Collecte schema

Collecte schema

Collecte schema

Collecte schema

Beste mensen,

Het Aartsbisdom heeft haar jaarlijkse collecteschema vastgesteld en gedeeld met de parochies in het bisdom. In de parochie van de H. Gabriel verzorgen we enkele verplichte collectes. Dat zijn vier momenten in het jaar, waarbij er maar één collecte wordt gehouden en waarvan de opbrengst in zijn geheel naar het omschreven goede doel wordt overgemaakt. Daarnaast is er op één moment een tweede collecte vastgesteld.

Lokale collecte

Wellicht kent uw eigen kerklocatie nog één of meerdere ’eigen’ collectes zoals bijvoorbeeld voor  De Zonnebloem of andere goede doelen binnen de geloofskern. Deze zijn bekend in uw locatie en deze kunnen worden blijven verzorgd. Het gaat hier om reeds bestaande en bekende collectes.

Overzicht van collecteschema 2023 parochie H. Gabriël

Verplichte collecte (één collecte):

 • Kerkbalans
  14 t/m 29 januari
 • Bisschoppelijke Vastenactie
  2 februari tot 9 april
 • Roepingenzondag
  29 en 30 april
  IBAN NL64 ABNA 0810 4964 88
  t.n.v. het Fonds Priesteropleiding Aartsbisdom Utrecht
 • Pinksteractie / Week Nederlandse Missionaris
  20 t/m 28 mei
  IBAN NL30 RABO 0171 2111 11
  t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den Haag
 • Missie Verkeersmiddelen Actie / MIVA
  26 en 27 augustus
  IBAN NL42 INGB 0000 0029 50
  t.n.v. MIVA Den Bosch
 • Wereldmissiedag van de Kinderen
  7 en 8 oktober
  IBAN NL14 INGB 0000 0110 20 t.n.v.
  Missio Wereldmissiedag v/d kinderen, Den Haag
 • Missiezondag
  21 en 22 oktober
  IBAN NL65 INGB 0000 0015 66
  t.n.v. Missio Wereldmissiemaand, Den Haag
 • Zondag voor de Oecumene
  4 en 5 november
  IBAN NL73 INGB 0001 0876 28
  t.n.v. Katholieke Vereniging voor Oecumene
  Athanasius en Willibrord, Den Bosch
 • Nationale Jongerencollecte
  18 en 19 november
  IBAN NL11 INGB 0002 7844 98
  t.n.v. RoomsKatholiek Kerkgenootschap in Nederland o.v.v. Jongerencollecte
 • Bisschoppelijke Adventsactie
  3 t/m 24 december
  IBAN NL89 INGB 0653 1000 00
  t.n.v. Adventsactie, Den Haag

Communicatie

De parochie zal u tijdig een weekendmededeling sturen, zodat een week van te voren de kerkgangers te weten kunnen komen dat het volgende weekend (extra) collecte zal worden gehouden voor het goede doel. Deze aankondiging zal ook op Facebook en de website van de parochie worden vermeld. Wellicht is het ook mogelijk om de extra collecte bij uw kerkberichten te plaatsen.

Voor vragen en onduidelijkheden kunt u terecht bij het centraal secretariaat van de parochie H. Gabriël 0316 – 22 10 21

Mogelijk ook interessant voor u:
di 03

Beek

3 oktober - 09:00
wo 04

‘s-Heerenberg

4 oktober - 19:00
do 05

Didam

5 oktober - 09:00
do 05

Zeddam

5 oktober - 18:30
vr 06

Wehl

6 oktober - 09:00
vr 06

Didam

6 oktober - 18:30

Kerkberichten

In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze…

Lees verder »

Annulering kapellentocht

Helaas! Door te weinig aanmeldingen – om wat voor reden dan ook – wordt de kapellentocht van a.s. zondag 1 oktober 2023 uitgesteld naar ’n

Lees verder »

Kerk op schoot

Uitnodiging Kerk op schoot Hallo, Kom je zondag 1 oktober ook naar de ‘Kerk op schoot’ viering in de Protestantse kerk in Zeddam? We beginnen

Lees verder »
Parochie H. Gabriël