In het kader van bewustwording rond armoede vindt op 6 juni 2023 een avond plaats in de Averhof in Beek. De avond duurt van 18.00 uur tot 20.30 uur. Bijgaande flyer biedt meer informatie.


Op 18 mei is iedereen welkom bij de Hemelvaartviering op de binnenplaats van Huis Bergh in ‘s-Heerenberg. Het belooft goed weer te worden. Naar ‘s-Heerenberg komen kan op die dag mooi op de fiets of te voet. Vanuit Didam gaat diaken Theo Reuling te voet naar ‘s-Heerenberg. Hij vertrekt om 07.00 uur van huis (Wilhelminastraat 84) en loopt dan via Nieuw-Dijk (juffrouw Tok 07.20 uur) naar Loerbeek (De Deel 08.00 uur) en vervolgens door het Montferlandse bos naar Huis Bergh. Na afloop van de viering en de koffie lopen we weer terug.


De PCI coördineert en ondersteund veel activiteiten in de parochie. De jongste nieuwsbrief brengt een aantal daarvan voor het voetlicht.


Een groot gebied in Turkije en Syrië is getroffen door zware aardbevingen. Het gebied is zo groot als heel Nederland. Er zijn veel dodelijke en gewonde slachtoffers. Veel hulp is nodig. Komend weekend zal er in de vieringen in onze parochie in het bijzonder gebeden worden voor slachtoffers en hulpverleners in het rampgebied. Ook zal de collecte volledig besteed worden voor noodhulp.

Op woensdag 15 februari, de nationale inzamelingsdag voor noodhulp, zullen de kerkklokken ‘s middags om 12.00 uur 10 minuten lang luiden om aandacht te vragen voor hulp aan medemensen in nood.


In Utrecht werd op 14 januari de jaarlijkse ontmoetingsdag gehouden van de Diocesane Gebedskring om Roepingen. Bij die gelegenheid was onder meer de première van de film ‘Hier ben ik’ (32 minuten). Daarin vertellen drie priesters van het Aartsbisdom Utrecht over hun roeping en wat het betekent om juist in deze tijd parochiepriester te zijn.

De drie priesters (Jurgen Jansen, Gauthier de Bekker en Mauricio Meneses) worden in de film gevolgd tijdens hun werk en daarbuiten en gaan in op vragen als: Hoe hebben ze hun roeping ervaren? Hoe is het om te studeren aan de priesteropleiding? Hoe belangrijk is het gebed in hun leven? Welke steun hebben ze aan hun collega’s? Hoe ontspannen ze zich? Welke uitdagingen zien ze? En wat zeggen ze tegen iemand die een priesterroeping heeft?

Het idee voor de video ontstond in de Diocesane Roepingenraad, die ook de ontmoetingsdag organiseerde. Rector Kuipers van het Ariënsinstituut is voorzitter van de Roepingenraad. Hij licht toe: “Het doel van de film is om te laten zien wat het betekent om in deze tijd parochiepriester te zijn in het aartsbisdom. Tegenwoordig weet lang niet iedereen wat een priester allemaal doet als hij niet de Eucharistie viert. De video kan gebruikt worden tijdens parochiebijeenkomsten, bijvoorbeeld over roepingen. We willen met deze video vooral de vreugde van het priesterschap in beeld brengen, juist in een tijd waarin het priesterschap geen voor de hand liggende levenskeuze meer is. De Kerk in Nederland krimpt, maar deze drie priesters laten in woord en beeld zien dat ze de toekomst positief zien.”

Zo zegt Jurgen Jansen over zijn priesterleven: “De agenda staat relatief vol en geen dag is hetzelfde. Het is soms intensief, en tegelijkertijd als ik ‘s avonds naar huis rijd: het is mijn geluk.” Gauthier de Bekker vertelt dat hij de meeste vreugde haalt uit het gegeven “dat we als priester zo nabij mogen zijn op kwetsbare momenten in het leven, dat we het leven en het geloof met mensen mogen delen.” Mauricio Meneses voegt daaraan toe: “Laten we het priesterschap aan de jongeren presenteren als iets dat hen dichtbij de mensen brengt. Het is fantastisch hoe wij iets voor de samenleving kunnen betekenen.”

De titel van de film ‘Hier ben ik’ verwijst naar de beschikbaarheid van de priesters en naar het moment in de wijdingsplechtigheid waarin de wijdeling gevraagd wordt naar voren te komen en antwoordt: “Ja, hier ben ik.”


Daags voor Oudjaar 2022 is emeritus-pastor Jan Leisink overleden. Hij was 85 jaren oud. Van 1978 tot 1987 was hij pastoor van de Mariaparochie in Didam en tevens deservitor van de Martinusparochie in Didam. Zaterdag 7 januari is de uitvaart in zijn geboorteplaats Drempt met aansluitend de begrafenis te Arnhem. Lees het overlijdensbericht voor de volledige informatie rond zijn overlijden.


De parochie Gabriël nodigt u allen uit…en in het bijzonder de kinderen, om op zondag 8 januari gezamenlijk het feest van Driekoningen te vieren. De viering begint om 10.00u in Koningin Beatrix Centrum in Wehl. Groot én klein zijn van harte welkom om dit feest mee te vieren en het nieuwe jaar in te luiden. Voor de kinderen is er een Kinder-Woord-Dienst en de kinderen zijn van harte welkom om verkleed als Koning of Koningin te komen. Na de viering is gelegenheid om, in een passende sfeer, elkaar te ontmoeten en Nieuwjaar te wensen. Ook dit zal in het Koningin Beatrix centrum plaatsvinden.


In november en december ontvangen alle energiegebruikers tweemaal 190 euro’s om de hoge energierekening wat te verlagen. Maar sommigen hebben dat geld niet nodig en willen het graag bestemmen voor een persoon of gezin die dat wel hard kunnen gebruiken voor hun energiekosten. Vele goede doelen zijn mogelijk. 

In de regio Montferland-Doetinchem-Zevenaar wil ik bemiddelen om het geld dat zo over is bij de juiste doelgroep terecht te laten komen. Een stichting waar ik bestuurslid van ben wil haar bankrekening daarvoor lenen.

Wilt u zo de tegemoetkoming energiekosten bestemmen? Maak het over op IBAN: NL86 RABO 0314 8948 45 op naam van Vluchtelingen in Nood. Het komt dan op de goede plek terecht (zeker niet uitsluitend vluchtelingen!). De stichting is ANBI, dus ook nog aftrekbaar voor de belastingen. Het geld wordt besteed in de genoemde regio.

Diaken Theo Reuling ofs


Gaan jullie meedoen?

Er zijn drie stappen nodig om helemaal bij de ‘club van Jezus’ te gaan horen, de katholieke kerk. De eerste is het doopsel. De Eerste Heilige Communie is de tweede stap en het Heilig Vormsel de laatste van de drie.

Bij het zetten van zo’n stap leer je dingen die je nergens anders leert. En je doet ook dingen die je anders niet zou kunnen doen. Waarom? Omdat wat met Jezus en de kerk te maken heeft je op een andere manier laat kijken en doen. En dat past altijd bij jouw leven. Want Jezus wil iedereen gelukkig zien. En je leert bij deze stappen om daaraan mee te helpen. En zo zelf ook gelukkiger te worden. Wie wil dat nu niet? Daarom de vraag: doe je mee? Je bent welkom!

Informatie en aanmelden Eerste Communie 2023

We nodigen belangstellende ouders uit om een van de informatieavonden over de Eerste Communie te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school gaan. We hebben voor de informatieavonden twee kerken gekozen om in verband met de coronamaatregelen voldoende afstand te kunnen houden. De data zijn als volgt:

  • Dinsdag 8 november 2022 om 19.30 uur in het zaaltje achter de Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg
  • Donderdag 10 november 2022 om 19.30 uur in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum bij de Mariakerk in Didam.

Kies een kerk of avond die u het beste past. Wij vragen u wel om u aan te melden via e-mailadres eerstecommunie@parochiegabriel.nl. Traditioneel geldt dat kinderen in de ‘groep 4-leeftijd’ de Eerste Heilige Communie doen. Dat betekent dat deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu in groep 3 of 4 zitten.

Informatie en aanmelden Vormsel 2022

We nodigen belangstellende ouders uit de informatieavond over het Vormsel te bezoeken, ook als hun kinderen niet in onze parochie op school gaan. Deze is:

  • Woensdag 9 november om 19.30 uur in de Gabriëlzaal van het parochiecentrum bij de Mariakerk in Didam.

Wij vragen u om u voor deze avond aan te melden via e-mailadres vormsel@parochiegabriel.nl. Deze uitnodiging geldt voor ouders van kinderen die nu in groep 8 zitten of in de brugklas.

Aanmelden voor informatieavonden

Zoals hiervoor al is aangegeven vragen wij u om u aan te melden voor de informatieavonden (voor de Eerste Communie via het e-mailadres eerstecommunie@parochiegabriel.nl en voor het Vormsel via het e-mailadres vormsel@parochiegabriel.nl). Na de informatieavond krijgen de ouders het formulier om hun kinderen op te geven voor de Eerste Communie en/of het Vormsel.

Eerder Eerste Communie gemist?

We weten dat er kinderen zijn die in eerdere jaren niet hebben meegedaan aan de Eerste Communie of het Heilig Vormsel. De ervaring leert dat het geen probleem is dat ze wat ouder zijn. Ook zij zijn van harte welkom om mee te doen. Hun ouders zijn dus ook van harte uitgenodigd.

En misschien heeft uw kind de eerste stap, het Doopsel, niet ontvangen? Ook dat hoeft geen probleem te zijn. In de voorbereidingsperiode van de Eerste Communie kan het zetten van deze stap meegenomen worden.


De kerk, de parochie, is niet direct de plek om over het besparen van energie thuis te spreken. Maar soms is het lastig om een gesprekspartner te vinden om anoniem te praten over problemen die ontstaan rond een hoge energienota. Dan kunt u altijd bij ons aankloppen. Mail of bel gerust met diaken Theo Reuling ofs, t.reuling@parochiegabriel.nl, 06-22 71 66 63.

Parochie H. Gabriël