Nieuws

Filteren op gemeenschap:


Nieuws

Schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger

Vastenactie_week_2

Schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger

Meer tijd voor werk en school

 

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400 mensen per put).

 

In het droge seizoen, dat zo’n negen maanden duurt, komen daar nog groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners hun enige waterput moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door water overdraagbare ziektes op, zoals diarree en infecties met parasieten. In Niger is diarree de op twee na belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar; ook lopen kinderen met diarree grotere kans op ondervoeding. 

 

Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de gemeenschap, maar ook op hun inkomsten. Voor de landbouw en de veeteelt zijn gezinnen afhankelijk van water. De huidige situatie leidt regelmatig tot conflicten tussen veehouders en landbouwers, die beiden meer water nodig hebben dan beschikbaar is. De vrouwen en meisjes uit de gemeenschap worden het meest getroffen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor het halen van water. De uren die zij in de rij moeten staan voor water, kunnen ze niet besteden aan werk, onderwijs of andere activiteiten. Hierdoor blijven zij economisch achtergesteld. 

 

Caritas Development Niger (CADEV) gaat een nieuwe waterput slaan, zodat vrouwen en meisjes minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van water en er meer water beschikbaar komt voor mensen, vee en landbouw. Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van profiteren.  Meisjes hebben meer tijd voor school en vrouwen kunnen meer werken. CADEV zal ook comités oprichten om de waterbron te beheren en de hygiëne rondom de waterpunten te handhaven, om verontreiniging van het water tegen te gaan. De bevolking krijgt trainingen over hygiëne en het veilig gebruik van water, om ziektes te voorkomen. Ter verbetering van de economische positie van vrouwen, krijgen tenminste 50 vrouwen kleine tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen. 

 

Wilt u deze projekten ondersteunen? Draag dan bij aan

ga12032015vastenaktieembleem

de collecte in het weekend van 23/24 maart a.s. of stort uw bijdrage  op: NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag.

Meer informatie vindt u op: https://www.vastenactie.nl/nl/vastenactie2019/watdoetvastenactie

Geplaatst op 13-03-2019