Nieuws

Filteren op gemeenschap:


Nieuwsoverzicht

Nieuws

Geloofsbelevenis - Elk afscheid is een nieuw begin

Iets voor u, iets voor jou? 

Afscheid2017uitnodiging_DG

... Lees verder...
Geplaatst op 14-10-2017
Nieuws

Vrijheid is niet slechts een woord

Dit jaar herdenken we dat het 500 jaar geleden is dat Maarten Luther zijn aftrap gaf voor de Hervorming van Kerk en Wereld. Een herdenking krijgt pas kracht als wij ons de vraag stellen: wat betekent het NU voor ons , dat wij weer eens samen stilstaan bij die gebeurtenis van toen?

 

Op 22 oktober a.s. willen we ons samen buigen over 4 zaken die de mensen toen al, bij hun Hervorming, bezighielden.
--Zorgen rond macht en hiërarchie.
--Spanningen tussen rijk en arm.
--Kent vrijheid ook grenzen?
-- Hoe krijgen wij weer een ingang tot de Bijbel?

 

Wij hopen dan de hoofden bij elkaar te steken met Rooms – Katholieken, Protestanten en andere belangstellenden uit Duitsland en Nederland.

 

OOK U BENT WELKOM!

 

Zondag 22 oktober van 16.00 uur – 19.00 uur in de St Oswalduskerk aan de Bovendorpssstraat te Zeddam.

 

“EEN GESPREK, EEN VIERING, EEN EENVOUDIGE BROODMAALTIJD”.

 

Wellicht tot dan!

 

En sowieso: U allen een zegenrijke herfst toegewenst!

 

Namens de Oecumenische Taakgroep
Ds. F

... Lees verder...
Geplaatst op 14-10-2017
Nieuws

Hé jij daar, ja jij, jong gelovige,

Wil je met ons meedenken? Over wat JIJ graag georganiseerd zou zien worden voor de relatief jongere gelovigen in onze parochie? En relatief jongere is een vrij ruim begrip waarbij we de leeftijd tussen de 30 en de 50 aanhouden met aan beide zijden marges.spirit_us

 

Op woensdag 25 oktober willen we met elkaar brainstormen over verschillende aspecten in relatie tot ons geloof. Bijvoorbeeld geloof in relatie tot jou persoonlijk, sociaal, ontdekken, parochie Gabriël 2.0, etc. Door daar met elkaar over te brainstormen gaan we op zoek naar thema’s of onderwerpen waar we een bijeenkomst omheen kunnen organiseren. Alles staat nog open, dus hoe die bijeenkomsten eruit gaan zien en wanneer ze worden gehouden moet allemaal nog bepaald worden.Denk jij met ons mee? Kom dan woensdag 25 oktober om 20.00 uur naar de Gabriëlzaal in het Parochiecentrum van Didam. Je bent van harte welkom! We zijn al ontzettend blij met je meedenken.

 

Na deze avond is de keuze aan jou of je aanwezig bent bij een van de te o

... Lees verder...
Geplaatst op 13-10-2017
Nieuws

Startmiddag communie 2017-2018

Op zaterdagmiddag 7 oktober is de voorbereiding op de 

Image00001

Eerste Heilige Communie 2017-2018 

van de Gabrielparochie van start gegaan. De communicanten - uit alle dorpen (en één stad!) van de parochi

e - werden om 14.30 uur door hun ouders naar de Mariakerk in Didam gebracht. De Werkgroep EHC ontfermde zich over de jongens en meisjes. Pastor Guus hield een korte inleiding over ‘bidden’: ‘Bidden is veel meer dan alleen je handen vouwen... Je kunt bidden met je hele lijf... je benen en je voeten, je handen en je armen, je hoofd, oren en ogen... alles kan meedoen! Bidden lijkt soms wel op dansen!’. Hierna hield dansleraar Joeri Grol Image00002uit Zevenaar een Workshop. In een uur leerden de kinderen een prachtige dans! Tijdens de afsluitende viering hebben ze die laten zien aan alle vaders en moeders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s en iedereen die erbij wilde zijn. Het was een prachtig begin van het communieproject ‘Blijf dit doen’!

Filmpje van de dans kunt u vinden op de facebookpagina van

... Lees verder...
Geplaatst op 12-10-2017
Nieuws

MISSIO Wereldmissiemaand

Een oprecht hart wordt altijd beantwoord


In de Wereldmissiemaand oktober besteedt Missio Pauselijke Missiewerken dit jaar aandacht aan de katholieke gelovigen in Burkina Faso.

 
Het West-Afrikaanse land is relatief vreedzaam, maar zeer arm. Het land van de oprechte mensen. Het voormalige Opper-Volta veranderde zijn naam in 1984 in Burkina Faso. De naam betekent: land van de oprechte mensen. Het is een van de armste landen ter wereld. Een groot deel van de bevolking leeft van de landbouw. Met name de regio’s die in de Sahelzone liggen, worden hard getroffen door klimaatveranderingen en droogteperiodes.

 

Hulp voor meisjes en vrouwen. De helft van de meisjes in Burkina Faso wordt voor haar 18e uitgehuwelijkt. Steeds vaker verzetten meisjes zich tegen dit lot van een gedwongen huwelijk. Ze vluchten en vinden bescherming bij zusters of in gezinnen van catechisten.

 

Het geloof in hekserij is in Burkina Fasowijd verbreid. De slachtoffers zijn meestal oudere vrouwen. In het opvangcentru

... Lees verder...
Geplaatst op 11-10-2017
Nieuws

Priesterjubileum Pastor Aarsen

Woensdag  11 oktober viert pastor Ben Aarsen zijn 20 jarige priesterjubileum. Om hier bij stil te staan zal hij voorgaan in een eucharistieviering, met zang van het gemengd koor uit Nieuw-Dijk, in de Mariakerk in Didam. Alle parochianen van de parochie H. Gabriël en andere belangstellenden zijn hierbij uiteraard van harte uitgenodigd.
De viering is om 09.00u. Na afloop bent u welkom in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum om samen met pastor Aarsen een kop koffie met een plak cake te nuttigen.

... Lees verder...
Geplaatst op 10-10-2017
Nieuws

Nieuwsflits no. 6

We hebben beloofd u op de hoogte te houden van de stappen die worden gezet in het proces van herstructurering in onze Parochie H. Gabriël.
Vandaag bieden wij u “Nieuwsflits” no. 6 aan.

... Lees verder...
Geplaatst op 02-10-2017
Nieuws

Gerardus Majella Bedevaart

Op zondag 22 oktober 2017 zal in Overdinkel voor de 105de keer de Heilige Gerardus Majella Bedevaart plaatsvinden, met als thema: Wat brengt ons samen. Muzikale medewerking zal worden verleend door muziekvereniging Concordia en het dames- en herenkoor. Uitgevoerd zal worden de Deutsche Messe van Franz Schubert.

 

Om 10.30 uur vertrekt de sacramentsprocessie van de kerk naar het park. Aansluitend om 11.00 uur Plechtige Eucharistieviering in het park, met feestpredicatie door pater Henk Erinkveld CSsR (Klooster Wittem), waarna de processie volgt.

 
Om 15.00 uur is het Sluitingslof in de Gerardus Majella kerk.

 

Het Twentse kerkdorp zal dan wederom de plaats zijn waar vele duizenden pelgrims vanuit het hele land bij elkaar zullen komen. Velen zullen al meerdere malen Overdinkel bezocht hebben en weten dat deze bedevaart steun en kracht geeft bij alle noden van de pelgrims.

 

Voorafgaand aan de bedevaart is er een Triduüm.

 
Op donderdag 19 oktober, vrijdag 20 oktober en zaterdag 21

... Lees verder...
Geplaatst op 30-09-2017
Nieuws

Kom jij ook zingen bij Sam Sam?

Dinsdag 3 oktober gaan we weer starten met het kinderkoor Sam Sam!

 

We starten met een kleine, maar enthousiaste groep kinderen en zingen allerlei soorten liedjes. We zouden graag meer kinderen willen verwelkomen!

 

We zingen ongeveer 6 keer in het jaar in de kerk in Nieuw-Dijk. Wanneer deze dicht gaat, zullen we waarschijnlijk in Didam en Beek gaan zingen. Voor elke viering repeteren we 3 of 4 keer.

 

Dus vind jij zingen leuk en kun je goed lezen? Kom dan eens kijken bij de repetitie op 3 oktober! We oefenen in de kerk in Nieuw-Dijk, van 16.00 uur tot 17.00 uur.

 

Hopelijk zien we je dan!

 

Groetjes Ilse & Maike

... Lees verder...
Geplaatst op 29-09-2017
Nieuws

Bijbelcursus 2017-2018

Komende winterhalfjaar 2017-2018 is er in Didam eens per maand op de woensdagavond een Bijbel cursus. Deze wordt gegeven door dominee Leen den Besten in een zaal van de Protestantse Gemeente, Torenstraat 10 te Didam.

 
De avonden duren van 19.45 uur tot 21.30 uur. Op woensdag 4 oktober 2017 zal de bijbelkring weer van start gaan.
De overige data zijn: 1 november en 6 december 2017, en in 2018: 3 Januari, 7 februari, 7 maart en 4 april.

Er zijn geen kosten aan verbonden behalve behalve dan 1 euro voor de koffie op thee.

 
Van te voren wordt afgesproken welke teksten gelezen worden. Er wordt niet alleen uitleg gegeven over wat er geschreven staat, maar ook ingegaan op de tijd waarin de verhalen zijn ontstaan. Hoe werd in die tijd de gedachtewereld van de schrijver gevormd, door welke filosofische stromingen is de schrijver beïnvloed? De culturele, sociale en politieke omstandigheden waarin de teksten tot stand zijn gekomen worden uitvoerig belicht.

 
Afgelopen seizoen hebben we het verha

... Lees verder...
Geplaatst op 28-09-2017
Nieuws

Mariavieringen oktober 2017

Hier wordt een huis voor God gebouwd….

 
Een huis voor God bouwen. Aan de hand van het leven van Maria, van enkele lezingen uit de Schrift willen we nadenken, bidden en danken voor alles wat ons overkomt. Niet alleen ons persoonlijk, maar ook wat ons als gemeenschap van de Gabriël te doen staat. Met elkaar gaan we op weg om van 11 geloofsgemeenschappen te komen en te groeien naar 5 geloofskernen.

We mogen en moeten antwoord geven op de roep om herstructurering en vernieuwing. Dat betekent ook loslaten en loskomen. Het onbekende tegemoet.

 

30 september in Kilder. We horen het verhaal van Abraham die alles los moet laten om nieuwe toekomst te vinden en de belofte van God eigen te maken. Ook Maria moest na de Boodschap van de engel Gabriël het oude loslaten en het nieuwe leven tegemoet.

 

7 oktober in Nieuw-Dijk. Het verhaal van de boom die geen vrucht draagt helpt ons om te kijken wat wij te doen hebben. De grond omspitten en bemesten en zorgen voor goede omstandigheden. Maria deed

... Lees verder...
Geplaatst op 26-09-2017
Nieuws

Als er twee of drie...

Als_er_twee_of_drieKomende zondag is het de drieëntwintigste zondag door het Matteus-jaar. De lezingen raken aan een spannend onderwerp. Spannend, omdat het confronteert met onze zo individualistisch ingestelde tijd. Wij zijn op ons privé gesteld, we houden niet zo van door een ander ingestelde regels, we vinden het niet fijn als iemand zich met ons bemoeit... lees meer

 

... Lees verder...
Geplaatst op 13-09-2017
Nieuws

Kerk Lengel onttrokken aan goddelijke eredienst

Beste mensen,

 

Reeds in 2010 zijn de eerste stappen gezet om de Emmauskerk in Lengel te sluiten. De kerk die in november 1970 is ingezegend en behoorde tot een nieuwe parochie tussen Zeddam en ’s-Heerenberg. Zondag 26 mei 2013 was de slotviering, na 45 jaren sinds de eerste weekendvieringen in het pinksterweekend van 13 en 14 mei 1967, een feit.

 

Hierna is een periode gestart om een goede herbestemming van het gebouw te vinden. Zo is er medio 2015 door het college van Montferland aangegeven medewerking te willen verlenen aan een plan voor de vestiging van een zogenaamd Driestroomhuis in het kerkgebouw. Helaas is dat plan niet tot uitvoering gekomen. In de tussentijd heeft het gebouw haar diensten kunnen verlenen aan Agelink Uitvaartzorg.

 

Kerk_Lengel_kl2Door de interesse van een investeerder kreeg de toekomst van het kerkgebouw een heel ander perspectief. De locatie van het gebouw zou kunnen worden benut voor de bouw van sociale woningen, zeker nadat B en W van Montferland hebben aangegeven

... Lees verder...
Geplaatst op 10-09-2017
Nieuws

5e Nieuwsflits verschenen

Op 23 augustus is de vijfde Nieuwsflits verschenen.

 

Nieuwsflitsen verschijnen in het kader van de herstructering van de parochie die momenteel gestart is. 

De intensieve en emotionele periode van bekendmaking, hoorzittingen en informatiebijeenkomsten ligt inmiddels een paar maanden achter ons. De eerste stappen van de herstructurering worden nu gezet. In deze vijfde Nieuwsflits leest u er meer over.

... Lees verder...
Geplaatst op 26-08-2017
Nieuws

Willibrordprocessie 2017

De vijftiende editie van de jaarlijkse Willibrordprocessie door de binnenstad van Utrecht vindt plaats op zondag 10 september 2017. De Willibrordprocessie “is een gebeuren waarbij we publiekelijk getuigenis afleggen van ons geloof. Het motto is ook dit jaar: ‘Geloof mag gezien worden’,” aldus pastoor Huitink van de organiserende Salvatorparochie.

 

Het pastoraal team van de Salvatorparochie nodigt alle gelovigen, jong en oud, uit om deel te nemen aan deze processie. Pastoor Huitink: “Met de schrijn van Willibrord in ons midden groeperen wij ons rond de Apostel van Nederland. Samen laten wij in vrijheid de vreugde van ons geloof zien. De processie getuigt van onze verbondenheid met Christus, met elkaar en met allen die in Zijn geest leiding geven aan de christelijke gemeenschap. Wij hopen dat de Willibrordprocessie voor alle deelnemers alsook voor de stad Utrecht en alle christenen in ons land een blijde geloofsgetuigenis mag zijn. Wij tonen hiermee aan dat wij geen gemeenschap vormen

... Lees verder...
Geplaatst op 06-08-2017
Nieuws

Pater Marcus Looman overleden

di20170721_broeder_marcus

... Lees verder...
Geplaatst op 21-07-2017
Nieuws

Vierde Nieuwsflits verschenen

Op 3 juni is de vierde Nieuwsflits verschenen.

 

Nieuwsflitsen verschijnen in het kader van de herstructering van de parochie die momenteel gestart is. In de vierde uitgave staat onder andere een sfeertekening van de gehouden informatiebijeenkomsten en hoorzittingen. Daarnaast wordt ingegaan op enkele onderwerpen die op deze avonden nadrukkelijk naar voren kwamen, zoals rond de sluiting van de kerk, welke vieringen mogelijk blijven en de werkgroepen die gaan starten.

... Lees verder...
Geplaatst op 03-06-2017
Nieuws

Ingrijpende herstructurering in onze parochie

'Geloof in de toekomst' was de boodschap van het beleidsplan van het pastoraal team en bestuur van de parochie H. Gabriël en blijft ook de boodschap bij de aanstaande herstructurering. Een ingrijpende herstructurering, want over 2 jaren zullen nog maar 5 kerken open zijn en zal de interne organisatie flink aangepast worden.

 

Vijf kerkgebouwen blijven open

De afnemende kerkbetrokkenheid, kerkbezoek en sacramentenbediening, samen met de te verwachten financiële ontwikkeling, maken het noodzakelijk om kerken te gaan sluiten. Om in de toekomst als parochie zichtbaar te blijven worden keuzes gemaakt om dat mogelijk te maken. Er zijn nu te veel kerkgebouwen voor het aantal parochianen dat daar regelmatig gebruik van maakt. Dat vraagt te veel tijd van pastores en vrijwilligers en kost te veel.

 

Lees hier het volledige persbericht.

Lees meer over de herstructurering.

figuur7

 

... Lees verder...
Geplaatst op 15-05-2017
Nieuws

Gabriël gaat op reis!

14 tot en met 19 oktober 2017 - Informatieavond op 21 april

 

Folder Romereis 2017Wie op reis gaat die neemt altijd mooie herinneringen mee naar huis terug. Wie naar Rome gaat komt met prachtige herinneringen weer terug. Het leven in de stad, de kerken, de prachtige pleinen, de sfeer! Zij is uniek. Je moet één keer in je leven in Rome zijn geweest.

 
Als parochie Gabriël gaan we naar Rome. We gaan als parochianen met elkaar op reis. Wie op reis gaat laat het 'gewone' leven even achter zich. We zullen de stad leren kennen in al haar facetten. Elke dag zal de volgende drieslag kennen: kerkelijk leven (door onder andere met elkaar de eucharistie te vieren), de geschiedenis en onderlinge ontmoeting. Het programma kent dagen van gemeenschappelijk optrekken en ook momenten van vrije tijd.

 

Het is een reis die u niet wilt missen. Waar we dagen met elkaar zullen optrekken die ons als deelnemers ook in onderlinge verbondenheid goed zal doen. Uw aanwezigheid en deelname aan deze reis is een onmisbare schakel v

... Lees verder...
Geplaatst op 04-04-2017
Nieuws

Nieuwsflits 2 verschenen

Op 18 maart is de tweede Nieuwsflits verschenen. Deze verschijnen in het kader van de herstructering van de parochie die momenteel voorbereid wordt. Deze nieuwe uitgave gaat onder andere in op de dalende cijfers in de parochie.

... Lees verder...
Geplaatst op 18-03-2017
Nieuws

Eerste Nieuwsflits verschenen

Rond de herstructurering zal op verschillende momenten en op verschillende manieren informatie verstrekt worden over de voortgang en de uitgangspunten. Vandaag is de eerste Nieuwsflits hierover verschenen met informatie over het proces en de hierna volgende momenten van communicatie.

... Lees verder...
Geplaatst op 25-02-2017
Nieuws

Oud-pastoor Simons overleden

George Simons, in 1934 geboren in Wehl en priester van het Aartsbisdom, is afgelopen week in Neede overleden. In zijn werkzame leven is hij enkele jaren kapelaan in de Pancratiusparochie in 's-Heerenberg geweest en later (van 1976 tot 1986) ook pastoor. In het overlijdensbericht is een kenschets van zijn leven te vinden en gegevens rond het afscheid op 20 en 21 februari.

... Lees verder...
Geplaatst op 19-02-2017
Nieuws

Bestuurlijk en pastoraal beleidsplan

In het beleidsplan kijken het bestuur en het pastoraal team van de parochie vertrouwvol de toekomst in. Echter niet door de ogen te sluiten voor de realiteit. De kerkbetrokkenheid neemt af, het vrijwilligerskader wordt steeds ouder en kleiner en de pastores zijn te veel tijd kwijt aan organiseren en komen te weinig toe aan pastoraat.

 

Willen we straks nog als parochie zichtbaar zijn en de blijde boodschap kunnen verkondigen, dan is een nieuwe structuur noodzakelijk.

 

Het beleidsplan maakt hier melding van. Lees het online of download als PDF.

... Lees verder...
Geplaatst op 10-02-2017
Nieuws

Bedevaart naar Banneux vanuit het Bisdom Utrecht

Het Bisdom Utrecht organiseert samen met de diverse regio’s binnen het Bisdom, zo ook onze regio, Regio Gelderland-Oost, een vijfdaagse bedevaart naar de maagd der armen in Banneux N.D., een plaatsje in de Belgische Ardennen waar Maria verschenen is aan Mariëtte Beco en wel van

 

Vrijdag 26 mei tot en met dinsdag 30 mei 2017
Vrijdag 6 oktober tot en met dinsdag 10 oktober 2017

 

Graag willen wij u uitnodigen om kennis te maken met de eenvoud, maar tegelijkertijd met de diepe rijkdom van Banneux.
Tijdens de vijfdaagse bedevaart gaat er een speciaal team bestaande uit priester(s), een arts, verpleegkundigen, ziekenverzorgers, helpsters en brancardiers met u mee, zodat u goed verzorgd bent.
Er zijn voldoende voorzieningen in de Hospitaliteit in Banneux aanwezig,
ook als u van een rolstoel gebruik moet maken.

 

Behalve tijd voor gebed, rust en bezinning zijn er ook voldoende momenten voor gezelligheid en ontmoeting met andere mensen.

 

Voor opgave en verdere informatie betreffende de k

... Lees verder...
Geplaatst op 08-02-2017
Nieuws

Parochie met beleidsplan in de media

Rond het uitgebrachte beleidsplan heeft Regio8 een tv-reportage gemaakt. Ook de schrijvende pers levert haar aandeel. Zo verschenen artikelen in De Gelderlander , Stem van Montferland en het Montferland Nieuws.

... Lees verder...
Geplaatst op 06-02-2017
Nieuws

Foto's Driekoningenviering

Weet u het nog? Afgelopen 5 januari werd in Wehl de eerste Driekoningenviering gehouden voor alle parochianen uit alle geloofsgemeenschappen. Het was een mooie viering met veel sfeer en aandacht voor het kleine. We vierden het samen.

 

Ben Boers heeft dit met zijn camera goed in beeld gebracht. U kunt de volledige 'reportage' zien in het fotoalbum.

 

Volgend jaar zetten we samen deze nieuwe traditie voort. Zet u het alvast in uw agenda?

 

 

... Lees verder...
Geplaatst op 29-01-2017
Nieuws

Geloven in de ander week van de missionaris

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede.

Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze collecteweek loopt van 7 t/m 15 mei en is een blijk van steun voor onze missiewerkers wereldwijd.

 

Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij ‘luisteren’ met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk.

 

U kunt onze missionarissen steunen door:
• een bijdrage aan de Pinkstercollecte in onze parochiekerken.
• door het eenvoudig invullen van de (eenmalige) machtiging op de website van WNM.
• een gift via rekeningnummer IBAN NL30RABO 0171 2111 11, WNM, Den Haag.

 

Meer informatie over de WN

... Lees verder...
Geplaatst op 12-05-2016
Nieuws

Bedevaarten Lourdes 2017

Van 27 september tot 2 oktober gaan we weer zoals elk jaar met het vliegtuig naar Lourdes.
We verblijven dan in een hotel. Iedereen kan met deze reis mee. Als je mee wilt en niet goed ter been bent kun je in Lourdes gebruik maken van een rolstoel. Je mag zelf iemand meenemen die de rolstoel duwt. Heb je geen eigen begeleider dan zorgen wij voor een begeleider/ster.
Uiteraard hoef je niet perse uit onze parochie te komen om mee te gaan.

 

Heb je interesse of wil je meer informatie over deze reis, bel of mail mij dan.

Uiteraard kun je voor informatie ook terecht bij ons pastoresteam.

 

Pastoor Jurgen Jansen 0314-650028
Pastor Ben Aarsen 0316-221250

 

Riet Visser, coörd.Lourdesreizen VNB
06-53769840
rietvisser@chello.nl

... Lees verder...
Geplaatst op 00-00-0000