Nieuws

Filteren op gemeenschap:


Nieuws

Schoon drinkwater voor Jocote Arriba in Nicaragua

Vastenactie_week_5

Schoon drinkwater voor Jocote Arriba in Nicaragua

Gratis water voor het hele dorp


Nicaragua heeft al vooruitgang geboekt op het gebied van beschikbaarheid van drinkwater – een van de millenniumdoelstellingen van de VN – 87% van de stedelijke bevolking en 68% van het platteland heeft toegang tot schoon drinkwater. Toch zijn er nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. Zoals Jocote Arriba, een plattelandsgemeenschap in het noorden van Nicaragua. De gemeente Condega, waar Jocote Arriba onder valt is, behoort tot de gebieden die het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen en droogte wisselen elkaar af, met ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid van drinkwater.

 

De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op onveilig water uit de rivier, dat vervuild is door de landbouw en slechte hygiënische gewoonten. Drinken van dit water leidt tot infecties met parasieten en overdraagbare ziektes als diarree, die vooral kinderen treffen. In het droge seizoen (maart-april) verslechtert de situatie. Aangezien water halen in Nicaragua vrouwenwerk is, moeten vrouwen en kinderen dan kilometers ver lopen om water te halen. Dat kost niet alleen veel tijd, vrouwen worden onderweg ook vaak blootgesteld aan seksueel geweld.

 

Dit project maakt drinkwater beschikbaar voor alle 680 inwoners van Jocote Arriba. De Nicaraguaanse organisatie Octupan legt een gemeenschappelijke waterput aan met een elektrische pomp, waar mensen gratis water kunnen halen. De gemeenschap kiest een watercomité, waarbij Ocupan erop toeziet dat hierin ook vrouwen zijn vertegenwoordigd. Dit comité wordt verantwoordelijk voor het duurzaam beheer van de watervoorziening.

 

Octupan werkt al jaren aan projecten die tot doel hebben het levensonderhoud te verbeteren van arme gezinnen in plattelandsgemeenschappen in het noorden van Nicaragua. Hun strategie richt zich met name op toegang tot water, omdat de gemeenschappen zelf hebben aangegeven dat dit voor hen de grootste prioriteit heeft.

 

Wilt u deze projekten ondersteunen? Geef dan het Vastenzakje af in kerk of in de brievenbus van uw secretariaat.

Of stort uw bijdrage  op:

ga12032015vastenaktieembleem

NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag.

Meer informatie vindt u op: https://www.vastenactie.nl/nl/vastenactie2019/watdoetvastenactie

Geplaatst op 03-04-2019