Kerkhof

Geloofskern St. Martinus te Wehl

Reglementen

Voor de begraafplaats zijn de algemene reglementen van de parochie de Gabriël van toepassing. Bij deze reglementen hoort een supplement (bijlage 4) , waarin aanvullende gegevens zijn opgenomen, die alleen van toepassing zijn voor de begraafplaats Wehl. Hierin vindt u ook de contactgegevens van de beheerder.

Tarieven

Deze vindt u in het overzicht kerkhoftarieven

Niet in dit overzicht vermeld zijn:

  • Gedenkplaatjes voor het Wehlse strooiveld. Deze kosten bedragen € 35,-.
  • Opbaren in dagkapel. Dit kost per dagdeel € 50,-.
kapel kerkhof Wehl

Het Rooms Katholieke kerkhof in Wehl is in eigendom van de parochie H. Gabriël. In 1991 werd het kerkhof voorzien van een klassieke klokkentoren. Deze klok luidt wanneer een overledene naar het kerkhof wordt gebracht. De tekst op de klok: ‘Ik zing over het eeuwig leven’ is tevens een getuigenis van ons geloof. Door de wekelijkse inzet van een aantal vrijwilligers kunnen we er voor zorgen dat ons kerkhof er verzorgd bij ligt. Alleen de graven moeten door de nabestaanden zelf worden onderhouden.

Op het kerkhof bevinden zich naast een urnenmuur (columbarium) ook zogenaamde urnenkeldertjes. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om na een crematie de urn, op verschillende wijze, op het kerkhof te laten bijzetten. Voor het plaatsen van een grafmonument (grafsteen) is toestemming van het parochiebestuur nodig. Om deze toestemming te verkrijgen dient een bouwkundige tekening van het grafmonument in tweevoud naar de beheerder van de begraafplaats te worden gestuurd. Bij goedkeuring zal de beheerder (zie gegevens onderaan deze pagina) één exemplaar ondertekenen en retour zenden.

 

Mogelijk ook interessant voor u:
Parochie H. Gabriël