Parochie H. Gabriël

Liturgie

 


Wat is 'liturgie'?

Het woord ‘liturgie’ komt van de oude Grieken en betekent dienst of dienstbetoon ten bate van de gemeenschap. Wij gebruiken dit begrip voor alle openbare diensten in de kerk, meestal vieringen genoemd. In deze vieringen spelen symbolen en rituelen een belangrijke rol. Ze stammen vaak uit de eeuwenoude christelijke traditie.

 

Eucharistie

Christenen vieren de grote daden van God, met als hoogtepunt de dood en verrijzenis van Christus. Dit laatste viert de Katholieke Kerk dan ook wel in de Heilige Eucharistie. De kern van de Eucharistie is de tegenwoordigstelling van Christus die voor ons gekruisigd en verrezen is. De liturgische vorm waarin dit gebeurt, is een maaltijd naar voorbeeld van het laatste avondmaal, een dag voor zijn kruisdood.

 

Sacramenten

Ook worden belangrijke momenten in het persoonlijke leven van mensen in een kerkelijke viering gemarkeerd. De drie meest aansprekende zijn wel bij het begin van het leven de doop, in het volle van het leven het huwelijk en bij het einde van dit leven de uitvaart.

 

Vieren en bidden

Daarnaast zijn er vele andere vormen van bidden en vieren die de mens dichter bij God brengen en dieper invoeren in het mysterie van het leven van Christus. Zo worden in het kerkelijk jaar alle grote gebeurtenissen van Jezus’ leven gevierd.

 

Uit dit vieren en bidden putten we de kracht om ons dagelijks leven te leiden, om de kerk en de maatschappij op te bouwen en vooral om van de medemens te houden en daardoor van God.

 

 

 

<< terug naar vorige pagina