De werkgroep die de Mariavieringen voorbereidt, heeft voor de vieringen in deze Mariamaand mei, gekozen voor het thema: Maria, Koningin van de Vrede. Het is een titel die Maria draagt en die in de Litanie van Maria voorkomt. Een eretitel die terug gaat tot de vijftiende eeuw, toen Maria aan een Italiaanse vrouw, vrede beloofde. In onze wereld is de vrede soms ver te zoeken. Vandaar dat deze titel in deze weken centraal staat.

Zaterdag 13 mei Beek  : vrede in de gezinnen

Om ons heen, in onze families en in onze buurt, zien wij steeds vaker dat gezinnen verscheurd worden door ruzies en onmin. Maar al te vaak leidt dat tot echtscheidingen, waarbij kinderen vaak het ‘kind van de rekening’ zijn en tot families waar mensen niet meer met elkaar praten. Vergeving is daarbij een woord dat vaak vergeten wordt. Vrede is niet alleen een begrip dat verstaan moet worden voor de wereld, maar ook voor de kleine kring: de mensen die ons gegeven zijn; onze gezinnen, families en vrienden. Dat vraagt vaak dat we over ons eigen gelijk moeten heenstappen. Deze week willen wij bidden om dat vermogen, op voorspraak van Maria, de Koningin van de Vrede.

U bent van harte welkom.

Marc Oortman, pastoor

Achter in iedere kerk staat vooraf aan de viering het kistje voor  persoonlijke intenties en een vaas voor een onverpakte bloemen . Het kistje en de vaas  worden aan het begin van de viering bij Maria geplaatst.

Parochie H. Gabriël