Helaas! Door te weinig aanmeldingen – om wat voor reden dan ook – wordt de kapellentocht van a.s. zondag 1 oktober 2023 uitgesteld naar ’n nog nader te bepalen datum.

De werkgroep minipelgrimage denkt daarbij aan de maand mei 2024. Hopelijk mogen we dan veel fietsers ontmoeten.


Uitnodiging Kerk op schoot

Hallo,

Kom je zondag 1 oktober ook naar de ‘Kerk op schoot’ viering in de Protestantse kerk in Zeddam? We beginnen om 11.30 uur. De viering duurt een half uur. Na afloop is er drinken en wat lekkers. Alle kinderen mogen hun favoriete dierenknuffel meenemen, omdat het bijna dierendag is.

Het thema van deze viering is:

De ark van Noach

Wat is ‘Kerk op schoot’?
Kerk op schoot is een interactieve viering voor de allerjongsten.
Dus kinderen tot een jaar of 5/6. Natuurlijk zijn grote broers en zussen ook welkom. (kerkopschoot.nl)

Wat gaan we doen?
Spelenderwijs beleven we samen het verhaal van de ark van Noach. We gaan zingen en muziek maken.  

Dit wordt georganiseerd door de parochie H. Gabriël en de Protestantse gemeente ‘s- Heerenberg – Zeddam

Namens de commissie,

Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
predikant@protestantsbergh.nl

 

 


In zekere zin is er al lang iets gaande.  Als  kapelaan worstelde ik met een preek die ging over Jezus als “de Redder van de wereld”, want toen zong Robert Long al een protestlied: Jullie met dat vrome verplichtende gedoe, houd op met “Jezus redt”. Lees verder>> 


Op zondag 1 okt is er een Taizeviering in de protestantse kerk aan de Torenstraat in Didam. Tijdstip: 16.30 u.

Wij nodigen iedereen uit die graag wil meezingen.

Er wordt gerepeteerd op vrijdagavond: 8 sept, vrijdag 15 sept en vrijdag 22 sept van 19.00 u tot 20.00 u. De repetities zijn in de protestantse kerk.

U bent van harte uitgenodigd.

Doet u mee? 


Op zondag 17 sept begint de Vredesweek. Deze wordt geopend met de viering om 10.00 u verzorgd door het koor All Together.

Het slot van de Vredesweek is op zondag 24 sept. Dan houdt Theo Reuling een lezing over het leven van St. Franciscus en zijn betekenis voor onze moderne tijd.

De lezing begint s middags om 17.00u. Na de lezing is er een broodmaaltijd en de avond wordt afgesloten met een Gebedsdiensten voorgegaan door Rosemarie van der Hugt.

Wie wil deelnemen aan de broodmaaltijd kan zich via dit mailadres opgeven:
s.tielgroenestege@chello.nl


Graag nodigen we alle gezinnen uit voor de eerste diocesane Gezinsdag op zondag 24 september 2023. Het thema van deze dag is ‘Thuis in je geloof’. Op deze dag willen we samen vieren, elkaar ontmoeten en verdiepend bezig zijn met het thema.

Het Aartsbisdom Utrecht organiseert deze diocesane Gezinsdag in Nijverdal. De voorbereiding van de bijeenkomst is in handen van Elise Bangma (medewerker Huwelijk en Gezin) en Sarah Mijhad (diocesaan jongerenwerker).

De Gezinsdag begint om 10.30 uur met een Eucharistieviering in de St. Antonius van Padua kerk (Grotestraat 148). Mgr. Woorts zal hoofdcelebrant zijn. “Daarna gaan we door naar De Wilgenweard (Sportlaan 6, Nijverdal) waar de rest van het programma zal plaatsvinden. Om 12.00 uur hebben we daar een gezamenlijke verzorgde lunch, waarna iedereen rond 13.00 uur aan zijn/haar eigen activiteit begint,” zo melden de organisatoren.

De kinderen van 5-11 jaar gaan (onder begeleiding) het Kompasmysterie lopen. Bangma en Mijhad: “Dit is een mooie wandeltocht door het Doktersbos waarbij de kinderen aan de hand van een kompas de juiste route moeten zoeken. Tijdens deze wandeling wordt ook catechese aangeboden.”

De tieners van 12-16 jaar doen de moeilijkere Navigatie Challenge: een wandeling van ongeveer 2,5 uur waarbij ze ook met behulp van een kompas en een GPS een route moeten lopen. Onderweg beantwoorden ze vragen die bepalen welke kant ze op moeten lopen. Ook bij de tieners wordt er onderweg catechese gegeven.

Voor de allerkleinsten van 0-4 jaar is er opvang in een zaal op locatie. Zo hebben de ouders alle rust om hun eigen programma te volgen. Bangma en Mijhad: “Met de ouders gaan we samen nadenken over hoe we ons thuis kunnen voelen in de Kerk, maar ook hoe we het geloof in ons eigen thuis een plekje kunnen geven. Er is een inleiding en een creatieve workshop waarin praktische tips meteen uitgewerkt kunnen worden voor gebruik in het gezin.”

Rond 16.00 uur wordt de dag gezamenlijk afgesloten met een drankje.

Aanmelden graag vóór 8 september via dit formulier.

De kosten voor deze dag zijn € 25 per gezin. Dit bedrag kunt u overmaken op IBAN NL03 ABNA 0812 0067 12 t.n.v. RK AARTSBISDOM UTRECHT o.v.v. Gezinsdag 2023 + naam.

Met vragen en/of voor meer informatie kunt u contact opnemen met Elise Bangma, e-mail: bangma@aartsbisdom.nl.

Overzicht programma
10.30 uur: Eucharistieviering (St. Antonius van Padua kerk, Grotestraat 148, 7443 NB Nijverdal)
12.00 uur: Verzorgde lunch (De Wilgenweard, Sportlaan 6, 7443 RA Nijverdal)
13.00 uur:
– 0-4 jaar: crèche
– 5-11 jaar: Kompasmysterie
– 12-16 jaar: Navigatie Challenge
– Ouders: inleiding + workshop
16.00 uur: Gezamenlijke afsluiting met drankje


Een bijzonder feest! Op 15 augustus viert de Kerk dat Maria na het voltooien van haar aardse leven, met lichaam en ziel is opgenomen in de hemelse glorie. Hoewel door de eeuwen heen de kerk, van Oost en West, van dit geloofsgegeven overtuigd waren, duurde het tot 1950 dat dit geloofsgegeven als dogma afgekondigd werd. Het feest benadrukt de zeer bijzondere positie die Maria, de Moeder van onze Heer Jezus Christus, als eerste van ons gelovigen, heeft.

De parochies Maria Laetitia (Doetinchem e.o.) en H. Gabriël (Didam e.o) vieren dit feest al jarenlang op één en dezelfde plek: de Mariakapel te Vethuizen die zo ongeveer op de grens van de beide parochies ligt. Ook dit jaar weer. De voorgangers zullen zijn pastor Marcel Smit en pastoor Marc Oortman. Mocht het nu slecht weer zijn, dan zal de viering plaats hebben in de St. Oswalduskerk in Zeddam.

Dinsdag 15 augustus 2023 om 19.00 uur Mariakapel te Vethuizen.


Op zaterdag 7 oktober a.s. organiseert de kerkelijke instelling Sint Caecilia van het Aartsbisdom Utrecht de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag. Dit jaar staat daarbij het werkveld van de cantor centraal.

Tijdens deze studiedag worden cantors, dirigenten, organisten en overige zangers samengebracht, om toe te werken naar een wisselwerking én samenwerking. Een cantor heeft in het werkveld vaak te maken met een organist, en/of een dirigent waar praktische afstemming mee moet zijn, en omgekeerd. Deze, en andere onderwerpen die hierbij komen kijken, zoals het liturgische aspect binnen vieringen, worden deze dag aan de orde gesteld. De dag wordt geleid door de musici Marcus de Haard en Ronald de Haan, en rector Kuipers.

De studie- en ontmoetingsdag wordt gehouden in de Mariakerk in Apeldoorn (Stationsstraat) en begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur). Naar schatting zal deze duren tot 15.00 uur. De kosten bedragen € 15,- per persoon (inclusief materiaal).

Voor aanmelding en nadere informatie kunt u terecht bij bureausecretaris Marcus de Haard, Maliebaan 40, 3581 CR Utrecht. Tel: 06-49957318. E-mail: sintcaecilia@aartsbisdom.nl 


De werkgroep die de Mariavieringen voorbereidt, heeft voor de vieringen in deze Mariamaand mei, gekozen voor het thema: Maria, Koningin van de Vrede. Het is een titel die Maria draagt en die in de Litanie van Maria voorkomt. Een eretitel die terug gaat tot de vijftiende eeuw, toen Maria aan een Italiaanse vrouw, vrede beloofde. In onze wereld is de vrede soms ver te zoeken. Vandaar dat deze titel in deze weken centraal staat.

Donderdag 25 mei in Didam : vrede in ons land

Al is er genoeg om op te merken, en lang niet alles gaat goed, maar onderzoeken tonen aan dat we in dit land, Nederland, gelukkige mensen zijn. Vaak zien we niet eens hoe goed we het hebben, tot het moment dat je in andere landen van de wereld komt, waar het allemaal beduidend minder is. En toch laten we niet na om te schoppen en te schreeuwen als het ons niet zint. En vaak laten we het daarbij. Vrede in ons land bereiken we ook als we zelf onze handen uit de mouwen steken, zelf wat doen als vrijwilligers. Niet aan de zijlijn blijven staan, maar zelf meewerken om de dingen die veranderd moeten worden, daadwerkelijk te veranderen. Deze week bidden wij op voorspraak van Maria, de Koningin van de Vrede, om in onszelf het vermogen te vinden om onze talenten te gebruiken voor de vrede en het welzijn in ons land.

U bent van harte welkom.

Marc Oortman, pastoor

Achter in iedere kerk staat vooraf aan de viering het kistje voor  persoonlijke intenties en een vaas voor een onverpakte bloemen . Het kistje en de vaas  worden aan het begin van de viering bij Maria geplaatst.


De werkgroep die de Mariavieringen voorbereidt, heeft voor de vieringen in deze Mariamaand mei, gekozen voor het thema: Maria, Koningin van de Vrede. Het is een titel die Maria draagt en die in de Litanie van Maria voorkomt. Een eretitel die terug gaat tot de vijftiende eeuw, toen Maria aan een Italiaanse vrouw, vrede beloofde. In onze wereld is de vrede soms ver te zoeken. Vandaar dat deze titel in deze weken centraal staat.

Zaterdag 20 mei Wehl:  vrede in de samenleving

Onze samenleving is heel divers. Verschillende groepen mensen wonen naast elkaar en met elkaar. We zien dat deze groepen elkaar vaak niet verstaan. In deze tijd zien we het contrast tussen ‘stad’ en ‘platteland’, maar ook tussen zwart en wit (of welke huidskleur dan ook), verschillen tussen religieuze groepen en groepen die niet religieus zijn. Het valt niet te ontkennen dat wij, als individu, soms meelopen met het geheel en dat we dat vaak doen omdat we denken dat het gelijk aan onze kant ligt. Vrede begint daar waar er begrip is voor het andere standpunt, om zo te komen tot een vergelijk. Deze week bidden wij, op voorspraak van de Maria, de Koningin van de Vrede, om kracht en inspiratie om de mens te zijn die het verschil in de samenleving kan maken.

U bent van harte welkom.

Marc Oortman, pastoor

Achter in iedere kerk staat vooraf aan de viering het kistje voor  persoonlijke intenties en een vaas voor een onverpakte bloemen . Het kistje en de vaas  worden aan het begin van de viering bij Maria geplaatst.

Parochie H. Gabriël