maar ook dat wij, daar waar mensen zoekend en tastend bijeenkomen, hen kennis laten maken met het verhaal van God en de mensen.