MOV

Ik zocht mijn ziel en die kon ik niet vinden

Ik zocht mijn God en die ontweek mij

ik zocht mijn naaste en vond ze alle drie

Christen-zijn nodigt ons uit om ons geloof ook handen en voeten te geven en daarmee Jezus te volgen in liefde tot de naaste. Dat doen we hier dichtbij huis op veel manieren. Maar we leven ook in een wereld, in een wereldkerk.

Via de acties van de MOV steunen we het werk van mensen in de derde wereld. Het gaat altijd om activiteiten en projecten door mensen die zich daarvoor jaar in jaar uit inzetten. En zij op hun beurt bemoedigen ons in Nederland met hun inzet, hun vreugde en vertrouwen.

Hieronder volgt een greep uit de activiteiten die de werkgroepen MOV in onze parochie ondernemen. De activiteiten liggen verspreid over het hele  jaar.

Vastenactie

Elk jaar wordt in onze parochie een project gekozen waarvoor tijdens de Vasten wordt gecollecteerd. In speciale vieringen wordt aandacht aan het project besteed. Ook de scholen worden (waar mogelijk) hierbij betrokken. Informatie over de actie kunt u vinden: vastenactie.nl . Als u een bijdrage wilt storten, kan dat op: IBAN: NL21 INGB 0000 0058 50 ten name van Vastenactie te Den Haag.

Vastenwandeling

Sinds 2014 organiseren we ergens in onze parochie een wandeling van 5 tot 10 km. Tijdens deze wandeling zal vasten en vastenactie centraal staan. Ontmoeting en gesprek staan centraal. De wandeling wordt afgesloten met een gebedsviering.

Nederlandse Missionarissen

Met Pinksteren collecteren we om Nederlandse Missionarissen te ondersteunen. Zij zetten zich belangeloos in voor kwetsbare mensen. Maar ze hebben kosten van werk, woning, reis en verblijfkosten. Zij kunnen onze ondersteuning goed gebruiken. Meer informatie kunt u vinden op: weeknederlandsemissionaris.

Een gift kunt u storten op: NL30 RABO 0171 2111 11 t.n.v. de WNM, Den Haag.

MIVA (Missie Vervoersmiddelen Actie).

Deze organisatie ondersteunt pioniers in kansarme landen wereldwijd met vervoers- en communicatiemiddelen. Elk jaar is er een speciaal project en wordt er in augustus hiervoor binnen onze kerken gecollecteerd.. Meer informaie vindt u op: miva. Een bijdrage kunt u storten op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. M.I.V.A. Breda.  

Vredesweek


Jaarlijks wordt de Vredesweek gehouden rond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede. Op verschillende locaties zijn door de week of in het weekend thematische viering rond dit thema. Veelal wordt er gecollecteerd voor het vredeswerk. Meer informatie kunt u vinden op ministerievanvrede. Een bijdrage kunt u storten op IBAN: NL03 TRIO 0390 5150 00 t.n.v. PAX Utrecht

Wereldmissiemaand.


In oktober wordt speciaal aandacht gevraagd voor een project in een missieland. Rond half oktober is de Wereldmissiedag voor Kinderen en eind oktober Wereldmissiedag. Op enkele basisscholen wordt hier aandacht aan besteed. In de kerken staan we in de vieringen stil bij dit thema en wordt er gecollecteerd.

Meer informatie over het project kunt u vinden op: missio en voor kinderen: missiokids. Giften kunt u storten op NL65 INGB 0000 0015 66 ten name van Missio-Wereldmissiemaand Den Haag

Adventsactie.

Deze organisatie vraagt aandacht en ondersteuning voor hoopvolle projecten van kerkopbouw en ontwikkeling in Derde wereldlanden.  Met thematische vieringen en collectes wordt aandacht besteed aan deze projecten. Informatie vindt u op: adventsactie. Bijdragen kunt u overmaken op nummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v.  Bisschoppelijke Adventsactie Den Haag.

Mogelijk ook interessant voor u:
za 15

Beek

15 juni - 19:00
zo 16

Didam

16 juni - 09:30
di 18

Beek

18 juni - 09:00

Deelkast in Wehl

U kent ze vast wel: de boekenkasten waar je zomaar een boek uit mag pakken. Op steeds meer plaatsen in Nederland zie je nu ook Deelkasten. Die

Lees verder »

Bedevaarten 2024

Ook in 2024 worden er weer bedevaarten georganiseerd vanuit onze parochie.

Dit jaar kunt u mee naar Kevelaer, Lourdes en onze lokale minipelgrimage op de fiets.

Lees verder »

60 jaar priester

Ik werd in 1964 kapelaan in Beek en met de pastoor reed ik langs de grenzen van de parochie. Hierbinnen ligt onze zorg. En ineens stond ik voor de 18-jarigen cursus…

Lees verder »

Jubeljaar 2025

Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema ‘Pelgrims van hoop’. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een “Jaar van

Lees verder »
Parochie H. Gabriël