Parochie Heilige Gabriël

Tarieven kerkhoven

 

De H. Gabriël parochie kent per 1 januari 2019 nog maar één tarief. Parochianen die met de actie Kerkbalans meedoen krijgen op de met * gemerkte bedragen hun betaalde kerkbijdrage over de laatste drie jaar terug van de parochie, tot een maximum van € 225,00. Het richtbedrag voor de actie Kerkbalans is € 75,00.
 

 Per 1-1-2019

tarief

 graf enkelbreed, eerste bijzetting, 1 of 2 diep 

1.380,00

 *

 tweede bijzetting

1.180,00

 *

 verlengen grafrecht voor 10 jaar

408,00

 reserveren enkelbreed 10 jaar

555,00

 *

 

 graf dubbelbreed, eerste bijzetting 

1.580,00

 *

 tweede bijzetting 

1.180,00

 *

 verlengen grafrecht voor 10 jaar 

433,00

 reserveren dubbelbreed 10 jaar 

605,00

 *

 

 kindergraf 

755,00

 *

 verlengen kindergraf voor 10 jaar

250,00

 

 columbarium/urnenkelder per inleg

925,00

 *

 verlengen columbarium/urnenkelder voor 10 jaar

350,00

 reserveren columbarium/urnenkelder voor 10 jaar 400,00  *
 
 uitstrooien urn zonder bijzijn van voorganger

290,00

 *

 uitstrooien urn in bijzijn van voorganger

355,00

 *


Toelichting

 • Voor het gebruik van een mortuarium of aula gelden de tarieven zoals aangegeven op de
  pagina van de betreffende geloofsgemeenschap.
  Dit geldt ook voor de kosten van een gedachtenisplaatje bij een strooiveld.

 • Bijzettingen gelden voor een grafrustperiode van 20 jaar.
  Verlengingen worden aangegaan voor een periode van steeds 10 jaar.
  Indien niet verlengd wordt zal de grafsteen verwijderd worden.
  Grafrecht is inclusief grafdelven, bijdrage onderhoud kerkhof en het t.z.t. verwijderen van de grafsteen; voor Stokkum geldt een korting van € 190,00 omdat het grafdelven extern gebeurt.

 • Bij verlenging en bijzetting wordt gekeken of in het verleden reeds voor het
  verwijderen van de grafsteen is betaald.
  Als dat niet het geval is, wordt € 150,00 extra in rekening gebracht bij bijzetting of verlenging.

<< terug naar vorige pagina