Nieuws

Filteren op gemeenschap:


Nieuws

Schoon water voor drie gemeenschappen in Sierra Leone

Vastenactie_week_6      Schoon water voor drie gemeenschappen in Sierra Leone

Minder ziektes dankzij waterpomp

 

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

 

Vrouwen en kinderen dragen in dit land de verantwoordelijkheid voor het halen van water. Vaak moeten zij grote afstanden afleggen om de vervuilde waterbronnen te bereiken.

Drie dorpen in het Kambia District krijgen nu een waterpomp: Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai. Het project is erop gericht te zorgen dat de dorpen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame watervoorziening; dat vereist betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap.

 

In elk van deze dorpen wordt een watercomité opgericht. Deze comités moeten toezien op de installatie en een juist gebruik van de waterpompen. Zij worden getraind in het beheer en onderhoud. Ook moeten ze zorgdragen voor het innen van ieders bijdrage voor het onderhoud van de pomp.Ten slotte krijgt de hele gemeenschap training in hygiëne en gezondheid. De dorpsbewoners leren hoe schoon water ziektes kan voorkomen, die worden veroorzaakt door het gebruik van vervuild water.

 

Dankzij dit project krijgen 1.697 mannen, vrouwen en kinderen toegang tot schoon drinkwater en kennis van hygiëne en gezondheid. Hierdoor zal op de lange termijn het aantal slachtoffers van door vervuild water veroorzaakte overdraagbare ziektes verminderen.

 

Dit project wordt uitgevoerd door de Sierra Leoonse organisatie KADDRO. Deze is gespecialiseerd in projecten die zich richten op duurzaam levensonderhoud en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

 

Wilt u deze projekten ondersteunen? Geef dan het Vastenzakje af in kerk of in de brievenbus van uw secretariaat.

Of stort uw bijdrage  op: ga12032015vastenaktieembleem

NL21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie, Den Haag.

Meer informatie vindt u op: https://www.vastenactie.nl/nl/vastenactie2019/watdoetvastenactie

Geplaatst op 10-04-2019