Herstructurering 2017-2019

Herstructurering 2017-2019

Herstructurering 2017-2019

Herstructurering 2017-2019

Eindrapportage

Het proces van herstructurering is aangestuurd en begeleid door een kerngroep. Deze is eind 2016 door het parochiebestuur en het pastoraal team ingesteld. Eind 2018 is de parochie vrijwel geheel onder de nieuwe structuur gaan werken en heeft de kerngroep haar verantwoordelijkheden weer volledig overgedragen aan parochiebestuur en pastoraal team. Van haar werkzaamheden, bevindingen en resultaten heeft de kerngroep een eindrapportage opgemaakt. 

Eindrapportage kerngroep

Nieuwsflitsen

In mei 2017 verschijnt het herstructureringsplan voor de parochie H. Gabriël. Tot dat tijdstip wordt op verschillende momenten informatie uitgebracht over het proces om tot dit plan te komen. Dit gebeurt onder andere met zogenaamde ‘Nieuwsflitsen’. De inhoud ervan kunt u hieronder vinden.

Herstructureringsplan

Van het parochiebestuur en het pastoraal team
15 mei 2017

Uitwerking van het pastoraal en bestuurlijk beleidsplan van januari 2017

Concept-werkplan in procedure ‘Het onttrekken van een kerkgebouw aan de goddelijke eredienst’ van het Aartsbisdom Utrecht

Herstuctureringsplan Parochie H. Gabriël

Hoorzittingen en informatieavonden.

Na het uitbrengen van het herstructureringsplan zijn van 16 tot en met 31 mei hoorzittingen en informatiebijeenkomsten gehouden in alle 11 geloofsgemeenschappen. Het verschil tussen een informatiebijeenkomst en een hoorzitting is dat een hoorzitting hoort bij de procedure om tot onttrekking van een kerk aan de goddelijke eredienst over te kunnen gaan. In die geloofsgemeenschappen waar het voornemen is om de kerk te sluiten is daarom zo’n hoorzitting gehouden.

De handouts van de gehouden presentaties kunt u hieronder vinden:

Mogelijk ook interessant voor u:
zo 24

Didam

24 september - 10:00
di 26

Beek

26 september - 09:00
do 28

Didam

28 september - 09:00
do 28

Zeddam

28 september - 18:30

Kerkberichten

In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze…

Lees verder »

Kerk op schoot

Uitnodiging Kerk op schoot Hallo, Kom je zondag 1 oktober ook naar de ‘Kerk op schoot’ viering in de Protestantse kerk in Zeddam? We beginnen

Lees verder »
Parochie H. Gabriël