Bas Koolenbrander (dirigent Gabriëlkoor) zal op dinsdag 20 juni om 20:15u zijn afstudeerproject te gehore brengen in de Mariakerk te Didam.

Voor verdere informatie zie bijgaand artikel.


Ook dit jaar wordt in de 40-dagentijd een Solidariteitsmaaltijd gehouden. Al jaren wordt deze maaltijd in samenwerking met de R.K. Parochie Gabriël gehouden. Dit jaar zal de protestantse gemeente de maaltijd organiseren.

Op woensdag 22 maart wordt de Sobere maaltijd weer gehouden in het zaaltje van de protestantse kerk aan de Torenstraat. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis, predikant van Zeddam-’s-Heerenberg, zal een presentatie geven over de Christelijke Kerk op Zuidelijk Sumatra (GKSBS).  Hoewel deze christelijke kerk in het grootste moslimland ter wereld een kleine minderheid vormt en te maken heeft met armoede, wil ze toch een diaconale kerk zijn. “Hoeveel broden heb je bij je, ga eens kijken?” Deze Bijbeltekst uit het verhaal van de brood-vermenigvuldiging betekent veel voor deze Christelijke Kerk.

Van 2011-2019 heeft ds. Henriëtte Nieuwenhuis bij deze kerk gewerkt in Indonesië en zal vertellen over haar ervaringen in en met deze kerk, maar ook welke groene weg deze kerk recent is ingeslagen.

De Veertigdagentijd nodigt u uit om wat soberder te leven, wat minder te eten en te drinken, wat minder de auto te gebruiken bijvoorbeeld. Het geld dat u hiermee bespaart kan geschonken worden aan deze christelijke Kerk op Sumatra.

U bent van harte welkom om woensdag 22 maart deel te nemen aan deze maaltijd.

 • Inloop 17.45 uur, Aanvangstijd 18.00 uur.
 • zaaltje van de Protestantse kerk, Torenstraat 10 Didam
 • Meldt U aan via Antoinette Makkinga tel. 026 -21 36 980, Nees Biemond tel. 0316-22 36 87 Of per mail: diaconie@pkn-didam.

Na de Carnaval begint met Aswoensdag de Vastentijd (40dagentijd), een tijd van bezinnen, een tijd van soberder leven. In het kader daarvan organiseert De Oecumenische Werkgroep een Taizé-viering.

Wij nodigen u uit om deze meditatieve viering bij te wonen en wel op

 • Zondag 12 maart, Tijd: 16.30u
 • Plaats: Protestantse kerk te Didam

Taizé is een oecumenische geloofsgemeenschap in het Franse Bourgondië waar jongeren uit de hele wereld komen om een of meerdere weken samen te leven en te werken en samen te vieren. Op veel plaatsen in ons land wordt met enige regelmaat een Taizé-viering gehouden, met Taizé-muziek en ruimte voor stilte.

Als thema van deze viering is gekozen voor: ´Verbonden in hoop en vertrouwen.´ Je ziet in de wereld om ons heen, dat er veel verdeeldheid is, tussen landen maar ook in eigen land. Het lijkt soms of tegenstellingen worden uitvergroot. Jezus ging ons voor op een weg van liefde. Hij verbond zich juist met mensen, ook en juist met hen die aan de rand stonden, de mensen die niet mee konden doen in de maatschappij. Wat zegt dat ons? Hoe verbinden wij ons met mensen? Sluiten we in of sluiten we uit?

“Terwijl wij de pelgrimage van vertrouwen op aarde voortzetten, die jongeren uit talrijke landen bij elkaar brengt, dringt steeds dieper het besef tot ons door dat alle mensen met elkaar een familie vormen en dat God in ieder mens woont, zonder uitzondering.”

Frere Alois, ( Prior van Taize)

De Oecumenische Werkgroep Didam


In deze periode is pastorale nabijheid van groot belang. Hierover berichten wij via de kerkberichten in de lokale weekbladen, deze kerkberichten worden nu ook geplaatst op de website van de parochie.

U kunt de kerkberichten lezen op onze Kerkberichtenpagina


We kennen allemaal wel het lijdensverhaal rond het lijden sterven van Jezus Christus. Vanaf het laatste avondmaal tot de kruising op Goede Vrijdag.

Binnen onze parochie, H. Gabriël, willen we dit voor alle parochianen ten hore brengen, door uitleg te geven van de Schrift en stukken uit de Matthäus Passion te laten horen. U bent hierbij van harte uitgenodigd.

U hebt de keus uit twee data om te komen luisteren.

 • Wanneer:    dinsdagavond 28 februari
  Hoe laat:      19.00u
 • Wanneer:    donderdagmiddag 2 maart
  Hoe laat:      13.30u

Dit zal plaatsvinden in Didam in het Parochiecentrum.


Tijdens het schrijven van deze brief voor de Veertigdagentijd 2023 volgden de berichten uit het door aardbevingen getroffen Turkije en Syrië elkaar snel op. Elke dag werd het dodental naar boven bijgesteld en hoorden we hartverscheurende verhalen. Over mensen die wanhopig naar dierbaren zochten, terwijl de tijd wegtikte. Over families waarvan soms wel drie generaties in één klap omkwamen. De foto van de vader die de hand vasthield van zijn overleden dochter die nog onder het puin lag bedolven, is op ons aller netvlies gebrand. Hartverwarmend is dan ook hoe massaal en gul mensen geven voor de slachtoffers van de aardbevingen, onder andere tijdens de speciale collectes in onze parochiekerken. Lees hier de volledige brief van kardinaal van Eijk


Mensen onderweg een nieuw bestaan helpen opbouwen    

Op  Aswoensdag, 22 februari tot aan Pasen  is het de vastentijd. Een periode van bezinning, inkeer en een tijd wat soberder leven.  Een mooie gelegenheid om aandacht en geld te delen met mensen die onze steun verdienen  onder het motto”’ Even minderen voor een ander”

De Vastenactie steunt kleinschalige projecten die (in)direct te maken hebben met mensen die moeten vluchten voor bijvoorbeeld geweld of extreme droogte. Dit jaar ondersteunt Vastenactie in Zuid-Soedan een project voor ontheemde mensen, vaak moeders met kinderen, die proberen elders in hun land een nieuw bestaan op te bouwen. We helpen met zaaigoed en eenvoudig gereedschap, waarmee zij hun eigen voedsel kunnen verbouwen en na verloop van tijd in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Lees meer over dit project op www.vastenactie.nl

Natuurramp

Vastenactie heeft tevens haar steun toegezegd aan de mensen in Syrië en Turkije. Ze helpen met het oplossen van de eerste nood – denk aan schoon water, beschutting tegen de vrieskou en voedsel – maar ook de periode daarna willen ze steun bieden. Ze werken daarvoor via het caritasnetwerk en via kleine lokale partners die goed weten wat er nodig is.
Uw hulp is ook hier hard nodig.

U kunt deze projecten steunen door:

 •  een bijdrage in de brievenbus van het parochiecentrum
 •  een bijdrage te storten op NL 21 INGB 000 000 5850 t.n.v. Vastenaktie of t.n.v.  Noodhulp Syrië /Turkije


Jeroen Krabbé, gastconservator van herinneringscentrum Kamp Westerbork, heeft het plan opgevat om knopen in te zamelen voor alle kinderen, die door het Naziregime zijn omgebracht in de Tweede Wereldoorlog.

Deze 1,5 miljoen knopen zullen worden verwerkt in een gedenkmonument in herinneringscentrum Kamp Westerbork. Het idee hier achter is, dat de mensen zich moesten uitkleden in vernietigingskampen. Het laatste dat ze hebben aangeraakt, zijn de knopen van hun kleren. Zoals ieder mens anders is, is ook ieder knoopje anders.

Leerlingen van de Nieuwe Veste (school voor voortgezet onderwijs) in Hardenberg zijn begonnen met het inzamelen en tellen van de enorme hoeveelheid knopen. Zij kunnen dit niet alleen en zoeken hulp bij het inzamelen. Als kerken in Didam helpen we graag mee. We nodigen scholen en verenigingen in Didam uit om ook mee te helpen. Er kunnen knopen worden ingeleverd tot en met 2 maart bij

–          Kerkportaal van de Mariakerk (alle dagen toegankelijk tot 17.00 uur)

–          de Protestantse Kerk (elke zondag van 9.00-12.00 uur).

Daarna zullen de knopen naar herinneringscentrum kamp Westerbork gebracht worden. In de 4 mei-dienst dit jaar in Didam wordt kort verslag gedaan van deze reis. 

In de bijgaande link is meer informatie te vinden over de landelijke actie.

https://www.rtvoost.nl/nieuws/2190260/scholieren-uit-hardenberg-zoeken-anderhalf-miljoen-knoopjes-voor-holocaust-monument-van-jeroen-krabbe

 


Van 14 t/m 28 januari is de actie kerkbalans. U krijgt hiervoor de enveloppe in uw brievenbus. Heeft u geen enveloppe ontvangen, maar wilt u wel een bijdrage doen dan kunt u contact opnemen met het parochie secretariaat telefoon 0316 -22 10 21 of een mail sturen naar administratie@parochiegabriel.nl

Meer informatie over de actie kerkbalans en bijdragen met belasting voordeel vindt u op deze pagina’s.

Brief pastoor Marc Oortman
Kerkbalans
Giften


We staan aan het begin van het nieuwe jaar. Een jaar vol verwachtingen en wellicht ook vragen; wat gaat het jaar ons brengen? Eén mooi gezamenlijk moment in onze parochie hebben we al gehad de drie koningen viering in Wehl. Hopelijk volgen er nog velen.

Samen kerk zijn vraagt om gezamenlijkheid waarbij het belangrijk is dat een ieder vooral de ruimte voelt om op haar of op zijn manier hierin een bijdrage te leveren zonder het gevoel van verplichting. Lees meer…

Parochie H. Gabriël