Op zondagavond 21 april om 19.00u wordt er een Taizeviering gehouden in de protestantse kerk in Didam.

Deze viering is in de stijl van de oecumenische communiteit Taize in Frankrijk waar broeders uit verschillende landen en kerken bij elkaar wonen en leven. Vele duizenden jongeren trekken vanuit heel de wereld daar naar toe voor bezinning en gebed.

Voorafgaand aan de viering is er een eenvoudige broodmaaltijd.

Hiervoor kunt u zich opgeven bij Ds. Van der Hucht: rvdhucht@ziggo.nl


Afgelopen donderdag is Sander Jansen een dag op snuffelstage geweest in onze parochie. Sander zit in het tweede jaar van de mavo op het Liemers College in Didam.

Hij heeft de opdracht gekregen een paasgroet te maken voor op de website en social media. Wij delen graag het resultaat van zijn opdracht.

Zalig Pasen!


Ton Meijer houdt op 16 april 2024 in het oude Raethuys te s-Heerenberg als lid van de Heemkunde Kring Bergh een lezing, presentatie over het leven van pater Willem Meyer van 1838 tot 1909.

Willem werd geboren op het Montferland als zoon van Franciscus Meijer, jachtopzieners en bosbeheerder van huis Bergh.

Hij werd missionaris voor de congregatie CICM te Scheut, Brussel in Binnen Mongolië, China.

Voor meer info zie de site https://www.heemkundekringbergh.nl/agenda/

Pater Willem Meyer is een voorouder/oudoom van ondergetekende.

Toegang 16 april gratis, aanvang 19.30.uur

Met vriendelijke groet Ton Meijer Werkgroep Genealogie Heemkundekring Bergh.


Buiten in de natuur is de lente, is de periode van hernieuwd leven al te bespeuren. De eerste bomen staan al in bloei en de paasbloemen laten hun geel/witte bloemen zien. In deze tijd denk ik altijd aan de prachtige magnolia boom bij de ingang van de sacristie van de St. Oswaldus kerk in Zeddam die prachtig in bloei staat.  Het is zo jammer dat dit slechts van korte duur is…..

Lees meer….


Website Vier.nu: helpt om te zien waar en wanneer u in onze parochie Pasen kunt vieren.

www.Vier.nu is de website over de belangrijke christelijke hoogfeesten. De site roept in de Veertigdagentijd iedereen op om zoveel mogelijk Pasen te vieren in de eigen plaatselijke Kerk. Voor onze parochie H. Gabriël staat een vieringenrooster online. Daar kunt u zien welke vieringen wij organiseren onder het motto ‘Vier.nu Pasen!’. U bent daarbij van harte welkom.

De Veertigdagentijd is een bijzondere periode waarin we toeleven naar het hoogfeest van de Verrijzenis van Christus, Pasen. Een hoogtepunt in het kerkelijk jaar dat in de voorbereiding en in de Paastijd tot uiting komt in bijzondere vieringen, onder meer met Palmpasen, op Witte Donderdag, Goede vrijdag en natuurlijk de Paaswake.

Wij nodigen u van harte uit om samen met ons in de kerk deze vieringen te beleven en zo ons geloof met elkaar te delen. Op onze site kunt u zien waar en wanneer alle vieringen zijn

Graag wijzen wij u ook op de landelijke website www.vier.nu. Deze biedt een aantal handige links en downloads die allemaal inspirerend en informatief zijn voor en over het vieren van Pasen. Zo is er voor kinderen een mooie kleurplaat om te downloaden, is er een link naar het Paasevangelie, worden kernbegrippen, tradities en vieringen uitgelegd en biedt de site nog veel meer.

Kijk voor meer informatie op de parochiesite H. Gabriël maar ook op Vier.nu en doe mee: Vier Pasen, niet alleen thuis, maar ook samen in de kerk!

 

Kijk hier de video met uitleg over Vier.nu in minder dan 1 minuut.H. G


De jaarlijkse Stille Omgang vindt dit jaar plaats op zaterdag 16 maart. Vorig jaar organiseerde de Diocesane Werkgroep Bedevaarten van het Aartsbisdom Utrecht voor het eerst een gezamenlijke deelname van parochies uit dit bisdom, startend met een Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek nabij het Centraal Station. Deze krachtenbundeling was een succes, daarom biedt het aartsbisdom dit jaar opnieuw deze mogelijkheid. Er wordt ook een eigen jongerenprogramma georganiseerd, met onder meer catechese en aanbidding. De intenties van 2024 voor de omgang zijn: ‘pelgrims van hoop, biddend voor vrede’.

Meer informatie bij het aartsbisdom.


‘Wanneer onze God zich openbaart, begint de vrijheid.’ Met deze woorden opent paus Franciscus zijn boodschap voor de Veertigdagentijd, die op Aswoensdag, 14 februari begint. De paus maakt een vergelijking met het volk Israël, dat in het Bijbelboek Exodus door God als volgt wordt toegesproken: “Ik ben de HEER uw God, die u heb weggeleid uit Egypte, het slavenhuis” (Ex. 20, 2).

Het volk ontvangt vervolgens op hun tocht door de woestijn tien woorden als een weg naar vrijheid. ‘Wij noemen ze “geboden” en benadrukken daarmee de kracht van de liefde waarmee God zijn volk opvoedt. Het is immers een krachtige oproep, die tot de vrijheid. Deze blijft niet beperkt tot een enkele gebeurtenis, omdat zij rijpt onderweg’, schrijft paus Franciscus.

Zien en luisteren

Voor de paus is het wegtrekken uit de slavernij naar de vrijheid niet abstract maar concreet en hij noemt een eerste stap die gelovigen moeten zetten om ook hun weg door de Veertigdagentijd concreet te laten zijn. Die stap is de werkelijkheid willen zien, zoals ook God zich openbaart als een God die ziet en vooral luistert.

Paus Franciscus citeert de woorden van God: ‘“Ik heb de ellende van mijn volk in Egypte gezien, de jammerklachten om zijn onderdrukkers gehoord; ja, Ik ken zijn lijden. Ik daal af om mijn volk te bevrijden uit de macht van Egypte, om het weg te leiden uit dit land naar een land dat goed en ruim is, een land van melk en honing” (Ex. 3, 7-8). Ook vandaag de dag bereikt de kreet van zoveel onderdrukte broeders en zusters de hemel. Laten wij ons afvragen: bereikt die kreet ook ons? Schokt die ons? Ontroert die ons?’ zegt de paus.

Handelen is ook stilstaan

De paus noemt de Veertigdagentijd een tijd om te handelen, en in de Veertigdagentijd is handelen ook stilstaan. ‘Stilstaan in gebed om het Woord van God te ontvangen en stilstaan zoals de Samaritaan, in tegenwoordigheid van de gewonde broeder. De liefde voor God en de naaste is één enkele liefde. Geen andere goden hebben is stilstaan bij de tegenwoordigheid van God, bij de naaste. Daarom zijn gebed, aalmoes en vasten geen drie onafhankelijke oefeningen, maar één beweging van zich openstellen, van zelfontlediging: weg met de afgoden die ons bezwaren, weg met de gehechtheden die ons gevangen houden.’

Door te vertragen en halt te houden, de contemplatieve dimensie van het leven, in de Veertigdagentijd te herontdekken, wordt nieuwe energie gemobiliseerd. ‘In tegenwoordigheid van God worden wij zusters en broeders, ervaren wij de ander met een nieuwe intensiteit: in plaats van bedreigingen en vijanden vinden wij reisgenoten. Dit is de droom van God, het beloofde land waarnaar wij op weg zijn, wanneer wij uit de slavernij wegtrekken, aldus paus Franciscus.

Kijk op vier.nu/feestdagen/Pasen voor meer inspiratie in voorbereiding op Pasen.


De zusters Trappistinnen van Koningsoord bieden dit jaar enkele bijzondere weekenden aan voor (jonge) gasten: twee stilteweekenden voor jongeren en twee meeleefweekenden voor vrouwen die aan het kloosterleven willen proeven.

Van 15 t/m 17 maart en 13 t/m 15 september 2024 organiseren de zusters van Koningsoord stilteweekenden voor jonge mensen. Even weg uit de alledaagse druk van studie, werk en sociale media. Meer informatie: https://abdijkoningsoord.org/nieuws/jongerenweekend/

Van 23 t/m 25 februari en 27 t/m 29 september 2024 organiseren de zusters van Koningsoord een ervaringsweekend voor alleenstaande vrouwen die denken aan een religieuze of specifiek monastieke roeping. Meer informatie:  https://abdijkoningsoord.org/nieuws/weekend-monastieke-ervaring/

 

Parochie H. Gabriël