Gebedsintenties

Gebedsintenties

Gebedsintenties

Gebedsintenties

Hoe kan ik een gebedsintentie opgeven?

  • Voor het opgeven van gebedsintenties (eerder ook misintenties genoemd) dient altijd een formulier ingevuld te wordend.
  • Er dient altijd vermeld te worden wie de intentie aanvraagt. Daarbij moet een telefoonnummer worden vermeld, zodat het secretariaat bij eventuele vragen contact op kan nemen met de aanvrager
  • Op het formulier moet worden aangegeven in welke kerk en op welke datum of data de intentie gelezen moet worden
  • Indien gewenst kan de reden worden aangegeven, bijvoorbeeld ‘jaargedachtenis’, ‘bij gelegenheid van de verjaardag’, enzovoort;
  • De gebedsintentie moet minstens 1,5 week vóór het weekend waarin de intentie moet worden gelezen, worden ingediend;
  • Indien de intentie in de regionale weekbladen moet worden gepubliceerd, dan moet de intentie 2,5 week vóór de gewenste datum worden ingediend
  • Vraagt u een intentie aan voor een echtpaar, dan telt dit als 1 gebedsintentie, ook wanneer er een kind bij genoemd wordt. Vraagt u een intentie aan voor meerdere overledenen, met verschillende familienamen, dan dient u voor ieder afzonderlijk een intentie te tellen. Wanneer u hierover twijfelt, neemt u dan contact op met het centraal secretariaat 0316- 22 10 21.

  • Op het formulier dient ook de betaalwijze (contant of per bank) aangegeven te worden. Als de intentie per bank wordt betaald, dan moet het totaalbedrag worden overgemaakt naar het algemene bankrekeningnummer van de parochie H. Gabriël (NL96 RABO 0154 6624 02) ten name van R.K. Parochie H. Gabriël. Bij de betaling dient u te vermelden dat het voor een gebedsintentie is en de naam van de intentie (voorbeeld: ‘Gebedsintentie overleden ouders Peters-Jansen’)

U kunt het ingevulde formulier mailen naar gebedsintenties@parochiegabriel.nl opsturen naar Parochie H. Gabriël, Raadhuisstraat 1A, 6942 BE Didam of inleveren bij het secretariaat van de eigen geloofskern.

Mogelijk ook interessant voor u:
di 03

Beek

3 oktober - 09:00
wo 04

‘s-Heerenberg

4 oktober - 19:00
do 05

Didam

5 oktober - 09:00
do 05

Zeddam

5 oktober - 18:30
vr 06

Wehl

6 oktober - 09:00
vr 06

Didam

6 oktober - 18:30

Kerkberichten

In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze…

Lees verder »

Annulering kapellentocht

Helaas! Door te weinig aanmeldingen – om wat voor reden dan ook – wordt de kapellentocht van a.s. zondag 1 oktober 2023 uitgesteld naar ’n

Lees verder »

Kerk op schoot

Uitnodiging Kerk op schoot Hallo, Kom je zondag 1 oktober ook naar de ‘Kerk op schoot’ viering in de Protestantse kerk in Zeddam? We beginnen

Lees verder »
Parochie H. Gabriël