Vormen van vieren

Vormen van vieren

Vormen van vieren

Vormen van vieren

Er is is sprake van een grote verscheidenheid van liturgieën. Hieronder passeren een aantal mogelijkheden de revue.

Eucharistieviering

De eucharistie wordt gedefinieerd als de gave (brood en wijn), waarin Christus werkelijk lichamelijk aanwezig is. De eucharistie is de tegenwoordigstelling van Christus’ lijden en verrijzenis, teken van het Nieuwe Verbond, teken van eenheid in Christus en teken van eenheid met de kerk.

Niet alleen belangrijk is dat de tekenen van brood en wijn, lichaam en bloed van Christus worden: door de eucharistie worden de deelnemende gelovigen verenigd met de Heer en worden zó tot Volk Gods. Het gaat dus om vereniging met de Heer om zo in het gewone leven de Heer uit te dragen. Men ontvangt dus het Lichaam van Christus (de hostie) om Zijn lichaam (Kerk) te worden. Door deze betekenis is de eucharistie het belangrijkste sacrament in de katholieke kerk.

Een begrijpelijker kunt u lezen in het artikel op de website van  vensters op katholiek geloven.

Gebedsdienst

De gebedsdienst is een woorddienst en bestaat lezingen, gebeden en liederen. Passende symbolen en riten of beeldmateriaal kunnen de vieringen een aansprekend karakter geven. Op dit moment kent onze parochie in deze vorm onder andere de versperdienst en geloofsbelevenis.

Lof

Plechtige gebedsviering met een meditatief karakter waarin de aanbidding van het Allerheiligste centraal staat. Deze viering werd vroeger elke zondagmiddag gehouden, maar is op de achtergrond geraakt door onder andere de invoering destijds van de avondmis. In de mei- en oktobermaand vieren wij in onze parochie nog regelmatig het Marialof.

Meditatieviering

Een meditatieviering is een viering met een bezinnend karakter in de parochiekerk. Rust en stilte zijn van belang. Een evangelielezing of een of enkele psalm kunnen centraal staan. Een gedicht of andere tekst kan tot nadenken stemmen. Af en tot rustige muziek tussendoor kan de rust en stilte accentueren.

Nog veel meer

Er zijn nog legio mogelijkheden. Men kan denken aan de traditionele rozenkransgebed, een dagsluiting op een vaste wekelijkse avond- eventueel in oecumenisch verband. Ook kan men op een creatieve manier zelf vieringen bedenken aan de hand van speciale thema’s, bijvoorbeeld met leerkracht en leerlingen, of voor een zieken en bejaardenmiddag, met vrouwengildes, jeugdbewegingen, schutterijen enzovoort. Verder kan gedacht worden aan cantatevieringen waarin zingen centraal staat of popvieringen waarin popmuziek met een christelijk karakter het hoofdelement is.

Andere vieringen

Ongetwijfeld groeit de creativiteit en ook de behoefte om geloof en leven op andere en nieuwe wijze te beleven. De nadruk zal verschuiven van traditionele en overgeleverde riten naar het uitdrukken van persoonlijk en gedeeld geloof. In deze creativiteit ligt ook een grote kans voor de oecumene. Samen met christenen van andere geloofsgemeenschappen de mysteries van ons geloof te vieren en te overdenken kan ons nader tot elkaar brengen.
Mogelijk ook interessant voor u:
vr 19

Wehl Vervalt.

19 juli - 09:00
vr 19

Loil

19 juli - 09:00
za 20

Wehl

20 juli - 18:30
zo 21

Didam

21 juli - 11:00
Parochie H. Gabriël