PCI

Organisatie

De parochie H. Gabriël heeft een PCI, een Parochiële Caritas Instelling. De PCI ondersteunt financieel mensen in de knel. Daarnaast wordt gewerkt aan diaconale bewustwording op grond waarvan projecten en initiatieven financieel mogelijk worden gemaakt. Tevens heeft het PCI-bestuur het beheer over de gronden die in haar bezit zijn.

Bestuur

Voorzitter:            Harrie Leijten
Secretaris:            Marijke Leijzer
Penningmeester: vacature
Lid:                        Theo Gieling (aandachtsgebied onroerend goed)
Lid:                        Remco Peters (aandachtsgebied communicatie)

Het PCI-bestuur heeft twee adviseurs:
– Gerard Wolbrink (aandachtsgebied financiën)
– diaken Theo Reuling ofs (namens het pastorale team van de parochie)

Naastenliefde

Caritas is naastenliefde, zorg voor de armen in de breedste zins des woords. Een christelijke opdracht waaraan in onze parochie al sinds lange tijden invulling wordt gegeven.

Doelstelling

De doelstelling van de Parochiële Caritas Instelling (PCI), zoals het ook volgens het algemeen reglement van het PCI-bestuur is opgesteld: ‘Het vanuit christelijk overtuiging gestalte geven aan de opdracht van de kerk om dienstbaar te zijn aan de parochiële samenleving door aandacht te schenken aan de concrete noden en behoeften van personen en groepen van personen en daardoor bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid.’

Acute financiële nood

Mensen in acute financiële nood kunnen allereerst gebruik maken van de regelingen die de overheid hiervoor heeft. Voldoen die niet, dan kan de PCI uitkomst bieden. Binnen de grenzen van de gemeente Montferland is hiervoor in samenwerking met de gemeente en de protestantse diaconieën de SUN (Stichting Uitzonderlijke Noden) werkzaam. Hier kunnen mensen zich, zelf of via een hulpverlener, melden voor ondersteuning. Binnen de gemeente Doetinchem is hiervoor het Platform Armoedebestrijding Doetinchem (PAD) opgericht, waar men zich voor ondersteuning kan melden. Daar waar SUN of PAD niet in kunnen voorzien kan altijd nog een beroep op de PCI gedaan worden. Voor het aanvragen van ondersteuning kan het aanvraagformulier gebruikt worden.

Nieuwsbrief

De PCI brengt regelmatig een nieuwsbrief uit. De onderstaande zijn verschenen:
maart 2023
december 2023

Contact

Voor contact met de PCI kan men mailen naar het  secretariaat van de PCI
pci@parochiegabriel.nl

 

 

Mogelijk ook interessant voor u:
zo 16

Didam

16 juni - 09:30
di 18

Beek

18 juni - 09:00
do 20

Didam

20 juni - 09:00
do 20

Zeddam

20 juni - 18:30

Deelkast in Wehl

U kent ze vast wel: de boekenkasten waar je zomaar een boek uit mag pakken. Op steeds meer plaatsen in Nederland zie je nu ook Deelkasten. Die

Lees verder »

Bedevaarten 2024

Ook in 2024 worden er weer bedevaarten georganiseerd vanuit onze parochie.

Dit jaar kunt u mee naar Kevelaer, Lourdes en onze lokale minipelgrimage op de fiets.

Lees verder »

60 jaar priester

Ik werd in 1964 kapelaan in Beek en met de pastoor reed ik langs de grenzen van de parochie. Hierbinnen ligt onze zorg. En ineens stond ik voor de 18-jarigen cursus…

Lees verder »

Jubeljaar 2025

Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema ‘Pelgrims van hoop’. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een “Jaar van

Lees verder »
Parochie H. Gabriël