Ton Meijer houdt op 16 april 2024 in het oude Raethuys te s-Heerenberg als lid van de Heemkunde Kring Bergh een lezing, presentatie over het leven van pater Willem Meyer van 1838 tot 1909.

Willem werd geboren op het Montferland als zoon van Franciscus Meijer, jachtopzieners en bosbeheerder van huis Bergh.

Hij werd missionaris voor de congregatie CICM te Scheut, Brussel in Binnen Mongolië, China.

Voor meer info zie de site https://www.heemkundekringbergh.nl/agenda/

Pater Willem Meyer is een voorouder/oudoom van ondergetekende.

Toegang 16 april gratis, aanvang 19.30.uur

Met vriendelijke groet Ton Meijer Werkgroep Genealogie Heemkundekring Bergh.


Op vrijdag 5 april vindt in het parochiecentrum van Didam een gespreksavond plaats over het synodaal proces. Deze avond is een volgende stap in het verzoek van de paus om na te denken over de gezamenlijke kerk van de toekomst. De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur). Iedereen is van harte welkom. Wel graag aanmelden bij het secretariaat van de parochie (secretariaat@parochiegabriel.nl). Meer over de betekenis van deze avond in bijgevoegde uitnodiging.

Ter voorbereiding op deze avond graag de samenvatting lezen welke Nederlandse bisschoppen hebben uitgegeven voor deze gespreksronde.

Parochie H. Gabriël