Veel gestelde vragen

In het voorjaar van 2018 zal in 6 kerken binnen de parochie H. Gabriël de laatste weekendviering gehouden worden. Ergens in het jaar daaropvolgend zal de kerk definitief gesloten worden. Rond dit proces kunnen de nodige vragen opkomen. Hieronder treft u antwoorden op enkele veel gestelde vragen.

 

 • Waar kunnen we (Eucharistie) vieren?

In de parochie H. Gabriël blijven 5 kerken beschikbaar voor het vieren van de weekendliturgie. Vaak zal het een eucharistieviering betreffen. Aan iedere parochiaan zelf is de keuze om te bepalen naar welke kerk hij of zij wil gaan om te vieren. Op welke dag en welke tijd er in het weekend gevierd gaat worden in die 5 kerken is nog niet bekend. Daar komt nog een rooster van dat in de loop van 2018 van kracht wordt. Informatie hierover kunt u dan vinden op de website en in het parochieblad De Gabriël. In al deze vieringen bent u van harte welkom!

 

 • Wat wordt er nog wel gevierd in de kerk die gesloten gaat worden?

Vanaf het moment dat de laatste weekendviering is geweest blijft een aantal vieringen, zoals uitvaarten, Allerzielengebedsdiensten en dorpsgebonden traditionele vieringen mogelijk zolang de kerk niet aan de eredienst is onttrokken (en dus echt dicht gaat).

 

 • Hoe kom ik in een andere kerk van de parochie?

Meestal lukt dat goed met auto, fiets of te voet. In andere gevallen kunt u misschien de hulp inroepen van een medeparochiaan. Mocht dat niet mogelijk blijken, neem dan contact op met het locale secretariaat van de geloofskern. Samen met u kan dan naar een mogelijkheid gezocht worden.

 

 • Waar kan ik mijn kind laten dopen?

Tot aan de laatste weekendviering kan er nog in alle kerken gedoopt worden. Vanaf april 2018 wordt er alleen nog gedoopt in de kerken van Beek, Didam, 's-Heerenberg, Wehl en Zeddam. Alle kinderen uit de gehele parochie kunnen hiervoor aangemeld worden. Het dooprooster vindt u in De Gabriël en op deze website van de parochie.

 

 • Kan mijn kind de Eerste Communie nog doen?

Ja, dat kan. De Eerste Communie vindt in onze parochie in het voorjaar plaats en wordt gehouden in een van de kerken van de parochie die nog open zijn. Verdere informatie daarover vindt u in De Gabriël of op de website van de parochie.

 

 • Kan mijn kind nog het Vormsel ontvangen?

Ja ook het sacrament van Vormsel wordt jaarlijks toegediend in het najaar in een van de kerken van de parochie H. Gabriël. Ook hierover vindt u informatie in De Gabriël of op de websitte van de parochie.

 

 • Kunnen we nog trouwen in de kerk?

Uiteraard kunt u trouwen in een van de kerken binnen de parochie. Om u aan te melden kunt u contact opnemen met het centrale secertariaat van de parochie. Zie hiervoor ook elders op deze website.

 

 • Kan er nog een uitvaart plaatsvinden vanuit een kerk die gesloten gaat worden?

 

Zolang de kerk niet aan de eredienst is onttrokken kan er een uitvaart of avondwake plaatsvinden. 

 

 • Kan ik nog een misintentie opgeven?

Bij het locale secretariaat kunt u misintenties blijven opgeven. Wanneer de weekendvieringen in een kerk ophouden, zullen de misintenties in de kerk van voorkeur gelezen worden. Bij het opgeven van de intenties kan dat aangegeven worden.

 

 • Krijgen we De Gabriël nog?

Het parochieblad De Gabriël zal ook na de sluiting van de kerken op de gebruikelijke wijze verspreid worden, zodat u op de hoogte blijft, van de kerkelijke activiteiten in uw geloofsgemeenschap en de parochie.

 

 • Hoe gaat het met de kerkbijdrage?

De bestaande situatie van het innen van de kerkbijdrage gaat gewoon door. De parochie en de geloofskernen worden immers niet opgeheven. De kerkbalans vindt, zoals altijd, in het voorjaar plaats en ook volgend jaar zal een beroep op u gedaan worden om een geldelijke bijdrage ter ondersteuning van de activiteiten in de parochie, zowel op locaal als parochiëel niveau. Immers kerk-zijn, kun je niet alleen en we hebben elkaars steun hard nodig!
 

 • Blijft het kerkhof wel open?

Elk kerkhof blijft open en begraven, bijzetten of uitstrooien blijft gewoon mogelijk zoals u gewend bent.