Nieuws

Filteren op gemeenschap:


Nieuws

Vastenbrief kardinaal Eijk

Aswoensdag markeert de start van de Veertigdagentijd, de periode van onze voorbereiding op Pasen. Dat markeren gebeurt op Aswoensdag heel letterlijk als de priester of diaken een askruisje op ons voorhoofd tekent, ter herinnering aan onze sterfelijkheid – want ‘stof zijn we en tot stof zullen wij wederkeren.’ Maar het askruisje is ook bedoeld als een aansporing tot bezinning, boete en bekering. In die zin is de Vastentijd een jaarlijks terugkerende kans om onze koers bij te stellen en ons met hernieuwde inspanning en inzet aan te sluiten bij de weg die Christus is gegaan.

Daaraan herinnerde paus Benedictus XVI tijdens de algemene audiëntie van 9 maart 2011. Hij zei toen over de betekenis van de Veertigdagentijd: “Tijdens de Veertigdagentijd vergezellen we Jezus, die optrekt naar Jeruzalem, plaats van vervulling van Zijn mysterie van lijden, dood en verrijzenis. Dit herinnert ons eraan dat het christelijke leven een af te leggen ‘weg’ is, die bestaat uit de persoon van Christus, die men moet ontmoeten, aanvaarden en navolgen.” Lees meer...

Geplaatst op 12-02-2018