Kerkhof

Kerkhof en Gedachtenismonument

Voor wie?

Op het Loilse kerkhof worden niet alleen de eigen overledenen begraven. Ook gestorvenen die van oudsher uit Loil komen en lid zijn gebleven van de Loilse geloofskern kunnen er desgewenst begraven worden.

Kerkhovenreglement

Voor de begraafplaats, gelegen aan de Wehlseweg te Loil, zijn de algemene reglementen van de parochie de Gabriël van toepassing. Bij deze reglementen hoort een supplement (bijlage 4). In dit supplement zijn aanvullende gegevens opgenomen, die alleen van toepassing zijn voor de begraafplaats Loil. Ook de contactgegevens van de beheerder kunt u er vinden.

Tarieven

Sinds 1 januari 2017 zijn de tarieven voor alle begraafplaatsen gelijkgetrokken: Deze vindt u in het overzicht kerkhoftarieven. Daarnaast geldt voor het gebruik van de aula een tarief van € 185. Een gedenkplaatje voor het strooiveld kost € 50.

Beheer

Het beheer van het kerkhof is in handen van dhr. Bert Arendsen. Bij hem kunt u terecht voor specifieke vragen. De contactgegevens van de beheerder staan in het hierboven genoemde supplement (bijlage 4).

Vrijwilligers

Het kerkhof wordt bijna geheel verzorgd en onderhouden door vrijwilligers van de geloofsgemeenschap Loil.
Zij zijn iedere vrijdag op het kerkhof aan het werk.

Gedachtenismonument

‘Ongedoopten in ongewijde aarde’

In 2007 is op het kerkhof in Loil het Gedachtenismonument onthuld, dat recht doet aan het verdriet dat veel families moesten dragen, omdat een van hun kinderen stierf voordat het was gedoopt. Zij werden in ongewijde aarde begraven. Het monument geeft ook een plek aan het leed van naasten waarvan een overledene om andere redenen in ongewijde aarde werd begraven.

Om de pijn te verzachten

De kerkelijke leer bepaalde in de eerste helft van de twintigste eeuw grotendeels het levensritme van de mensen en had grote invloed op het sociaal-maatschappelijke leven.

Het rijke roomse leven kende echter ook zijn kille schaduwkanten. Eén daarvan was dat doodgeborenen, en kinderen die niet waren gedoopt, begraven moesten worden in ongewijde aarde. Dit gold ook voor mensen die door zelfdoding om het leven kwamen. Op de meeste begraafplaatsen was daarvoor een aparte plek vrijgehouden. ‘Achter de heg’ werd dat wel fluisterend in de volksmond genoemd. Deze graven waren niet voorzien van een steen of kruis.

Dit kerkelijke dogma heeft ontstellend veel leed veroorzaakt onder gelovigen die hiermee in aanraking kwamen en dat vaak hun hele leven als een last meedroegen. Dit taboe werd in 2007 in Loil doorbroken. Ter nagedachtenis aan allen die in het verleden in ongewijde aarde zijn begraven is toen een speciaal gedachtenismonument gerealiseerd. Een stil, waardig en indrukwekkend gedenkteken, dat de pijn van oude geloofswonden verzacht.

* Het monument is gemaakt door Henk Sweers.

Verlichting op het kerkhof

Verbetering

In 2013 is op het Loilse kerkhof permanente verlichting geïnstalleerd die bij bijzondere gelegenheden het hele kerkhof sfeervol zal verlichten. Deze verbetering was mogelijk dankzij de oplettendheid van een van de vrijwilligers.

Foto André Nas

Mogelijk ook interessant voor u:
Wehlseweg 38
6941 DM Loil
vr 20

Eucharistieviering

20 oktober - 09:00
do 02

Gebedsviering

2 november - 19:00
vr 17

17 november - 09:00
vr 15

Eucharistieviering

15 december - 09:00
Bekijk alle vieringen op deze locatie

Kerkberichten

In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze…

Lees verder »

Kerk op schoot

Uitnodiging Kerk op schoot Hallo, Kom je zondag 1 oktober ook naar de ‘Kerk op schoot’ viering in de Protestantse kerk in Zeddam? We beginnen

Lees verder »
Parochie H. Gabriël