Parochie H. Gabriël

Uitvaart

 

Wat te doen als je een overledene wilt uitdragen of herdenken?

De uitvaartleider is doorgaans op de hoogte van de geldende regels betreffende de aanvangstijd van de viering. Die dient te liggen tussen 9.30 en 11.30 uur 's morgens (ma t/m za) of tussen 13.00 en 16.00 uur 's middags (ma t/m za). Deze tijden gelden ook als er na de viering nog een crematieplechtigheid volgt.

 

Wie gaat er voor in de uitvaart?

Onze parochie heeft een uitvaartgroep. Deze bestaat uit toegeruste en toegewijde vrijwilligers en de leden van het pastoraal team. Zij gaan bij toerbeurt voor. Degene die voorgaat, zal met de nabestaanden contact op nemen om de viering voor te bereiden.

 

Is er een koor bij de uitvaart?

Het parochiekoor (dames-, heren- of gemengd koor) verzorgt bij toerbeurt de zang. Muziek van CD blijft beperkt tot maximaal 2 nummers.

 

Avondwake: kan of moet dat?

Een avondwake is een gebedsviering waarin de nabestaanden zich met de parochiegemeenschap voorbereiden op het afscheid van de overledene. Als de familie het op prijs stelt en bereid is actief mee te werken (kruisje ophangen, kaars aansteken, lezen), kan een avondwake worden samengesteld. Een avondwake kan, maar moet niet.

 

Wie gaat er voor in een avondwake?

Er is een werkgroep avondwake die bestaat uit toegeruste en toegewijde vrijwilligers. Zij gaan bij toerbeurt voor, meestal met z’n tweeën. De voorganger(s) nemen contact op met de nabestaanden om de avondwake te bespreken.

 

Is er een koor bij de avondwake?

Het kerkkoor (dames-, heren- of gemengd koor) verzorgt bij toerbeurt de zang. CD-muziek blijft beperkt tot hooguit 2 nummers. Is een avondwake op zondag mogelijk? Wanneer het gedenken in het weekend plaatsvindt, wordt dit in de meeste geloofsgemeenschappen opgenomen in één van de weekendvieringen. In de meeste kerken betekent dit, dat er op zondag geen aparte avondwake mogelijk is. Kijk voor meer informatie hierover bij uw eigen geloofsgemeenschap.

 

Wat zijn de kosten?

Al naar gelang de verleende diensten wordt er een bedrag in rekening gebracht. Dit gebeurt meestal via de uitvaartleider/-onderneming.

 

Hebben de geloofsgemeenschappen een eigen kerkhof?

Niet elke geloofsgemeenschap beschikt over een eigen kerkhof. In Didam en 's-Heerenberg beheert de gemeente Montferland de begraafplaatsen. De overige geloofsgemeenschappen van parochie H. Gabriël hebben wel een eigen kerkhof.