Parochie H. Gabriël

Vormsel

 

Hoe kan ik mijn kind(eren) opgeven?

 

Informatieavond

In april ontvangen de ouders van de kinderen die dan in groep 8 van de basisschool zitten een uitnodiging voor de informatieavonden over het Vormsel. Deze brief wordt via de geloofsgemeenschap en/of de basisscholen per e-mail verspreid. Ook in het parochieblad, de lokale bladen, op de website, en in de weekbladen staat een uitnodiging met het adres waar men zich kan opgeven.

 

Opgave

De  ‘echte’ opgave voor het vormsel vindt plaats ná de informatieavonden. Hiertoe krijgt men per e-mail een aanmeldingsformulier toegestuurd

 

Voorbereiding

Zoals aan elk sacrament gaat ook aan het feest van het Vormsel een uitgebreide voorbereiding in de parochie vooraf. Deze bestaat uit parochiebijeenkomsten voor de kinderen en hun ouders, ouder-kind bijeenkomsten, een weekend weg en diaconale activiteiten (iets doen voor een ander) en de vormselviering. Een en ander begint in mei/juni.

 

De begeleiding van de verschillende bijeenkomsten gebeurt door ouders en/of de pastor.

 

Worden er voorwaarden gesteld?

We verwachten dat u deelneemt aan de gehele voorbereiding en dat ouders de verschillende taken verdelen. Verder gaan we er van uit dat u als ouder(s) met uw gezin ingeschreven staat in de parochie en bijdraagt aan de Kerkbalans.

 

Wat kost deelname aan het Vormsel?

Voor de bijdrage aan het Vormseltraject kennen we een tweesporen-beleid. Voor het jaar 2017-2018 is dat als volgt:
• voor ouders die jaarlijks meedoen aan de actie Kerkbalans ( en dus Kerkbijdrage betalen) geldt een bedrag van € 45,-
• voor ouders die geen kerkbijdrage betalen geldt een bedrag van €90,-


Wanneer is de Vormselviering?

De Vormselviering is uiteraard na het voorbereidingstraject. Dat zal zijn in mei of juni. Het bisdom laat ons ruim tevoren weten wat de precieze datum wordt.

 

Foto's van het rondje rondje kerk 2016

 

 

 

Video over het vormsel gemaakt door Bewust Katholiek

Test: Welke gave van de Heilige Geest heb jij gekregen?