Verslagen eerdere activiteiten Impulz

Verslagen eerdere activiteiten Impulz

Verslagen eerdere activiteiten Impulz

Verslagen eerdere activiteiten Impulz

Zondag 22 januari zijn we met verschillende leden van jongerengroep Impulz van de parochies Gabriël en Maria-Laetitia bijeengekomen voor een YouCatBijbelactiviteit.
De YouCatBijbel is een Bijbel samengesteld voor jongeren, het heeft een erg toegankelijke indeling. Ieder Bijbelboek wordt kort ingeleid en er is een selectie gemaakt van teksten uit het Nieuwe en het Oude Testament.

Eens in de zoveel maanden organiseert Impulz een zogeheten YouCatBijbelactiviteit, hierin verdiepen we ons gezamelijk in de Bijbel met behulp van de YouCat jongerenBijbel.
In zo’n bijeenkomst behandelen we een selectie van Bijbelteksten, deze keer was dat een gedeelte van Genesis. Hier hebben we ons verdiept in de verhalen rondom Abraham, Isaak en Jacob.
We lezen samen de teksten uit de Bijbel, verdiepen ons in verschillende interpretaties van deze teksten en bespreken dingen zoals de achterliggende gedachten en boodschappen van deze teksten.

De volgende bijeenkomst zal zich richten op de verhalen rondom Jozef en zijn broers.
‘Wat betekent het om broers en zussen te zijn in het geloof?’

De verdieping in de verhalen uit de Bijbel, de sfeer en gezelligheid van het bijeenkomen als groep en het uitwisselen van meningen, ervaringen en interpretatie maakt dit een enorm leerzame maar ook gezellige activiteit.

Jesse

Sinds kort heb ik me aangesloten bij de jongerengroep Impulz van de Maria-Laetitiaparochie en de parochie H. Gabriël. Ik was al een tijdje op zoek naar een groep jongeren van mijn leeftijd die zich bezig houden met het geloof, de kerk en ook leuke en gezellige activiteiten organiseren. Ik heb gemerkt dat ik het erg gezellig vond bij het tienerkamp van het bisdom en de vormselvoorbereiding in mijn eigen parochie. Ik wilde dit graag voortzetten; het liefst in een groep bij mij in de buurt. En die heb ik nu gevonden! Ik zit er nu sinds een half jaartje bij Impulz en heb inmiddels drie activiteiten bijgewoond. Eerst de jaarlijkse barbecue; een gezellig begin om op een gemoedelijke en ontspannen manier iedereen te leren kennen en ook nog eens erg lekker… Daarna hebben we in het Barghse Huus een documentaire over Lourdes gekeken; een bijzonder en inspirerend verhaal. En recent hadden we een gezellige nieuwjaarsborrel met “dé christelijke pubquiz”. We konden weliswaar alleen digitaal bij elkaar komen dit keer vanwege corona, maar het was niet minder gezellig daardoor! Vooral de eerste van drie ronden was leuk; ik lag toen nog aan kop doordat ik alle antwoorden goed had… 😉 Deze mooie start belooft wat voor de rest van dit jaar. Ik hoop nog lang onderdeel te mogen zijn van deze jongerengroep en hoop dat we nog meer jongeren weten te bereiken die zich bij ons aan willen sluiten. Wil je weten wat we aan activiteiten (gaan) doen of je aansluiten bij onze groep? Kijk dan op onze facebook group: https://www.facebook.com/groups/impulz

Want zoals een oud gezegde al luidt: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Hanna

Op 2 januari hadden we onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel waarin we proosten op het nieuwe jaar en vooruitkijken naar de plannen van het komende jaar. Er was een klein borrelpakketje bij iedereen rondgebracht, zodat we dit jaar toch met elkaar konden proosten. We hopen dat we weer wat meer activiteiten kunnen houden zonder dat we achter ons laptopscherm hoeven te zitten.

Dit jaar was er een pubquiz voorbereid met vragen over het Oude Testament, het kerstverhaal en christelijke muziek. Het was een spannende quiz met soms verrassende antwoorden. Velen waren aan elkaar gewaagd, maar uiteindelijk hadden Maria & Edwin (1e), Iris (2e) en Helena (3e) de meeste vragen het snelste beantwoord.

Het was een gezellige en geslaagde avond.

Marcel

 

Op 12 september hebben we wederom een goedbezochte zomerbarbecue gehouden, dit keer voor het eerst in de tuin van de pastorie in ‘s Heerenberg. Het was een mooie nazomeravond waarop we gezellig met elkaar bij hebben kunnen praten, onder het genot van lekkere gerechten en vleeswaren van Slagerij Bles. Het jaarprogramma van 2021-2022 is gepresenteerd. We hopen ook dit jaar weer veel jongeren bijeen te brengen met gezellige activiteiten en geloofsverdieping.

Edwin Buijs

 

Zaterdag 16 januari heeft Impulz zijn jaarlijkse nieuwjaarsborrel gehad. Uiteraard konden we niet fysiek bij elkaar komen en dus hebben wij elkaar online ontmoet waarbij ook pastoor Oortman is aangesloten. Nadat de jongeren zich hadden voorgesteld, heeft pastoor Oortman zich even voorgesteld en meer verteld over de weg van zijn roeping. Een weg die niet vanzelfsprekend is in deze tijd en daarom mooi om te horen hoe de pastoor die weg is gegaan. Aansluitend heeft de pastoor ons ook nog aan het denken gezet met de vraag wat het geloof voor ons betekent. Een vraag die niet vanzelfsprekend is, laat staan dat je het makkelijk onder woorden kunt brengen. Verder is er gesproken over hoe het met iedereen gaat in deze bijzondere tijd. Uit de verschillende verhalen is naar voren gekomen dat het fysiek bij elkaar komen van essentieel belang is om het geloof levendig te houden.

Met de nieuwe pastoor zijn er ook weer nieuwe ideeën voor het nieuwe jaar bedacht, waarbij we op de steun van de pastoor en zijn pastorie in ’s-Heerenberg kunnen rekenen.

We hopen dit jaar weer snel fysiek bij elkaar te kunnen komen om samen een gemeenschap te kunnen vormen en andere activiteiten te ondernemen.

Lubbert Tilma

Op vrijdagavond 20 november 2020 hebben de jongeren van Impulz met behulp van het programma Zoom een online thema-avond gehad. Deze thema-avond ging over de eucharistie, en alles waar deze voor staat. Als je je had aangemeld voor de avond kreeg je een boekje toegestuurd genaamd ‘Verhef je hart’; een boekje waarin, door middel van de uitleg van Paus Franciscus, alle onderdelen van de eucharistieviering stap voor stap worden uitgelegd. Dit was erg fijn omdat hierdoor alle kennis die ik al over de eucharistie had even werd opgefrist en werd aangevuld door de nodige basiskennis.

Op de avond zelf werd uitleg gegeven door rector Patrick Kuipers van het Ariënsinstituut. Ik heb zelf erg genoten van deze avond, want je komt langs alle stappen van de eucharistie die je allemaal wel bekend voorkomen maar waarvan je toch niet altijd de betekenis helemaal snapt. Dit werd dan ook in goedbegrijpelijke taal uitgelegd en er werden vragen beantwoord die tijdens de avond opkwamen, waardoor ik het ook goed kon volgen. Een van de vragen die ik had was bijvoorbeeld: waarom mijn oudtante altijd haar hoofd boog op bepaalde momenten in de dienst, aangezien ik dit nooit heb geleerd en dit door anderen nauwelijks wordt gedaan. Rector Kuipers vertelde me dat dat een oud gebruik was van vroeger en dat je je hoofd dus knikte bij het horen van Jezus/Christus, als teken van eerbied. Zo werd er voor mij specifiek een lang onbeantwoord gebleven vraag beantwoord. Verder werd er ook uitleg gegeven over de Griekse en Latijnse herkomst van sommige woorden, waardoor je verdieping kreeg in de betekenis van de handelingen in de eucharistie. Al met al een enerverende avond waarbij mijn kennis over de eucharistie is vergroot en de betekenis ervan veel meer diepte heeft gekregen. Een mooie afsluiter van ‘het jaar van de Eucharistie’.

Bart Schlief

 

Ondanks alle corona-maatregelen heeft het bestuur van Impulz een prachtige barbecue kunnen organiseren op 18 september. Deze barbecue was de eerste activiteit van het nieuwe seizoen. Vooraf waren de stoelen al klaargezet, zodat we ook allemaal 1.5 meter afstand konden houden. Er werd gewerkt met een menukaart, zodat we niet van onze plek af hoefden te gaan en de 1.5 meter afstand ook konden waarborgen. De bestuursleden van Impulz hadden zicht ontpopt tot ware obers en zo werd het een gezellige maar vooral luxe barbecue! Naast dat er veel werd bijgekletst met oude bekenden, werd het jaarprogramma globaal verteld.

Het was een gezellige avond, waar we hebben genoten van het samenzijn op afstand!

Iris

  

Op zondag 23 februari hebben we met Impulz carnaval gevierd. Dat de carnavalsoptocht in Didam wegens weersomstandigheden niet doorging mocht de pret niet drukken; Wehl bood een prima alternatief! Voor we naar de optocht in Wehl gingen heeft pastoor Jurgen Jansen ons eerst meegenomen naar de oorsprong van het carnavalsfeest. Zo blijkt de oorsprong ervan te liggen in het oude Babylon en Rome, en heeft het carnavalsfeest lange tijd een soort ‘ventielfunctie’ gehad, een moment waarop machtsverhoudingen werden omgedraaid en het volk gezagsdragers op de hak mocht nemen. Ook hebben we onze eigen ervaringen met carnaval met elkaar uitgewisseld. Omdat de deelnemers uit het noorden, oosten en westen des lands kwamen, bood dit interessante verschillende perspectieven.

Edwin

 

 

Vrijdag 20 december hebben wij met een aantal jongeren gezellig gegeten; er was soep en pasta gemaakt en als toetje aten we boerenyoghurt. Na het eten gingen we samen kerststukjes maken. We mochten twee stukjes maken: eentje voor thuis en eentje om weg te geven. Er waren veel leuke spulletjes om een stukje mee te maken: kerstballen, dennenappeltjes en veel verschillende soorten kerstgroen. Op de achtergrond klonk kerstmuziek. We spraken over onze favoriete kerstnummers en aten tussendoor nog wat kerstkransjes. De stukjes waren erg mooi geworden en het was een gezellige avond.

Fleur

 

 

Op zondag 26 mei 2019 was de fietstocht met als thema ‘Langs Heilige huisjes’, georganiseerd door enkele jongeren van Impulz. Gestart werd vanaf de Petrus & Pauluskerk te Ulft. De fietstocht, ongeveer 30 KM, voerde de deelnemers langs 18 Heilige huisjes in de omgeving, kerkgebouwen, voormalige kloosters en zelfs langs een moskee, alwaar enkele nieuwsgierige deelnemers hartelijk werden ontvangen. Het aantal deelnemers viel helaas een beetje tegen; ongeveer 15 personen hebben de wind echter getrotseerd en de tocht tot een goed einde volbracht.

Op de helft van de fietstocht was er gelegenheid voor een pauze in de prachtig gerestaureerde Walburgiskerk te Netterden. Een welverdiend kopje koffie of thee met een dikke plak cake was de beloning. De kerk was die middag opengesteld en kon tijdens de pauze bezichtigd worden, waar gretig gebruik van werd gemaakt.

Aansluitend de fietstocht was er een Marialof met aanbidding in de Petrus & Pauluskerk.

Een geslaagde dag waar we goed op terugkijken, zeker door de enthousiaste reacties van de deelnemers.

Op zondag 20 januari hield Impulz een nieuwjaarsborrel met broeder John Mary Jesus van de broeders van Sint Jan als gastspreker. Hij gaf een inspirerende lezing over het leven van de zalige Pier Giorgio Frassati. We hebben gesproken over het maken van offers voor God, over onbaatzuchtige liefde (agape) voor God en voor je naasten, en over vragen die onder de jongeren leefden, zoals waarom God verschillende roepingen heeft voor verschillende mensen. Daarna was er een aanbidding, een moment om tot jezelf te komen en nader tot God. We sloten de nieuwjaarsborrel af met een heerlijke maaltijd. De jongeren hadden allen thuis lekkere hapjes bereid, waaronder groentequiches, gevulde eieren, een sinaasappelcake, een Arabische dadellekkernij en nog veel meer. Het was een gezellige en inspirerende avond.

De Wereldjongerendagen zijn wellicht bij u bekend, maar voor iedereen die het nog niet kent. Dit is een evenement dat 1 keer per 3 jaar georganiseerd wordt om katholieke jongeren bij elkaar te brengen. Dit keer waren alle jongeren uitgenodigd om naar Panama te komen. In verband met de seizoenen aldaar is er besloten de WJD dit keer in januari te organiseren. Voor vele jongeren was de locatie en/of het moment niet haalbaar. Hierdoor is er door de Nederlandse organisatie besloten ook een thuisversie te organiseren. Op vrijdag 25 januari 2019 was het zover en zijn wij, met een aantal jongeren van Impulz, op de boot naar Ameland gestapt. Aangekomen op het eiland mochten we eerst kwartier maken in onze slaapkamers. Toen ook de tweede boot aangekomen was, zijn we het weekend echt gestart met een gebedsmoment. ‘s Avonds was er ook tijd voor gezelligheid en een spelletje. Op zaterdag stond de eerste catechese op het programma. Deze ging over het thema van de WJD ‘Zie de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar Uw woord.’ Mgr. Van den Hende (bisschop van het bisdom Rotterdam) ging ons voor in dit thema. Tijdens deze inleiding werden wij opgeroepen om net als Maria dienstbaar te zijn. Dienstbaar naar de wereld, dienstbaar naar elkaar en dienstbaar naar God. Hierna zijn we in deelgroepen uiteengegaan om meer over dit onderwerp te praten. In mijn deelgroep werd er gesproken dat wij jongeren de toekomst van de kerk zijn, maar dat we hier soms ook moeite mee hebben. Dat er soms het gevoel is dat er teveel druk op de schouders van de jongeren liggen. Een dag later stipte de Paus dit zelf ook aan in Panama. Hij zei daar tijdens de slotmis dat jongeren niet de toekomst zijn maar het heden. Verder hebben we op Ameland nog workshops gedaan. In mijn geval was dit de workshop zingen is 2x bidden onder leiding van broeder Fer van de Franciscanen. Hij leerde ons dat zingen inspirerend kan zijn en soms meer bezieling kan geven dan een gebed. Verder waren er workshops over de sacramenten, kaarsen maken, hoe bouw je een relatie met God en Laudato Si. Na een intensieve ochtend en voormiddag, was het tijd om even te genieten van de prachtige natuur die Ameland te bieden heeft en even uit te waaien op het strand. ‘s Avonds was er nog een avond van Barmhartigheid, een aanbidding met biecht gelegenheid, en natuurlijk weer tijd om de dag gezellig af te sluiten met een spelletje. Zondag begonnen we de laatste dag goed met een Eucharistieviering. ‘s Middags was er nog een College Tour, waarin wij in gesprek mochten met een geestelijke over een thema. Ik heb het thema ethiek gekozen. Waarom maken wij bepaalde keuzes in de zorg, in het onderwijs, maar ook in de sociale wereld. De inleiding werd gegeven door een huisarts die tevens ook diaken is. De combinatie van deze twee banen gaf een inzicht in de keuzes die hij dagelijks moet maken, maar zette ook onszelf aan het denken. Hoe staan wij zelf tegenover de keuzes die andere mensen maken. Oordelen wij soms niet te snel, veroordelen wij mensen niet al voor we alle feiten weten? Door de voorbeelden van zijn werkveld en van het andere aanwezigen, kregen wij het inzicht dat je moet wachten met een oordeel vellen tot je alle feiten weet. Verplaats jezelf eens in de ander en beslis dan nog eens opnieuw.

Aan het eind van de dag was alweer tijd om ons klaar te maken voor vertrek van het eiland. Helaas was niet mogelijk om echt contact te leggen met Panama door een slechte internetverbinding aldaar. Al met al was een leerzaam, inspirerend en gezellig weekend.

Groetjes Imke Tilma

Op 7 december werden wij als parochie Maria Laetitia door kardinaal Eijk bezocht in het kader van zijn jaarlijkse diaconale werkbezoek. Ieder jaar bezoekt de kardinaal hierbij een andere parochie in zijn bisdom en dit keer waren wij aan de beurt.

De kardinaal had een vol dagprogramma waarbij hij initiatieven te zien kreeg van onder andere onze Parochiële Caritas Instelling en stichting Present, waarbij hij zelf ook nog de handen uit de mouwen mocht steken.

Als afsluiting van dit programma bracht de kardinaal een bezoek aan de Gaanderense H. Martinuskerk. Hier had de lokale caritaswerkgroep een maaltijd bereid voor eenzamere dorpsbewoners. Naast de lokale caritaswerkgroep mochten wij als jongerengroep Impulz ook de kardinaal wat vertellen over ons ontstaan en onze activiteiten, die ook dikwijls diaconaal ingestoken zijn.

Het was een gezellige avond waarbij we hebben genoten van de boeiende verhalen van de gasten aan de maaltijd en de gesprekken met de kardinaal en zijn gezelschap. De Gaanderense caritaswerkgroep bestaat uit uitstekende koks die hun best doen om iets lekkers te maken en het naar je zin te maken.

Na afloop dankte de kardinaal de aanwezigen voor hun inzet op het gebied van diaconie en gaf aan blij te zijn met de aanwezigheid van ons als jongerengroep Impulz en onze inzet. Sommigen van ons had hij herkend van bedevaarten naar Lourdes. Hij sloot af met “Jongeren hebben toch de toekomst”.

Marcel Jansen

Op 23 oktober 2018. hebben een aantal jongeren van Impulz een bezoek gebracht aan de Sant‘Egidio gemeenschap in Amsterdam. Na eerst een bezoek te hebben gebracht aan de St. Nicolaas basiliek te Amsterdam en een kaarsje te hebben gebrand zijn we hartelijk ontvangen door pastoraal werker Colm Dekker en enkele andere vrijwilligers van de Sant‘Egidio gemeenschap. Het ontvangst was  in het dak-, en thuislozen restaurant Sint Franciscus tafel gevestigd bij de Mozes en Aäron kerk aan het Waterlooplein in Amsterdam.

Na een uitgebreide presentatie van de gedreven en bezielende Colm Dekker over de Sant’Egidio gemeenschap wereldwijd hebben we ons dienstbaar gemaakt aan ongeveer 85 dak-, en thuislozen. We hebben maaltijden opgeschept, uit geserveerd en zijn in gesprek  gegaan met onze vrienden van de straat. Onze vrienden van de straat? Ja, onze vrienden van de straat. Dit is namelijk de basis houding van de Sant‘Egidio gemeenschap. Iedereen, ouderen, jongeren, eenzamen, vluchtelingen, armen en vooral dak-, en thuislozen worden ontvangen als een vriend zonder voorwaarden vooraf (Mat. 25,  35-40). Afsluitend hebben we deelgenomen aan de gebedsdienst van de Sant‘Egidio gemeenschap in de Mozes en Aäronkerk.
Op de weg terug naar de achterhoek was het stil, vermoeid door alle indrukken en werkzaamheden, maar vooral door de ontmoeting. Niet alles is vanzelfsprekend en opmerkingen van, ‘wat zijn het aardige en vriendelijke mensen’ of ‘dit had mij ook kunnen overkomen’, werden door meerdere jongeren geuit. 

Het was een mooie inspirerende dag die ons aan het denken heeft gezet en voor herhaling vatbaar is. 

Voor meer informatie over de Sant‘Egidio gemeenschap in Nederland: https://www.santegidio.nl/

en https://www.kro-ncrv.nl/geloofsgesprek/seizoenen/seizoen-2017/colmdekker170514

Albert Gilsing

Dinsdag 23 oktober zijn wij bij Sant’Egidio in Amsterdam geweest. Ik wist niet goed wat ik kon verwachten, ook al ben ik vijf jaar geleden ook bij Sant’Egidio in Antwerpen geweest. Wat ik me vooral herinnerde was dat de mensen ontzettend blij waren met een warme maaltijd, maar dat ik  het moeilijk vond om contact met de dak- en thuislozen te maken. Een aantal levensjaren verder ging dit een stuk makkelijker, vooral omdat ik in de ‘hal’ zat waar mensen konden wachten tot er weer plek vrij was aan tafel om te eten. Om eerlijk te zijn, was ik best wel bevooroordeeld. Deze mensen waren zielig, want ze konden niet eens een warme maaltijd betalen, ze zien er vaak onverzorgd uit en hebben niet eens veel meer dan een plastic tasje aan spullen bij zich.

In de gesprekken die ik met deze mensen had, kwam vooral naar voren dat ze absoluut niet zielig zijn en ook niet zielig gevonden willen worden. Het is niet altijd een bewuste keuze om dak- of thuisloos te zijn of in armoede te leven, maar sommigen zijn, op hun manier, gelukkig. Enkelen vinden het prima zo, vooral omdat ze geen verplichtingen hebben door op deze manier te leven. Niet voor iedereen is het een bewuste keuze om op zo’n manier te leven, maar het had mij ook kunnen overkomen. Het gaf mij een besef van hoe goed ik het voor elkaar heb met mijn familie en sociale kring. Maar ook dat spullen er niet toe doen, maar vooral de mensen om je heen belangrijk zijn, waarbij ook échte gesprekken gevoerd kunnen worden.

Het was een intensieve maar zinvolle middag en avond. Naast diepe gesprekken, heb ik ook leuke gesprekken gehad! De mensen waren oprecht geïnteresseerd in ons en waarom wij dit doen. Ik heb me weer gerealiseerd hoe dankbaar ik ben voor alles wat ik wél heb!

Iris

Sinds de zomer van 2018 is Impulz ook de officiële katholieke jongerengroep van de Gabriëlparochie. Met de barbecue ter opening van het nieuwe seizoen waren wij blij om nieuwe jongeren vanuit deze parochie te kunnen verwelkomen. Hier volgt van twee van hen een verslag van hoe zij de openingsavond hebben beleefd:

Toen we werden uitgenodigd om bij Impulz te komen, hadden we nog geen idee wat ons te wachten zou staan. Al snel kregen we een eerste mail met daarin een uitnodiging om naar de BBQ te komen, waarin we de start van het nieuwe seizoen zouden vieren. Het was even best spannend, maar al snel voelden we ons aardig op ons gemak. De jongeren (en pastores) druppelden binnen en het werd een gezellige boel waarin iedereen weer eens fijn kon  bijpraten. Voor sommigen, zoals wij, was het vooral nieuwe mensen leren kennen, maar we werden erg gastvrij ontvangen. We zaten heerlijk in de tuin van de boerderij en er hing een fijne huiselijke sfeer, zo rond de tuintafels en op de banken. Wat werd er soms hard gelachen! Terwijl we genoten van het heerlijke eten (er waren zelfs verschillende vegetarische dingen gehaald, speciaal voor ons!) hebben we ook de ideeën voor het nieuwe seizoen doorgesproken om te zien hoeveel interesse er voor elke activiteit is. Na een heerlijk toetje was het tijd om even met de geiten te knuffelen. Terwijl de schemer al aardig begon te vallen, werd de gezellige avond afgesloten rondom een vuurkorf.

Marjolein en Evelien

Mogelijk ook interessant voor u:
di 16

Beek

16 juli - 09:00
di 16

Wehl

16 juli - 16:00
do 18

Didam

18 juli - 09:00
do 18

Zeddam

18 juli - 18:30
Parochie H. Gabriël