Parochie H. Gabriël

Kerkbalans


Brief van pastoor J. Jansen

 

De kerk gaat me aan het hart...

 

Ik hoorde het de laatste tijd vaak verzuchten en uit de grond van mijn hart sluit ik daarbij aan en beaam ik die verzuchting. Ja, de kerk gaat me aan het hart. Daarom blijf ik me met hart en ziel inzetten voor de goede zaak. En daarom ook nu, aan het begin van een nieuw jaar, deze brief over de actie kerkbalans. Ja, want de kerk, de parochie, kan niet leven van de wind. Ik hoor ook geluiden, nu de herstructurering vastere vormen aanneemt, "nou met zes kerken minder in bedrijf nemen de kosten toch af, dan moet het bestuur toch......".

 

 Gedeeltelijk is dat natuurlijk waar (mits de gebouwen een nieuwe bestemming/eigenaar hebben gekregen), aan de andere kant blijft het werk voor de geloofskernen gelijki of wordt intensiever. Nieuwe initiatieven vragen om meer investeringskapitaal. Personeelskosten (pastoresteam en adminitratieve ondersteuning) zullen "gewoon" betaald moeten worden. En natuurlijk zien we het kerkbezoek en de daarmee de bijdragen van de bezoekers en deelnemers aan de vieringen de laatste jaren fors dalen.

 

Nee, dit is geen negatief verhaal hoor, want de toekomst lacht ons wel toe en opent mogelijkheden om geloven en kerk-zijn in een nieuw licht te plaatsen. Daarbij komt wel dat we kostbare tradities en de zorg voor onze parochianen jong en oud niet uit het oog mogen verliezen. Dat vraagt maatwerk en deskundigheid. Niet alleen van onze beroepskrachten, maar zeker ook van onze vrijwilligers. Dus blijft scholing en bijscholing voor de toekomst onontbeerlijk. Begin dit jaar buigt het bestuur en het team zich over de adviezen die 17 werkgroepen uitbrengen met het oog op de toekomst. Wij hopen daaruit zo snel mogelijk de beleidspunten met u te delen.

 

Kijken we dan even naar het financiële resultaat tot nu toe, dan zijn we niet ontevreden. Zeker niet. Veel meer dankbaar voor de bijdragen waarop we kunnen rekenen en waarop we voort willen bouwen. Dank voor uw meeleven en inzet, voor uw bijdragen afgelopen jaren. De toekomst vraagt dus niet minder dan we gewend waren, dus doen we ook nu een beroep op u. Ik hoop van ganser harte dat we op uw kerkbijdrage voor dit jaar mogen rekenen.

 

Met vriendelijke groet, namens bestuur en team,

 

Jurgen Jansen, pastoor

 

Kerkbalans en belastingaftrek

Overeenkomst Kerkbalans
 

<< terug naar vorige pagina