Nieuws

Filteren op gemeenschap:


Nieuws

10 jaar Diaken Leon Feijen

Het is 10 jaar geleden dat diaken Leon Feijen en twee collega diakens, Theo te Bruin en Jouke Schat, tot diaken werden gewijd. Op zaterdag 9 februari zullen tijdens de eucharistie viering om 19.00 uur in de Pancratiuskerk te ’s Heerenberg twee diakens pastoor Jansen assisteren. Met vreugde en dankbaarheid mogen zij terugkijken op de afgelopen 10 jaar als diaken in onze kerk. Uiteraard feliciteren wij Leon Feijen en zijn collega-diakens van harte met dit jubileum!

 

Een diaken is een theologisch geschoolde man, die zich (vooral vroeger) voorbereidde op het ambt van priester. Het woord diaken is afgeleid van ‘diaconie’ dat ‘dienst aan de samenleving’ betekent. Een diaken mag zelf geen eucharistievieringen leiden ( dat is enkel toevertrouwd aan priesters) maar mag wel voorgaan in vieringen van Woord en Communie. Ook staat hij in eucharistievieringen de priester bij, door het lezen van het Evangelie, mag hij preken houden en assisteert hij aan het altaar. Hij mag de heilige Communie uitdelen, dient dopen toe en mag voorgaan in huwelijksvieringen en uitvaarten. Hij is altijd herkenbaar aan zijn liturgische kleding: de diaken draagt een albe ( wit kleed) met een stola over de linkerschouder. Diakens mogen gehuwd zijn, evenals leden van het pastorale team, met uitzondering van de priester.

Geplaatst op 05-02-2019