Nieuws

Filteren op gemeenschap:


Nieuws

Nieuw in parochie H. Gabriël: Gebedstijd voor aanbidding

HEILIG UUR: EEN UUR VOOR GOD…?

 
 

Voor de deur van de kerk in de Kalverstraat in Amsterdam staat een bord met de tekst: “Een kwartier voor God”. Een uitnodiging om even het lawaai en de drukte achter je te laten en een kwartiertje stil te zijn, om te bidden, om even niets te moeten of te hoeven. Velen maken en maakten gebruik om binnen te gaan en los te komen van beslommeringen. Van onze kerken in de parochie H. Gabriël, én in de ons omliggende parochies, zijn er een aantal de hele dag open en nodigen uit om even de stilte op te zoeken. Wij vinden dat het in deze tijd heel belangrijk is dat die mogelijkheid er is en blijft.

 

Als Jezus op een gegeven moment er niet is, gaan de leerlingen Hem zoeken. Op een stille plek vinden ze Hem. En op hun vraag waar Hij was, want iedereen zoekt u, krijgen ze dat verrassende antwoord: “Wist je dan niet dat ik bij Mijn Vader moest zijn?” Daarna leert Hij hen bidden en stil zijn.

 

Bovenstaande en de vraag of wij in onze parochie(s) geen ‘stil uur’ willen en kunnen invoeren hebben ons aan het denken gezet. Wij constateren dat er behoefte is aan dat stille uur. Op een vast uur en een vaste dag Jezus opzoeken en naar Zijn voorbeeld bidden en ruimte maken voor God. Daarom willen we in de parochie H. Gabriël vanaf 1 februari elke eerste vrijdag van de maand dat stille uur gestalte geven. In het uitgestelde Eucharistisch Brood willen en mogen we Jezus ontmoeten en bidden en stil zijn.

 

U bent van harte uitgenodigd om binnen te lopen en in die stilte en rust inspiratie en kracht op te doen voor de tijd die komt. Met de Eucharistische zegen sluiten we dat uur af. Ook kunt u dat uur bij de priester die dat uur in de kerk aanwezig is het Sacrament van boete en verzoening ontvangen.

 

Op het rooster Heilig uur  ziet u de mogelijkheden tot aanbidding in de parochie H. Gabriël en in de haar omliggende parochies.

Geplaatst op 07-01-2019