Werkgroepen

Werkgroepen

Werkgroepen

Werkgroepen

De geloofskern Martinus-Maria heeft een groot aantal werkgroepen die allemaal worden gerund door vrijwilligers.

Elke werkgroep heeft een eigen aandachtsgebied.

De voornaamste taken van een acoliet zijn: 

 • het assisteren van de voorganger tijdens een kerkdienst. 
 • Zij reiken de voorganger alles aan wat deze zoal nodig heeft  
 • de voorganger helpen bij het uitdelen van de hosties en begeleiding van misdienaars
  de voorganger bij  een uitvaart ondersteunen. Ook gaan zij mee naar het kerkhof en hebben dan het kruis en het wijwater bij zich.
 • Zij dragen speciale kleding die aanwezig is in de sacristie.
 • Voor de wekelijkse diensten in de kerk krijgen de acolieten een rooster waarop vermeld staat wanneer zij geacht worden tijdens de viering te assisteren.
 • Voor speciale vieringen, uitvaart en huwelijk, worden zij tijdig gebeld met de vraag om in deze viering te assisteren.

Het kerkelijk archief is opgeslagen in de archiefkelder.

Opgeslagen zijn:

– bankbescheiden;
– informatie over gebouw en inventaris;
– doopboeken;
– boeken van huwelijken;
– boeken van overlijden;
– informatie over werkgroepen, besturen en benoemingen;
– fotoboeken;
– pastorale dienstverlening;
– jongerenwerk.

Kortom, papieren van allerlei onderwerpen die betrekking hebben op onze geloofskern

En paar dames zorgen ervoor dat de bloemen in de kerk en bij Maria er altijd goed uitzien. Bij bijzondere gelegenheden zijn er nog anderen die een handje helpen.

De collectanten verzorgen het ophalen van het plaatsengeld en de collectegeld tijdens de vieringen.

Normaal zijn er twee collectanten. Alleen bij drukke vieringen, zoals tijdens Kerstmis en Pasen, worden er naar behoefte meer collectanten ingezet.

Hier worden de boekjes gedrukt die bij speciale vieringen worden gebruikt.

Inhoud accordeon

Het dameskoor Martinus is ontstaan in de toenmalige Martinusparochie. Na de samenvoeging van de 2 parochies zingt het koor met zeer veel plezier in de Mariakerk in Didam.

Dameskoor Martinus bestaat uit een groep enthousiaste muzikale dames, die gezelligheid combineren met lekker zingen!

Het dameskoor Martinus staat onder leiding van de bevlogen dirigente Lydia van Haaren. Kwaliteit staat hoog in haar vaandel. Het koor luistert verschillende weekendvieringen op in de Mariakerk te Didam. Ook verzorgen zij de muzikale omlijsting van uitvaarten, huwelijken en andere voorkomende diensten/vieringen.

Hun repertoire is zeer veelzijdig, van gregoriaans tot wereldlijk. De voorkeur van het koor gaat uit naar mooie meerstemmige stukken uit de Klassieke en Romantische periode maar ook naar composities van recentere datum worden niet geschuwd.

Houdt u ook van zingen met en voor elkaar?  Of… om actief met de viering bezig te zijn? Dan heten wij u graag welkom op onze repetitie. Wij repeteren op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur.

Kom een langs… en proef de sfeer…!

Different Generations verzorgt op jaarbasis 12 tot 15 vieringen. Sinds 2013 maakt het koor per jaar ook 4 eigen gebedsdiensten onder de naam ‘geloofsbelevenis’. Thema’s die daarin tot nu toe aan de orde kwamen waren: ‘Harmonie’, ‘Toon’ (Hermans), ‘Loesje’ (van de posters), ‘Nelson Mandela’, ‘De 7 deugden’ en ‘Strijders van het licht’ (naar Paulo Coelho), ‘De Bergrede’, ‘Geestkracht’.

Kijk voor meer info over het koor (zoals contactgegevens, repetitieavond, repertoire, kalender en activiteiten) op de site van DG. Je vindt daar ook informatie over de geloofsbelevenissen.

En heb je interesse om te komen zingen? 

Je kunt altijd een maand op proef meedoen!

In Didam zijn dit de palmpaasviering en de kerstavondviering. Ze zijn bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 2 tot ong. 8 jaar. Ze duren ongeveer 30 minuten en hebben als doel samen te vieren, te danken, te spelen en te zingen in Gods huis.

Wij beschikken over vier vrijwilligers die bereid zijn gevonden de taak van koster op zich te nemen. De dienst duurt van maandag tot en met maandag. Er is altijd een reserve koster beschikbaar voor het geval dat de dienstdoende koster is verhinderd. Ook springt deze bij als er die week erg veel werkzaamheden verricht moeten worden.

Wat zijn zoal werkzaamheden van een koster.

 • Iedere ochtend de kerkdeur openen en sluiten. 
  Dan kunnen personen die een kaars willen aansteken bij het beeld van Maria het portaal in.
 • Ervoor zorgen dat in de wintermaanden de kerk tijdens vieringen is verwarmd.
 • De benodigdheden voor een dienst klaar zetten en de kaarsen aansteken.
 • Circa 15 min. voor een viering de klok luiden.
 • De geluidsinstallatie testen.
 • Na een viering alles weer opruimen en de kaarsen doven.
 • Het opgehaalde collectegeld in de betreffende zakjes doen.
 • Bij bijzondere vieringen – doop,huwelijk of overlijden – is de voorbereiding uitgebreider
 • Dagelijks het aantal kaarsen in de Mariakapel van de kerk aanvullen.

Twee misdienaars helpen tijdens de vieringen op zondagochtend om 9.30 uur (hoogfeesten 10:00). Ze worden begeleid door twee acolieten en worden een keer per maand ingeroosterd.

Tijdens het evangelie en de communie staan de misdienaars met toortsen naast de pastoor.

Bij het klaarmaken en opruimen van het altaar helpen ze mee, ze brengen bijvoorbeeld de kelk, kannetjes met water en wijn en een schaal en kan water voor de handwassing.

Jaarlijks wordt er een misdienaarsuitje georganiseerd.

Kinderen die graag misdienaar willen worden zijn van harte welkom

Er is een grote groep vrijwilligers die per toerbeurt zorgt voor het schoonhouden van de kerk. Ook het secretariaat wordt netjes gehouden.

Er is een grote groep vrijwilligers die per toerbeurt zorgt voor het schoonhouden van de kerk. Ook het secretariaat wordt netjes gehouden. 

Voor het onderhoud van de tuin rondom de kerk en secretarie is een vaste ploeg van 4 personen.
Twee morgens per maand gaan zij aan de slag.
Vooral sinds in 2013 de tuin prachtig is aangelegd is het een genoegen om deze tuin te onderhouden.
Deze groep helpt ook bij o.a. de jaarlijkse grote schoonmaak van de kerk en de aankleding van de kerk met de Kerst.

Voor het onderhoud van de tuin rondom de kerk en sacretarie is een vaste ploeg van 4 personen.Twee ochtenden per maand gaan zij aan de slag. Deze groep helpt ook bij o.a. de jaarlijkse grote schoonmaak van de kerk en de aankleding van de kerk met de Kerst.

Men kan hier op dinsdag en donderdag van 9:30 u tot 12:00 u terecht voor het opgeven van gebedsintenties, het aangeven van een overlijden en het afspreken van de uitvaartdienst en wat er eventueel verder te vragen is.

Het secretariaat regelt het doorgeven van de voorbeden en de mededelingen voor de vieringen in de kerk, de lijst van te lezen gebedsintenties, de wijzigingen in het ledenbestand en veel andere zaken

Met de Kerst en Pasen brengt de groep een attentie naar parochianen van de geloofskern Maria-Martinus in de diverse verzorgings- en verpleeghuizen. Ook parochianen die de dagopvang bezoeken worden niet vergeten.

In verband met de wet op de privacy is het moeilijk te weten te komen, welke parochianen de dagopvang bezoeken. Om niemand te vergeten is het belangrijk, dat deze namen worden doorgegeven.

Onder ons zijn parochianen die door ziekte of ouderdom het contact met de kerk dreigen te verliezen. Daarvoor is, onder leiding van het pastoraal team, de werkgroep “ziekenbezoek” opgericht. Even goed is het pastoraal team bereid u een bezoek te brengen.

Indien u bij ziekte of bij een ziekenhuisopname bezoek wenst namens de parochie, dan kunt u dit melden bij het secretariaat. Ook brengen leden van de werkgroep de H. Communie aan huis.

De parochianen van 85 jaar en ouder krijgen rond hun verjaardag thuis een kleine attentie aangeboden.

Mochten er mensen zijn die dit mooie werk willen ondersteunen, zij zijn van harte welkom bij het team.

Mogelijk ook interessant voor u:

Bedevaarten 2024

Ook in 2024 worden er weer bedevaarten georganiseerd vanuit onze parochie.

Dit jaar kunt u mee naar Kevelaer, Lourdes en onze lokale minipelgrimage op de fiets.

Lees verder »

60 jaar priester

Ik werd in 1964 kapelaan in Beek en met de pastoor reed ik langs de grenzen van de parochie. Hierbinnen ligt onze zorg. En ineens stond ik voor de 18-jarigen cursus…

Lees verder »

Jubeljaar 2025

Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema ‘Pelgrims van hoop’. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een “Jaar van

Lees verder »

Hemelvaart 2024

p 9 mei vieren we samen Hemelvaart in ‘s-Heerenberg, met een viering, een kinderwoorddienst, ontmoeting in de pastorietuin en…

Lees verder »
Parochie H. Gabriël