Nieuws

Filteren op gemeenschap:


Nieuwsoverzicht

Nieuws

Groet van de aartsbisschop

witte1witte2

... Lees verder...
Geplaatst op 18-04-2019
Nieuws

Bedevaart Maria van Renkum

poster_bedevaart_1

Meer informatie leest u in de Brochure bedevaarten

... Lees verder...
Geplaatst op 16-04-2019
Nieuws

Schoon water voor drie gemeenschappen in Sierra Leone

Vastenactie_week_6      Schoon water voor drie gemeenschappen in Sierra Leone

Minder ziektes dankzij waterpomp

 

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

 

Vrouwen en kinderen dragen in dit land de verantwoordelijkheid voor het halen van water. Vaak moeten zij grote afstanden afleggen om de vervuilde waterbronnen te bereiken.

Drie dorpen in het Kambia District krijgen nu een waterpomp: Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai. Het project is erop gericht te zorgen dat de dorpen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame watervoorziening; dat vereist betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap.

 

In elk van deze dorpen wor

... Lees verder...
Geplaatst op 10-04-2019
Nieuws

Bakkie troost

Bakkie_troost_2019_AvR_31032019_CONCEPT_1

... Lees verder...
Geplaatst op 05-04-2019
Nieuws

Schoon drinkwater voor Jocote Arriba in Nicaragua

Vastenactie_week_5

Schoon drinkwater voor Jocote Arriba in Nicaragua

Gratis water voor het hele dorp


Nicaragua heeft al vooruitgang geboekt op het gebied van beschikbaarheid van drinkwater – een van de millenniumdoelstellingen van de VN – 87% van de stedelijke bevolking en 68% van het platteland heeft toegang tot schoon drinkwater. Toch zijn er nog steeds gemeenschappen zonder enig drinkwatersysteem. Zoals Jocote Arriba, een plattelandsgemeenschap in het noorden van Nicaragua. De gemeente Condega, waar Jocote Arriba onder valt is, behoort tot de gebieden die het zwaarst worden getroffen door de gevolgen van klimaatverandering. Overstromingen en droogte wisselen elkaar af, met ernstige gevolgen voor de beschikbaarheid van drinkwater.

 

De inwoners van Jocote Arriba zijn aangewezen op onveilig water uit de rivier, dat vervuild is door de landbouw en slechte hygiënische gewoonten. Drinken van dit water leidt tot infecties met parasieten en overdraagbare ziektes als diarree, die vooral kinderen treffe

... Lees verder...
Geplaatst op 03-04-2019
Nieuws

Bedevaart naar Lourdes

Vanuit de Parochie H. Gabriël gaan we van 26 september tot 1 oktober 2019 met het vliegtuig op bedevaart naar Lourdes gaan.

 

We verblijven in ons “eigen” hotel St. Georges. Bent u niet goed ter been of heeft u moeite met het lopen van iets langere afstanden. Dan kunt u ook mee naar Lourdes er staat dan een rolstoel voor u klaar. Heeft U zelf geen rolstoelbegeleider dan gaan wij daarvoor zorgen.

 

Heeft U interesse om met deze reis mee te gaan of wilt u meer inlichtingen over deze reis, dan kunt u mij bellen of mailen.

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met ons pastorale team.

 

Riet Visser c.p. VNB Lourdesreizen.
0316 - 22 15 50

mariamartinusdidam@parochiegabriel.nl

... Lees verder...
Geplaatst op 01-04-2019
Nieuws

Rozenkransgebed

In 1917 verscheen Maria in Fatima zes keer aan de herderskinderen Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia dos Santos. Ter gelegenheid van de herdenking van de 100ste sterfdag van de heilige herdertjes Francisco Marto (4 april 2019) en Jacinta Marto (20 februari 2020), nodigt de parochie van Fatima de hele wereld uit om onder de titel ‘Fatima voor de wereld’ de ‘rozenkrans voor de vrede’ mee te bidden. Deze rozenkrans wordt gebeden op 4 april 2019 en 20 februari 2020 tussen 20.00 en 21.00 uur (Portugese tijd) in de parochie van Fatima waar de herders werden gedoopt. Het Aartsbisdom Utrecht vraagt de parochies om waar mogelijk mee te doen met dit gebed. Gelovigen kunnen zich natuurlijk ook thuis aansluiten bij dit gebed. Het wordt live uitgezonden voor de hele wereld, via sociale media en op internet via Angelus TV.

 

Het programma in Fatima die dagen is als volgt:

1. Uitstelling van het Allerheiligste

2. Bidden van de rozenkrans (de geheimen van het licht)

3. Toewijding aan

... Lees verder...
Geplaatst op 29-03-2019
Nieuws

watervoorzieningen op het eiland Flores

Vastenactie_week_4

watervoorzieningen op het eiland Flores in Indonesië

Zelfredzaamheid versterken

 

De bergdorpen op het eiland Flores in Indonesië zijn erg arm en door de afgelegen ligging zijn er nauwelijks basisvoorzieningen. Meer dan de helft van deze dorpen heeft geen toegang tot schoon drinkwater. Het gevolg is dat sanitaire voorzieningen slecht zijn of zelfs geheel ontbreken. De gebrekkige hygiëne leidt tot infectieziekten, die worden verspreid door vervuild water. Vooral kinderen zijn hier gevoelig voor, omdat hun immuunsysteem kwetsbaarder is.

 

De kindersterfte is dan ook hoog, in de afgelegen dorpen van Flores. Een slechte gezondheid leidt tot lage productiviteit. Zieke mensen kunnen immers weinig bijdragen aan het huishouden en werk; zieke kinderen kunnen niet goed studeren. Geld dat besteed wordt aan medicijnen kan niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Dit project richt zich op het bevorderen van de levensomstandigheden en de zelfredzaamheid van de inwoners van Detukeli-Kebes

... Lees verder...
Geplaatst op 27-03-2019
Nieuws

Gewijzigde openingstijden geloofskern Didam

Met ingang van 1 april 2019 is het Secretariaat Geloofskern Didam op dinsdag- en donderdagmorgen van 9.30 – 12.00 uur geopend. De woensdagochtend komt dan te vervallen.

 

U bent op dinsdag- en donderdagmorgen van harte welkom op het parochiecentrum van Didam om uw gebedsintentie op te geven. U kunt ook een aanvraag formulier gebedsintenties downloaden op de website www.parochiegabriel.nl. Tevens vindt U achterin de kerk aanvraag formulieren.

 

Op het aanvraagformulier dient u ook de betaalwijze (contant of per bank) aan te geven. Als de intentie per bank wordt betaald, dan graag het totaalbedrag overmaken naar het algemene bankrekeningnummer van de parochie H. Gabriël (NL96 RABO 0154 6624 02) ten name van R.K. Parochie H. Gabriël.

 

Bij de betaling graag vermelden de naam van de intentie én vanuit welke geloofskern de aanvraag komt (voorbeeld: gebedsintentie heer Jansen/ geloofskern Loil).

... Lees verder...
Geplaatst op 25-03-2019
Nieuws

Om op te bouwen!

Het is één van de meest nare eigenschappen van de mens dat wij elkaar vaak afbreken, onderuithalen, kleineren, klein krijgen. Door kleine speldenprikken kan een man zijn vrouw op den duur genadeloos onderuithalen. Andersom ook trouwens! Ook tussen werkgevers en werknemers, ouder en kinderen, leraren en leerlingen gebeuren deze dingen. Door voortdurend op de ander te vitten, door voortdurend anderen met je opmerkingen achterna te zitten, door voortdurend maar van de ander alles af te keuren, door voortdurend de ander te ontmoedigen in plaats van een hart onder de riem te steken, kun je mensen breken. Lees meer...

... Lees verder...
Geplaatst op 22-03-2019
Nieuws

Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo

Vastenactie_week_3        Kennis van hygiëne verbeteren

Vrouwen en watermanagement in Masisi, Congo

 

Het Masisi gebied in Noord Kivu is het deel van Congo dat het zwaarst te lijden heeft gehad van de oorlog. Lange tijd leefden ontheemden er in kampen, waar latrines ontbraken wegens gebrek aan water. Mensen hebb zich inmiddels permanent in het gebied gevestigd, maar hun sanitaire omstandigheden zijn niet verbeterd.

Uit recent onderzoek van Caritas Goma blijkt dat 70% van de huishoudens geen toilet heeft. Doordat iedereen zijn behoefte buiten doet, overlijden veel mensen aan ziektes als cholera en diarree. Vooral kinderen onder de 5 jaar zijn het slachtoffer van besmetting door verontreinigd water. Uit datzelfde onderzoek blijkt dat 90% van de mensen geen idee heeft wanneer je je handen moet wassen. Niemand kon vijf door water overdraagbare ziektes opnoemen en niemand beschikte over een mogelijkheid tot handen wassen.

Dit project heeft tot doel waterbeheer en (kennis van) hygiëne te verbeteren en he

... Lees verder...
Geplaatst op 20-03-2019
Nieuws

Schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger

Vastenactie_week_2

Schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger

Meer tijd voor werk en school

 

Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika, waar de beschikbaarheid van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er is één waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken (de norm is maximaal 400 mensen per put).

 

In het droge seizoen, dat zo’n negen maanden duurt, komen daar nog groepen nomaden bij, met wie de dorpsbewoners hun enige waterput moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt, raakt het water verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door water overdraagbare ziektes op, zoals diarree en infecties met parasieten. In Niger is diarree de op twee na belangrijkste doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar; ook lopen kinderen met diarree grotere kans op ondervoeding. 

 

Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de gemeenschap, maar ook op hun inkomst

... Lees verder...
Geplaatst op 13-03-2019
Nieuws

Correspondenten gezocht

In de vernieuwde De Gabriël is er voor alle 11 geloofskernen ruimte om te schrijven over allerlei dingen die voor de parochiaan in uw geloofskern belangrijk is. Denk bijvoorbeeld aan Carnavalsvieringen, processie, Schuttersfeesten, de lokale Actie Kerkbalans, maar ook aan personalia van overleden parochianen of misintenties. Deze informatie kan het beste worden gegeven door iemand uit de eigen geloofskern. U weet immers wat er speelt in uw geloofskern!

 

Daarom zijn wij op zoek naar correspondenten uit de geloofskernen. Vindt u het leuk om te schrijven over uw geloofskern of parochianen te interviewen of aan te sporen wat te schrijven? Dan zoeken wij u! U verzamelt voor elke uitgave van De Gabriël de informatie vanuit uw geloofskern en u geeft dit door aan de redactie.

 

De redactie verzorgt verder de vormgeving van de artikelen. Meer informatie of aanmelden kan bij Augustine van Ree via parochieblad@parochiegabriel.nl

... Lees verder...
Geplaatst op 08-03-2019
Nieuws

redactieleden gezocht

De redactie van De Gabriël is op zoek naar redactieleden die het leuk vinden om het vernieuwde gezicht van ons mooie parochieblad verder vorm te geven. Vind jij het leuk om met taal en afbeeldingen bezig te zijn? Check je graag teksten op schrijfwijze en vind je het leuk deze een plek te geven in een uitgave van De Gabriël?

 

Dan zouden wij het ontzettend leuk vinden als je de redactie komt versterken. Ook mensen die het leuk vinden om zelf artikeltjes te schrijven, of mensen die in onze parochie anderen willen ‘interviewen’ of collega-schrijvers willen aansporen om stukjes aan te leveren zijn van harte welkom!

 

Voor elke uitgave van De Gabriël komen we twee keer bijeen. We ontmoeten elkaar dus 12 keer per jaar. Meer informatie of aanmelden kan bij Augustine van Ree via parochieblad@parochiegabriel.nl

... Lees verder...
Geplaatst op 05-03-2019
Nieuws

Vastenactie 2019

Vastenactie_week_1Thema: Schoon water verandert alles!


Woensdag 6 maart begint de veertigdagentijd en daarmee
de start van de Vastenaktie, die duurt tot Pasen.
Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen.
Dit jaar zetten de geloofsgemeenschappen van de Parochie Gabriel
zich in deze Vastentijd in voor watervoorziening in vijf gebieden.

 
Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten: we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon water uit komt.

 
In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig. Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen. Vooral vrouwen en kinderen ondervinden namelijk de gevolgen van het gebrek aan schoon, toegankelijk water. Ze lopen vaak dagelijks urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras, naar de rivier of het meer om water te halen. Die tijd

... Lees verder...
Geplaatst op 03-03-2019
Nieuws

Bestuursleden gezocht

Binnen het parochiebestuur H. Gabriël zijn momenteel de functies van vice-voorzitter en penningmeester vacant. Daarnaast komt op korte termijn ook de portefeuille gebouwenbeheer vacant. Wil een parochie in deze woelige tijden haar primaire taken op een verantwoorde en toekomstgerichte wijze kunnen blijven uitvoeren, dan is willen en kunnen meedenken over het functioneren van de katholieke parochie van groot belang.

 

De vragen en verantwoordelijkheden die terecht komen bij het parochiebestuur zijn zeer boeiend te noemen, soms complex en soms ook emotioneel beladen. Maar door de saamhorigheid binnen het bestuur worden de beslissingen altijd gemeenschappelijk genomen. Ben jij geïnteresseerd? Wil jij je steentje bijdrage binnen het parochiebestuur?

 

Wil je een tijdje je verantwoordelijkheid nemen in onze parochie? Neem dan contact met ons op en na een inwerkperiode kun je je oprechte keuze maken. Je kunt contact opnemen met de secretaris van het parochiebestuur, Sandra Bergevoet, tel

... Lees verder...
Geplaatst op 28-02-2019
Nieuws

10 jaar Diaken Leon Feijen

Het is 10 jaar geleden dat diaken Leon Feijen en twee collega diakens, Theo te Bruin en Jouke Schat, tot diaken werden gewijd. Op zaterdag 9 februari zullen tijdens de eucharistie viering om 19.00 uur in de Pancratiuskerk te ’s Heerenberg twee diakens pastoor Jansen assisteren. Met vreugde en dankbaarheid mogen zij terugkijken op de afgelopen 10 jaar als diaken in onze kerk. Uiteraard feliciteren wij Leon Feijen en zijn collega-diakens van harte met dit jubileum!

 

Een diaken is een theologisch geschoolde man, die zich (vooral vroeger) voorbereidde op het ambt van priester. Het woord diaken is afgeleid van ‘diaconie’ dat ‘dienst aan de samenleving’ betekent. Een diaken mag zelf geen eucharistievieringen leiden ( dat is enkel toevertrouwd aan priesters) maar mag wel voorgaan in vieringen van Woord en Communie. Ook staat hij in eucharistievieringen de priester bij, door het lezen van het Evangelie, mag hij preken houden en assisteert hij aan het altaar. Hij mag de heilige Communie uitd

... Lees verder...
Geplaatst op 05-02-2019
Nieuws

Opleiding vanuit het Bisdom

 Instelling (DKCI), in september 2018 gestart met een nieuwe vorm van opleiding tot onbezoldigd permanent diaken, catecheet en diaconaal assistent. In september 2019 zal een nieuw studiejaar starten. Lees meer...

... Lees verder...
Geplaatst op 25-01-2019
Nieuws

Data's kinderactiviteiten 2019

Ook in 2019 zijn er natuurlijk activiteiten speciaal voor de kinderen in onze parochie.

 

10-2

 

  9.30 u

Eucharistieviering KWD

Didam

23-2

19.00 u.

Carnavalsviering

Nieuw-Dijk

10-3

 

  9.30 u.

Eucharistie met KWD

Didam

14-4

11.00 u.

Kinderviering PalmPasen

Didam

20-4

19:00u

Water-Licht-Vuur viering

Wehl

30-5

 

10.00 u.

Hemelvaart met KWD

’s  Heerenberg

  9-6

  9.30 u.

Pinksteren met KWD

Didam

30-6

  9:30 u.

Familieviering met aansluitend Gezinsdag.

Didam

7-8

Hele dag

Kinderbedevaart naar Kevelaer*

Kevelaer

... Lees verder...
Geplaatst op 12-01-2019
Nieuws

Kinderkamp en jongerenreis

In de eerste maand van het nieuwe jaar worden vaak al de eerste plannen gemaakt voor de zomervakantie. Ook dit jaar heeft het jongerenpastoraat van het Aartsbisdom Utrecht weer mooi aanbod:

 

- Kinderkamp in Haarle
- Jongerenreis naar Ierland in de voetsporen van St. Patrick

Meer informatie

 

kinderkamp2019

... Lees verder...
Geplaatst op 10-01-2019
Nieuws

Eindrapportage kerngroep

Eind november 2018 verscheen de eindrapportage van de kerngroep Herstructurering van de parochie H. Gabriël. Lees hier het rapport.

... Lees verder...
Geplaatst op 08-01-2019
Nieuws

Nieuw in parochie H. Gabriël: Gebedstijd voor aanbidding

HEILIG UUR: EEN UUR VOOR GOD…?

 
 

Voor de deur van de kerk in de Kalverstraat in Amsterdam staat een bord met de tekst: “Een kwartier voor God”. Een uitnodiging om even het lawaai en de drukte achter je te laten en een kwartiertje stil te zijn, om te bidden, om even niets te moeten of te hoeven. Velen maken en maakten gebruik om binnen te gaan en los te komen van beslommeringen. Van onze kerken in de parochie H. Gabriël, én in de ons omliggende parochies, zijn er een aantal de hele dag open en nodigen uit om even de stilte op te zoeken. Wij vinden dat het in deze tijd heel belangrijk is dat die mogelijkheid er is en blijft.

 

Als Jezus op een gegeven moment er niet is, gaan de leerlingen Hem zoeken. Op een stille plek vinden ze Hem. En op hun vraag waar Hij was, want iedereen zoekt u, krijgen ze dat verrassende antwoord: “Wist je dan niet dat ik bij Mijn Vader moest zijn?” Daarna leert Hij hen bidden en stil zijn.

 

Bovenstaande en de vraag of wij in onze parochie(s) geen ‘stil u

... Lees verder...
Geplaatst op 07-01-2019
Nieuws

Een Zalig Kerstfeest

De kerstdagen nodigen uit tot even stilstaan, even bezinnen.

... Lees verder...
Geplaatst op 24-12-2018
Nieuws

Meerdaagse- en dagbedevaart naar Beauraing

Bedevaart naar Beauraing, België, 15 t/m 18 juni 2019

De vierdaagse bedevaart van NBC Pro Maria afdeling bisdom Den Bosch is van 15 t/m 18 juni 2019  met begeleiding van een priester. Er is goede medische begeleiding aanwezig. Programma: dagelijks H. Mis, Mariahulde, lof, en de persoonlijke zegen met het H. Sacrament, rozenhoedje, bezoek Mariaal museum, show MarieChristien, ontspanningsavonden, DVD over Beauraing, stille aanbidding, de bloedreliek van de H. Paus Johannes Paulus II vereren in de crypte St Jean in de tuin der verschijningen, Mariawake met handoplegging, stille aanbidding, graven van alle vijf zieners bezoeken. De bedevaart van 15 t/m 18 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Oss, Helmond (bij voldoende pelgrims) en Eersel. Reissom vanaf € 280,- p.p..

 

De dagbedevaart naar de moeder met het Gouden Hart is op 16 juni. De dagbedevaart op zondag

16 juni 2019 heeft de opstapplaatsen Nijmegen, Mill, Helmond, Eersel, en grensovergang Bergeijk. Reissom € 35,- p.p.

 

Info bij h

... Lees verder...
Geplaatst op 31-10-2018
Nieuws

Schuldhulpmaatjes gezocht

Parochie H. Gabriël is een van de initiatiefnemers van het SchuldHulpMaatjesproject in de gemeente Montferland. Het betreft vrijwilligers die gedurende korte tijd (enkele maanden tot hooguit een jaar) mensen willen helpen om uit de schulden te komen of te voorkomen dat ze er (verder) in komen. Dankbaar werk. Hebt u wat gevoel bij financiën en wilt u iemand nabij zijn? Kijk in de advertentie.

... Lees verder...
Geplaatst op 29-10-2018
Nieuws

Fotoalbum Kevelaer

Ook dit jaar - 2018 - zijn er vanuit onze parochie weer veel bedevaartgangers naar Kevelaer gegaan. Een groep ging met pastoor Jansen op de fiets, diaken Reuling ging samen met enkele hittebestendige wandelaars te voet. De overigen gingen met de bus.

 

Bij de fotoalbums is een reportage te bekijken.

 

Het was weer een geslaagde en inspirerende editie! 

... Lees verder...
Geplaatst op 15-08-2018
Nieuws

Gebedsintenties opgeven

De procedure om gebedsintenties op te geven is in de parochie H. Gabriël wat aangepast. Voortaan zal met een formulier gewerkt worden dat ook te downloaden is. Dat maakt het ook eenvoudiger om van huis uit de het opgeven van intenties te regelen. De procedure is als volgt.

... Lees verder...
Geplaatst op 28-03-2018
Nieuws

Driekoningen

Het feest van Driekoningen heeft als officiële kerkelijke benaming: Hoogfeest van de Openbaring des Heren. De geboorte van Jezus wordt bekend aan de gehele wereld. Lees meer....

... Lees verder...
Geplaatst op 05-01-2018
Nieuws

Zalig Nieuwjaar

Moge het nieuwe jaar voor jou een beetje lijken op de figuren uit de kerststal:

 

een beetje op Maria, ingaand op Gods aanbod om lief te hebben, steeds dienstbaar aan anderen....

een beetje op Jozef, dat je iets mag hebben van zijn bescheidenheid en de trouw waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen...

een beetje op de engelen, boodschappers van goed nieuws, van vrede, vreugde en geluk....

een beetje op de herders, die hun schapen leiden en beschermen...

een beetje op de ezel, één en al oor, luisterbereid en veel verdragend; moge je ook iets hebben van zijn koppige trouw om door te zetten op de goede weg...

een beetje op de os, het dier dat trekt, want trekkers zijn er nodig, voortrekkers en spoortrekkers...

en veel, heel veel op het kind, dat ook in jou iets mag doorstralen van het echte leven en dat jouw liefde onweerstaanbaar wordt, iedereen verwarmend.

... Lees verder...
Geplaatst op 01-01-2018
Nieuws

Nieuwsflits nummer 8 is uit

Dat dit ook letterlijk andere tijden gaan worden kunt u in de nieuwe uitgave van de nieuwsflits lezen. Ook over de laatste weekendvieringen en de vorderingen van de werkgroepen. Het jaar 2018 wordt daarmee een spannend en inspannend jaar.

... Lees verder...
Geplaatst op 30-12-2017
Nieuws

Als er twee of drie...

Als_er_twee_of_drieKomende zondag is het de drieëntwintigste zondag door het Matteus-jaar. De lezingen raken aan een spannend onderwerp. Spannend, omdat het confronteert met onze zo individualistisch ingestelde tijd. Wij zijn op ons privé gesteld, we houden niet zo van door een ander ingestelde regels, we vinden het niet fijn als iemand zich met ons bemoeit... lees meer

 

... Lees verder...
Geplaatst op 13-09-2017
Nieuws

Vierde Nieuwsflits verschenen

Op 3 juni is de vierde Nieuwsflits verschenen.

 

Nieuwsflitsen verschijnen in het kader van de herstructering van de parochie die momenteel gestart is. In de vierde uitgave staat onder andere een sfeertekening van de gehouden informatiebijeenkomsten en hoorzittingen. Daarnaast wordt ingegaan op enkele onderwerpen die op deze avonden nadrukkelijk naar voren kwamen, zoals rond de sluiting van de kerk, welke vieringen mogelijk blijven en de werkgroepen die gaan starten.

... Lees verder...
Geplaatst op 03-06-2017
Nieuws

Nieuwsflits 2 verschenen

Op 18 maart is de tweede Nieuwsflits verschenen. Deze verschijnen in het kader van de herstructering van de parochie die momenteel voorbereid wordt. Deze nieuwe uitgave gaat onder andere in op de dalende cijfers in de parochie.

... Lees verder...
Geplaatst op 18-03-2017
Nieuws

Eerste Nieuwsflits verschenen

Rond de herstructurering zal op verschillende momenten en op verschillende manieren informatie verstrekt worden over de voortgang en de uitgangspunten. Vandaag is de eerste Nieuwsflits hierover verschenen met informatie over het proces en de hierna volgende momenten van communicatie.

... Lees verder...
Geplaatst op 25-02-2017
Nieuws

Bestuurlijk en pastoraal beleidsplan

In het beleidsplan kijken het bestuur en het pastoraal team van de parochie vertrouwvol de toekomst in. Echter niet door de ogen te sluiten voor de realiteit. De kerkbetrokkenheid neemt af, het vrijwilligerskader wordt steeds ouder en kleiner en de pastores zijn te veel tijd kwijt aan organiseren en komen te weinig toe aan pastoraat.

 

Willen we straks nog als parochie zichtbaar zijn en de blijde boodschap kunnen verkondigen, dan is een nieuwe structuur noodzakelijk.

 

Het beleidsplan maakt hier melding van. Lees het online of download als PDF.

... Lees verder...
Geplaatst op 10-02-2017
Nieuws

Parochie met beleidsplan in de media

Rond het uitgebrachte beleidsplan heeft Regio8 een tv-reportage gemaakt. Ook de schrijvende pers levert haar aandeel. Zo verschenen artikelen in De Gelderlander , Stem van Montferland en het Montferland Nieuws.

... Lees verder...
Geplaatst op 06-02-2017
Nieuws

Geloven in de ander week van de missionaris

Iedere dag opnieuw gaan honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers wereldwijd de strijd aan tegen onrecht en armoede.

Vanuit Nederland dragen we hieraan bij met de Pinksteractie voor de Week van de Nederlandse Missionaris (WNM). Deze collecteweek loopt van 7 t/m 15 mei en is een blijk van steun voor onze missiewerkers wereldwijd.

 

Waar missionarissen en missionair werkers aanwezig zijn, gebeurt iets bijzonders. Gedreven door hun geloof en naastenliefde, stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zij ‘luisteren’ met hun hart en veranderen levens voorgoed. Luisteren met je hart is de tijdloze taal van de missionaris en een van de kernwaarden van het missiewerk.

 

U kunt onze missionarissen steunen door:
• een bijdrage aan de Pinkstercollecte in onze parochiekerken.
• door het eenvoudig invullen van de (eenmalige) machtiging op de website van WNM.
• een gift via rekeningnummer IBAN NL30RABO 0171 2111 11, WNM, Den Haag.

 

Meer informatie over de WN

... Lees verder...
Geplaatst op 12-05-2016
Nieuws

Schoon water voor drie gemeenschappen in Sierra Leone

 

 

Vastenactie_week_6        Schoon water voor drie gemeenschappen in Sierra Leone 

Minder ziektes dankzij waterpomp

 

 

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

Vrouwen en kinderen dragen in dit land de verantwoordelijkheid voor het halen van water. Vaak moeten zij grote afstanden afleggen om de vervuilde waterbronnen te bereiken.

 

Drie dorpen in het Kambia District krijgen nu een waterpomp: Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai. Het project is erop gericht te zorgen dat de dorpen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame watervoorziening; dat vereist betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap. In elk van deze do

... Lees verder...
Geplaatst op 00-00-0000
Nieuws

Schoon water voor drie gemeenschappen in Sierra Leone

Schoon water voor drie gemeenschappen in Sierra Leone 

ga12032015vastenaktieembleem

Minder ziektes dankzij waterpomp

 

 

Ongeveer 50% van de dorpen in het noordelijke Kambia District in Sierra Leone hebben geen beschermde waterput. Dat blijkt uit onderzoek van het Ministerie van Water. Deze dorpen zijn afhankelijk van vervuilde waterbronnen, die een groot gezondheidsrisico vormen, in het bijzonder voor kinderen. Drinken van vervuild water veroorzaakt overdraagbare ziektes zoals diarree, hepatitis A, dysenterie, tyfus en cholera.

Vrouwen en kinderen dragen in dit land de verantwoordelijkheid voor het halen van water. Vaak moeten zij grote afstanden afleggen om de vervuilde waterbronnen te bereiken.

 

Drie dorpen in het Kambia District krijgen nu een waterpomp: Makaiba, Masherie Thenkle en Konta Dubalai. Het project is erop gericht te zorgen dat de dorpen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een duurzame watervoorziening; dat vereist betrokkenheid van de hele dorpsgemeenschap. In elk van deze dorpen wordt e

... Lees verder...
Geplaatst op 00-00-0000
Nieuws

jubileum Theo Reuling

De parochie viert op 9 september aanstaande dat Theo Reuling 20 jaar 

Diaken_Theo_Reuling_01082018

diaken is. Dit wordt gevierd in de viering op zondagochtend van deze 9e september, om 09.30 uur in de Mariakerk in Didam. Daarna is er gelegenheid om hem te feliciteren in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum in Didam met een kopje koffie en een drankje erbij. U bent van harte welkom!

... Lees verder...
Geplaatst op 00-00-0000
Nieuws

jubileum Theo Reuling

De parochie viert op 9 september aanstaande dat Theo Reuling 20 jaar 

Diaken_Theo_Reuling_01082018

diaken is. Dit wordt gevierd in de viering op zondagochtend van deze 9e september, om 09.30 uur in de Mariakerk in Didam. Daarna is er gelegenheid om hem te feliciteren in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum in Didam met een kopje koffie en een drankje erbij. U bent van harte welkom!

... Lees verder...
Geplaatst op 00-00-0000
Nieuws

Bedevaarten Lourdes 2017

Van 27 september tot 2 oktober gaan we weer zoals elk jaar met het vliegtuig naar Lourdes.
We verblijven dan in een hotel. Iedereen kan met deze reis mee. Als je mee wilt en niet goed ter been bent kun je in Lourdes gebruik maken van een rolstoel. Je mag zelf iemand meenemen die de rolstoel duwt. Heb je geen eigen begeleider dan zorgen wij voor een begeleider/ster.
Uiteraard hoef je niet perse uit onze parochie te komen om mee te gaan.

 

Heb je interesse of wil je meer informatie over deze reis, bel of mail mij dan.

Uiteraard kun je voor informatie ook terecht bij ons pastoresteam.

 

Pastoor Jurgen Jansen 0314-650028
Pastor Ben Aarsen 0316-221250

 

Riet Visser, coörd.Lourdesreizen VNB
06-53769840
rietvisser@chello.nl

... Lees verder...
Geplaatst op 00-00-0000