Werkgroepen

Werkgroepen

Werkgroepen

Werkgroepen

Harde werkers in de wijngaard

De geloofskern ‘s-Heerenberg heeft een groot aantal werkgroepen die allemaal door vrijwilligers gerund worden. Deze hebben allemaal een eigen aandachtsgebied.

In de geloofskern Emmaus-Pancratius is een gezamenlijke avondwakegroep, bestaande uit daarvoor opgeleide vrijwilligers.

Als er na een overlijden een avondwake is nemen 1 of 2 personen van de groep contact op met de familie en wordt in overleg met de nabestaanden de dienst zowel in woord als muziek ingevuld.

Er zijn een paar dames die zorgen dat de bloemen in de kerk er altijd goed uitzien. Bij bijzondere gelegenheden zijn er nog anderen die een helpende hand bieden.

De kerststal en boomgroep zorgt voor het zetten en weer opruimen van de kerstversiering in de St.Pancratiuskerk.

Toch zijn ze niet alleen met de kerst actief, maar bij alle activiteiten waar een helpende hand nodig.

Het Pancratiuskoor is een gemengd kerkkoor en telt ongeveer 30 leden. Het koor is opgericht in 1970 en verzorgt de weekenddiensten in de St.Pancratiuskerk, maar ook de rouw- en trouwdiensten. Het koor kent een uitgebreid repertoire, zowel Nederlands als Latijn. Er wordt gezongen op iedere 1e, 3e en eventueel de 5e zondag van de maand. De repetities zijn iedere dinsdagavond vanaf 19.30 uur tot 21.30 uur in het repetitielokaal van het kerkkoor in de Kerkstraat. Het is een goed koor en ze houden van gezelligheid.

Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Contactpersoon dhr. Loskamp

In de St.Pancratiuskerk zijn week-kosters die zorgen voor het openen en sluiten van de kerkdeuren. Ze letten erop dat brandende kaarsen geen gevaar veroorzaken. Om 12 uur luiden ze het Angelus en als er iemand is overleden, luiden ze om ongeveer 10 minuten voor 12 voor gestorvene. Het ‘overluiden’ gebeurt nooit op zondag.

De week-kosters zijn door de week aanwezig bij de diensten en ze zorgen dat alles daarvoor in orde is.

De weekend-kosters hebben dezelfde taken als de weekkosters en zijn tevens lector bij weekendvieringen.

Een aantal mensen houdt de ledenadministratie bij. De nieuwe kerkleden, bv. de dopelingen, de verhuizingen, de uitgeschreven leden en de overleden parochianen.

Deze groep maakt rond januari ook de brieven en lijsten voor de Kerkbalans, de manier om geld te verzamelen om onze geloofsgemeenschap in stand te houden.

De acolieten zijn hoofdzakelijk aanwezig bij uitvaarten. Misdienaars hebben hun taak bij de andere vieringen.

Enkele grotere misdienaars mogen na een speciale zegening van de pastoor helpen bij het communie uitdelen.

Een keer per jaar is er een misdienaarsuitje, in plaats van aan te sluiten bij de vrijwilligersavond,die meer voor volwassenen is.

Er zijn altijd nieuwe misdienaars nodig, dus jongens en meisjes die de eerste Heilige Communie hebben ontvangen kunnen zich aanmelden bij dhr. Chris Wigman of het secretariaat.

Er is een grote groep vrijwilligers dieper toerbeurt zorgen voor het schoonhouden van de kerk. Het secretariaat wordt netjes gehouden en de tuinman zorgt ervoor dat de tuin er altijd goed bij ligt.

Mw .Willy Ampting en mw. Hanneke Berendsen werken op  het secretariaat aan de Hofstraat 4, dat geopend is op donderdagmorgen van 10.00  tot 12.00 uur. Men kan er terecht voor het opgeven van gebedsintenties, het afspreken van een huwelijks- of een doopdatum, het aangeven van een overlijden en het afspreken van de uitvaartdienst en wat er eventueel verder te vragen is.

De dames regelen het doorgeven van de voorbeden en de mededelingen voor de vieringen in de kerk, de lijst van voor te lezen gebedsintenties, de wijzigingen in het ledenbestand en vele dingen meer.

Bij een overlijden wordt via de Uitvaartwacht en in samenspraak met de nabestaanden de kerkelijke uitvaart geregeld en daarna de begeleiding naar het kerkhof of crematorium.

 

Een grote groep van meer dan 50 personen verzorgen de bezorging van het parochieblad  de Gabriël. 

Mogelijk ook interessant voor u:

Kerkberichten

In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze…

Lees verder »

Kerk op schoot

Uitnodiging Kerk op schoot Hallo, Kom je zondag 1 oktober ook naar de ‘Kerk op schoot’ viering in de Protestantse kerk in Zeddam? We beginnen

Lees verder »
Parochie H. Gabriël