Parochie Heilige Gabriël

Wie zijn wij?

 

  • Eén organisatie

De 11 geloofsgemeenschappen van de H. Gabriël...

 

- zijn samen één parochie
- met één pastoraal team
- met één bestuur
- en één centraal secretariaat.

 

  • Onze visie en missie

De parochie H. Gabriël is een katholieke gemeenschap...

0

- die gastvrij is

- openstaat voor verschillende inzichten en meningen

- die een thuis is voor vaste bewoners en voorbijgangers die samen
  de Schrift / de Blijde Boodschap lezen, leren, leven en vieren voor zichzelf en de wereld.

 

  • Onze droom

We willen als parochie H. Gabriël...

0

- een vierende gemeenschap vormen waarin mensen samen onderweg zijn en hun leven vieren in relatie tot God

- een lerende gemeenschap zijn, waarin verhalen uit de schrift worden doorverteld,
  waarin de levenservaringen van jong en oud weerklinken

- een zorgende gemeenschap zijn, waarin mensen elkaar ontmoeten, elkaar steunen en zorg dragen voor elkaar

- een bloeiende parochie vormen met een team van pastores die de vrijwilligers ondersteunt, toerust en inspireert,
  zodat die zelf dragers van de parochie kunnen zijn

- een uitdagende gemeenschap zijn met durf en lef om te zoeken naar nieuwe wegen

- een parochie zijn die ruimte geeft aan zoekenden, aan jongeren, aan groepen die nu lijken af te haken
  en waar plaats is voor de vele uiteenlopende ideeën en meningen

- een parochie zijn die bereid is tot samenwerking met andere parochies, waardoor er nieuwe impulsen
  en kansen kunnen ontstaan voor de betrokkenheid van de eigen parochiegemeenschap

- een gemeenschap zijn met veerkracht en moed

- een gemeenschap zijn die blijft geloven in de goede boodschap

- een gemeenschap zijn die trots is op haar wortels, waar parochianen zich graag inzetten en 
  en zich verantwoordelijk weten.


<< terug naar vorige pagina