Parochie H. Gabriël

'De Gabriël'

 

Ons parochieblad

'De Gabriël' wordt 4 keer per jaar uitgegeven en verspreid in alle 11 geloofsgemeenschappen.

 

Kopij

Kopij, tips, reacties, foto's, etc. kunt u mailen naar parochieblad@parochiegabriel.nl of deponeren in de brievenbus van het parochiecentrum met daarbij de vermelding 'Kopij De Gabriël'.   

 

De inleverdata voor ons parochieblad 'De Gabriël' zijn:

 

Editie 2018

Inleveren kopij

Verschijningsdatum

De Gabriël jrg. 8, nr. 1  16 februari 2018   21 maart 2018
De Gabriël jrg. 8, nr. 2 25 mei 2018 27 juni 2018
De Gabriel jrg. 8, nr. 3 14 september 2018 17 oktober 2018
De Gabriël jrg. 8, nr. 4 9 november 2018   5 december 2018

 

Uitgaven vanaf 2017

Hieronder vindt u alle nummers van 'De Gabriël' vanaf 2017. Er worden op jaarbasis 4 parochiebladen uitgebracht: 

voor Pasen, rond de zomervakantie, voor Allerzielen en voor Kerstmis.

 

PDF

Bladerbare versie

 nummer 2018-4 (actueel) nummer 2018-04 (actueel)
   
 nummer 2018-3 nummer 2018-3
     
 nummer 2018-2 nummer 2018-2
  
 nummer 2018-1 nummer 2018-1
     
 nummer 2017-4  nummer 2017-4
  
 nummer 2017-3 nummer 2017-3
 
 nummer 2017-2 nummer 2017-2
   
 nummer 2017-1  nummer 2017-1
   

 

Uitgaven vóór 2017

Uitgaven vanaf de eerste uitgifte tot 2017 vindt u op de historische pagina << terug naar vorige pagina