PCI

Organisatie

De parochie H. Gabriël heeft een PCI, een Parochiële Caritas Instelling. De PCI ondersteunt financieel mensen in de knel. Daarnaast wordt gewerkt aan diaconale bewustwording op grond waarvan projecten en initiatieven financieel mogelijk worden gemaakt. Tevens heeft het PCI-bestuur het beheer over de gronden die in haar bezit zijn.

Bestuur

Voorzitter:            Harrie Leijten
Secretaris:            Marijke Leijzer
Penningmeester: vacature
Lid:                        Theo Gieling (aandachtsgebied onroerend goed)
Lid:                        Remco Peters (aandachtsgebied communicatie)

Het PCI-bestuur heeft twee adviseurs:
– Gerard Wolbrink (aandachtsgebied financiën)
– diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team van de parochie)

Naastenliefde

Caritas is naastenliefde, zorg voor de armen in de breedste zins des woords. Een christelijke opdracht waaraan in onze parochie al sinds lange tijden invulling wordt gegeven.

Doelstelling

De doelstelling van de Parochiële Caritas Instelling (PCI), zoals het ook volgens het algemeen reglement van het PCI-bestuur is opgesteld: ‘Het vanuit christelijk overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de parochiële samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.’

Acute financiële nood

Mensen in acute financiële nood kunnen allereerst gebruik maken van de regelingen die de overheid hiervoor heeft. Voldoen die niet, dan kan de PCI uitkomst bieden. Binnen de grenzen van de gemeente Montferland is hiervoor in samenwerking met de gemeente en de protestantse diaconieën de SUN (Stichting Uitzonderlijke Noden) werkzaam. Hier kunnen mensen zich, zelf of via een hulpverlener, melden voor ondersteuning. Binnen de gemeente Doetinchem is hiervoor het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) opgericht, waar men zich voor ondersteuning kan melden. Daar waar SUN of PAD niet in kunnen voorzien kan altijd nog een beroep op de PCI gedaan worden.

Nieuwsbrief

De PCI brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De onderstaande zijn verschenen:
maart 2023

Contact

Voor contact met de PCI kan men mailen naar het secretariaat van de PCI 

Mogelijk ook interessant voor u:
do 29

Zeddam Vervalt.

29 februari - 18:30
mrt 02

Wehl

2 maart - 19:00
mrt 03

Didam

3 maart - 09:30
mrt 03

Zeddam

3 maart - 11:00
Parochie H. Gabriël