Collecte schema

Collecte schema

Collecte schema

Collecte schema

Beste mensen,

Het Aartsbisdom heeft haar jaarlijkse collecteschema vastgesteld en gedeeld met de parochies in het bisdom. In de parochie van de H. Gabriel verzorgen we enkele verplichte collectes. Dat zijn vier momenten in het jaar, waarbij er maar één collecte wordt gehouden en waarvan de opbrengst in zijn geheel naar het omschreven goede doel wordt overgemaakt. Daarnaast is er op één moment een tweede collecte vastgesteld.

Lokale collecte

Wellicht kent uw eigen kerklocatie nog één of meerdere ’eigen’ collectes zoals bijvoorbeeld voor  De Zonnebloem of andere goede doelen binnen de geloofskern. Deze zijn bekend in uw locatie en deze kunnen worden blijven verzorgd. Het gaat hier om reeds bestaande en bekende collectes.

Overzicht van collecteschema 2024 parochie H. Gabriël

Verplichte collecte (één collecte):

 • Kerkbalans
  13 t/m 27 januari
 • Bisschoppelijke Vastenactie
  14 februari tot 31 maart
  IBAN NL21 INGB 0000 0058 50
  t.n.v. Vastenactie, Den Haag
 • Roepingenzondag
  20 en 21 april
  IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88
  t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht
 • Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
  11 t/m 19 mei
  IBAN NL30 RABO 0171 2111 11
  t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den Haag
 • Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA
  24 en 25 augustus
  IBAN NL42 INGB 0000 0029 50
  t.n.v. MIVA Den Bosch
 • Wereldmissiedag van de Kinderen
  5 en 6 oktober
  IBAN NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v.
  Missio Wereldmissiedag v/d kinderen, Den Haag
 • Missiezondag
  19 en 20 oktober
  IBAN NL65 INGB 0000 0015 66
  t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag
 • Zondag voor de Oecumene
  9 en 10 november
  IBAN NL73 INGB 0001 0876 28
  t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene
  Athanasius en Willibrord, Den Bosch
 • Nationale Jongerencollecte
  16 en 17 november
  IBAN NL11 INGB 0002 7844 98
  t.n.v. RoomsKatholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. Jongerencollecte
 • Bisschoppelijke Adventsactie
  30 nov t/m 22 december
  IBAN NL89 INGB 0653 1000 00
  t.n.v. Adventsactie, Den Haag

Communicatie

De parochie zal u tijdig een weekendmededeling sturen, zodat een week van te voren de kerkgangers te weten kunnen komen dat het volgende weekend (extra) collecte zal worden gehouden voor het goede doel. Deze aankondiging zal ook op Facebook en de website van de parochie worden vermeld. Wellicht is het ook mogelijk om de extra collecte bij uw kerkberichten te plaatsen.

Voor vragen en onduidelijkheden kunt u terecht bij het centraal secretariaat van de parochie H. Gabriël 0316 – 22 10 2120

Mogelijk ook interessant voor u:
za 15

Beek

15 juni - 19:00
zo 16

Didam

16 juni - 09:30
di 18

Beek

18 juni - 09:00

Deelkast in Wehl

U kent ze vast wel: de boekenkasten waar je zomaar een boek uit mag pakken. Op steeds meer plaatsen in Nederland zie je nu ook Deelkasten. Die

Lees verder »

Bedevaarten 2024

Ook in 2024 worden er weer bedevaarten georganiseerd vanuit onze parochie.

Dit jaar kunt u mee naar Kevelaer, Lourdes en onze lokale minipelgrimage op de fiets.

Lees verder »

60 jaar priester

Ik werd in 1964 kapelaan in Beek en met de pastoor reed ik langs de grenzen van de parochie. Hierbinnen ligt onze zorg. En ineens stond ik voor de 18-jarigen cursus…

Lees verder »

Jubeljaar 2025

Paus Franciscus heeft voor 2025 een Heilig Jaar afgekondigd met als thema ‘Pelgrims van hoop’. Als voorbereiding daarop is 2024 uitgeroepen tot een “Jaar van

Lees verder »
Parochie H. Gabriël