Giften

Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans met belastingvoordeel?

U wilt de parochie met de kerkbalans ondersteunen. De kerkbalans is een gift aan uw eigen parochie. U kunt ervoor kiezen om deze gift via een overeenkomst vast te leggen. Hiermee kunt u de kerkbalans met belastingvoordeel aan de parochie schenken en u betaalt ‘netto’ hetzelfde.

U heeft met elk bedrag dat u schenkt recht op het belastingvoordeel. Voor de belastingdienst maakt de hoogte van het bedrag niets uit als deze maar in de overeenkomst is vastgelegd.

Uw schenking moet aan een aantal voorwaarden voldoen voordat het als aftrekpost in uw aangifte inkomstenbelasting meegenomen kan worden.

Voorwaarden

• Er moet een schenkingsovereenkomst zijn opgemaakt.
• De overeenkomst is voor minimaal 5 jaar.
• De overeenkomst kan niet met terugwerkende kracht worden ingevuld.
• De parochie moet een ANBI status hebben (dat is het geval: de parochie H. Gabriël heeft een ANBI status; (RSIN-nummer 8232.92.010). Een overzicht vindt u bij de belastingdienst.

Wilt u meer lezen over de voorwaarden dan kunt u deze lezen bij de belastingdienst.

Wat moet u doen?

 1. U vult het schenkingsovereenkomst twee keer in (punt 4 en 7 zal de penningmeester voor u invullen).
 2. U brengt de schenkingsovereenkomst naar de penningmeester. Deze zal voor u punt 4 en punt 7 invullen. Daarna krijgt u één exemplaar weer terug voor uw eigen administratie.
 3. Heeft u een echtgenoot of geregistreerd partner? Dan moet die de overeenkomst ook ondertekenen, op grond van artikel 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.
  • Geregistreerd partnerschap is vastgelegd bij de burgerlijke stand van de gemeente. U hebt geen geregistreerd partnerschap als u alleen maar: – een samenlevingscontract hebt laten opmaken door een notaris – met een huisgenoot staat ingeschreven op hetzelfde adres in de administratie van uw gemeente.
  • Leeft u niet meer samen met uw echtgenoot? En wilt u dit ook niet meer? Zolang de rechter de scheiding niet heeft uitgesproken, moet uw echtgenoot de overeenkomst toch meeondertekenen.

Calculator

Wilt u berekenen welk belastingvoordeel u kunt krijgen met uw gift / kerkbalansbijdrage?

Dat kan met de calculator  van ANBI, het portaal van stichtingen en instellingen die door de belastingdienst als ‘goed doel’ erkend zijn.

>> Ga naar de calculator

Rekenvoorbeelden

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden.

 1. U geeft € 200,- dan scheelt dat bij een inkomen tot € 19.822,- (1e schijf) 36,5% = € 73,- aan te betalen belasting en premieheffing. Ontvangt u onder andere een AOW uitkering dan scheelt u dat 18,6% = € 37,20 aan te betalen belasting en premie.
 2. Bij een inkomen van meer dan € 19.645, maar hoogstens € 33.857,- is dat 42%, dat scheelt € 84,- aan te betalen belasting en premieheffing. Ontvangt u onder andere een AOW uitkering dan scheelt u dat 24,1% dus dat scheelt € 48,20 aan te betalen belasting en premieheffing.
 3. Bij een inkomen van meer dan € 33.857,- tot € 57.585,- is dat voor beide categorieën (AOW en niet AOW) 42%, dat scheelt € 84,- aan te betalen belasting en premieheffing.
 4. Bij een inkomen hoger dan € 57.585 is dat 52% en scheelt het dus € 104, terwijl het voor AOW’ers 42% is dat scheelt dus € 84,- aan te betalen belasting en premieheffing.

U krijgt dus van de belastingdienst een deel van het geschonken geld terug. U kunt ervoor kiezen om uw kerkbalans te verhogen zodat de parochie dit voordeel krijgt of u geniet zelf van dit voordeel.

Met de schenkingscalculator kunt u zelf een rekenvoorbeeld maken dat precies op uw situatie van toepassing is.

Betaling

Er zijn twee mogelijkheden om uw kerkbalans over te maken.

 • U kunt een automatische machtiging aan de parochie. U moet hiervoor de parochie toestemming geven om de kerkbalans automatisch van uw rekening af te schrijven. Dit kunt u met de penningmeester regelen.
 • U doet zelf de overboeking naar de parochie.

Belastingteruggaaf: Wat moet u doen?

U moet de vraag: deed u in …. giften die zijn vastgelegd in een periodieke overeenkomst met ja beantwoorden.

Bewijs

U hoeft geen bewijs bij uw belastingteruggave te doen. Bewijs moet er wel zijn als de belastingdienst er om vraagt. Uw bankafschrift is dan voldoende.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de penningmeester of de belastingdienst. Oo kunt u op de website 

Mogelijk ook interessant voor u:
za 15

Beek

15 juni - 19:00
zo 16

Didam

16 juni - 09:30
di 18

Beek

18 juni - 09:00

Deelkast in Wehl

U kent ze vast wel: de boekenkasten waar je zomaar een boek uit mag pakken. Op steeds meer plaatsen in Nederland zie je nu ook Deelkasten. Die

Lees verder »

Bedevaarten 2024

Ook in 2024 worden er weer bedevaarten georganiseerd vanuit onze parochie.

Dit jaar kunt u mee naar Kevelaer, Lourdes en onze lokale minipelgrimage op de fiets.

Lees verder »

60 jaar priester

Ik werd in 1964 kapelaan in Beek en met de pastoor reed ik langs de grenzen van de parochie. Hierbinnen ligt onze zorg. En ineens stond ik voor de 18-jarigen cursus…

Lees verder »

Jubeljaar 2025

Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema ‘Pelgrims van hoop’. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een “Jaar van

Lees verder »
Parochie H. Gabriël